TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü

106 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adolesanların Beslenme Bilgilerini Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilgi Teknolojileri Alanında Mesleki Uygunluk ve Yeterlilik Ölçeği

Şahin,K (2018). Bilgi teknolojileri alanında mesleki uygunluk ve yeterlilik ölçeklerinin ve yazılımın geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi.) İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

Bilgisayar Aracılı İletişime Yönelik Güdülenim Ölçeği

Atabek, O. (2013). An exploratory study on the use of Facebook by pre-service teachers in Turkey and the U.S.A: A mixed method design (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Bilgisayar Tutum Ölçeği

Yüksel, E. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgisayar tutumları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilime Karşı Tutum Ölçeği

Duran, M. (2008). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilime karşı tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Bilimsel İşlem Beceri Testi

Ünlü, S. (2000). Kavramsal değişim yöntemlerinin çocukların, atom, molekül ve madde kavramlarını anlamadaki başarılarına etkisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bilimsel Süreç Becerileri Testi

Öztürk, N. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini kazanma düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı Ölçeği

Açıkgül, E. (2011). Dijital bölünmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreçte bilgi iletişim teknolojilerini kullanma durumlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.

Bilişüstü Beceri Ölçeği

Soydan, Ş. (2001). Matematik derslerinde bilişüstü becerilerin ölçülmesi: alternatif ölçek geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilişüstü Becerileri Envanteri

Soydan, Ş. (2001). Development of instruments for the assessment of metacognitive skills in mathematics: An alternative assessment attempt (Master's thesis). Boğaziçi University Institute of Science, İstanbul.

Bruininks- Oseretsky Motor Yeterlik Testi

Mülazımoğlu Ballı, Ö. (2006). Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi'nin geçerlik, güvenirlik çalışması ve beş-altı yaş grubu çocuklara uygulanan cimnastik eğitim programının motor gelişime etkisinin incelenmesi.(Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Canlılar ve Doğayla Etkileşimleri Başarı Testi

Türkmen, N. (2005). Canlılar ve doğayla etkileşimler" ünitesine yönelik çoklu zeka kuramı tabanlı rehber materyal geliştirilmesi ve öğretim sürecindeki etkililiği Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Çevre Davranış Ölçeği

Cömert, H. (2011). Çevre sorunları ve etkileri konusundaki işbirlikli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin bilgi, tutum ve davranışlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniveritesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çevre Tutum Ölçeği

Cömert, H. (2011). Çevre sorunları ve etkileri konusundaki işbirlikli öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin bilgi, tutum ve davranışlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniveritesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çevre Tutum Testi

Tosunoğlu, C. (1993). A study on the dimensions and determinants of environmental attitudes (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitimde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Çevrimiçi Öğrenme Sistemleri Kabul Ölçeği

Ilgaz, H. (2008). Uzaktan eğitimde teknoloji kabulünün ve topluluk hissinin öğrenen memnuniyetine katkısı (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çocuklar İçin Çevre Bilinci Testi

Gezgin, D. ve Kılıç Mocan, D.(2022). Fen etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarında çevre bilinci kazandırılmasına etkisi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), 402-423. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262331  

Ders Kitapları Değerlendirme Ölçeği

Merdeşe, H. (2001). İlköğretimin 6, 7, 8 sınıflarında okutulan fen bilgisi ders kitaplarının kimya konularının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ders Kitapları Değerlendirme Ölçeği

Merdeşe, H. (2001). İlköğretimin 6,7,8 sınıflarında okutulan fen bilgisi ders kitaplarının kimya konularının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dikili Ağaç Satışı Algı Ölçeği

Gültekin, Y. S. (2015). Devlet Orman İşletmelerinde dikili ağaç satışı uygulamasının yapısal eşitlik modellemesi ile analizi (Doktora tezi). Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Dikili Ağaç Satışı Uygulaması Tutum Ölçeği

Gültekin, Y. S. (2015). Devlet Orman İşletmelerinde dikili ağaç satışı uygulamasının yapısal eşitlik modellemesi ile analizi (Doktora tezi). Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Dokunmatik Ekranlara Yönelik Tutum Ölçeği

Aydemir B. (2011). Dokunmatik ekran kullanımının öğrencilerin bilgisayar kullanımına ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Erkek Alanı Olarak Matematik Ölçeği

Tağ, Ş. 2000 Matematiğe yönelik tutum ile matematik başarısı arasındaki karşılıklı ilişki (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi