TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 510 Temel Fen Bilimleri ve Matematik

67 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

6-8. Sınıflar Akıl Yürütme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İletişim Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İlişkilendirme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Köprü, F. & Ayas, B. (2021). An Investigation of the Criterion Validity of Anadolu Sak Intelligence Scale (ASIS): The Case of EPTS . Talent , 10(2) , 110-128 .

Argümantasyon Algıları Testi

Kaya, E., Çetin, P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlöğretim Online, 13(3), 1014‐1032.

Argümantasyon Testi

Kaya, E., Çetin P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlköğretim Online, 13(3), 1014-1032.

Bilgi Teknolojileri Alanında Mesleki Uygunluk ve Yeterlilik Ölçeği

Şahin,K (2018). Bilgi teknolojileri alanında mesleki uygunluk ve yeterlilik ölçeklerinin ve yazılımın geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi.) İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H. F. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.

Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği

Şahin, F. ve Ateş, S. (2018). Ortaokul öğrencilerine yönelik Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği adaptasyon çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 1173-1205.

Cebire Yönelik Tutum Ölçeği

Oflaz, G. (2018). Cebire Yönelik Geliştirilen Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1960-1970. doi: 10.17218/hititsosbil.444718

Çok Boyutlu Kimyaya Yönelik Tutum Ölçeği

Berberoğlu, G. (1993). Kimyaya yönelik tutumlara ilişkin çok boyutlu bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 17(87), 29-36.

Enerji Tasarrufu Ölçeği (ETÖ)

Yüzüak, A. V. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sürdürülebilir davranışlarının planlanmış davranış teorisi temelinde değerlendirilmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Etkili Fen Öğretimi Ölçeği

Yavuz, D. (2020). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yaklaşımlarını etkileyen bazı değişkenlerin ve aralarındaki ilişkilerin incelenmesi [Doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Girişimcilik Ölçeği

Yolagiden, C. ve Bektaş, O. (2021). Fen Bilimleri Dersine Yönelik Girişimcilik Ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(4), 1349-1365.

Fen Bilimleri Öğretmeni Görüş Ölçeği

Taşkın, G. ve Aksoy, G. (2018). Ortaöğretime geçiş sistemi ile ilgili “Fen Bilimleri Öğretmeni Görüş Ölçeği” geliştirme çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 27-41.

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Program Özerkliği Ölçeği

YOLCU O, AKAR VURAL R (2020). A scale development study on measuring science teachers’ autonomy on curriculum. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 10(1), 29 – 52. 10.31704/ijocis.2020.002

Fen Laboratuvarı Kaygı Ölçeği (FLKÖ)

Uşaklı, H. ve Akpınar, E. (2015). Fen Laboratuvarı Kaygı Ölçeğinin (FLKÖ) geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1241-1250.

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeği

Yılmaz, H., Koyunkaya, M. Y., Güler, F. ve Güzey, S. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeği

Yılmaz, H., Yiğit-Koyunkaya, M., Güler, F. ve Güzey, S. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) Eğitimi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.

Fene Yönelik İşe Yararlılık Değeri Odaklı İlgi ve Performans Ölçeği

Uluay, G., & Doğan, A. (2019). Fene Yönelik İşe Yararlılık Değeri Odaklı İlgi ve Performans Ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(2), 342-360. http://dx.doi.org/10.30703/cije.470209

Fizik Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği

Keleş, E. (2001). Fizik ders kitaplarını değerlendirme ölçeği (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutum Ölçeği

Nuhoğlu, H., ve Yalçın, N. (2004). Fizik laboratuvarına yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 317-327.

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Güney, E. (2018). Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında tutum ölçeği geliştirilmesi ve biyoloji öğretmen adaylarının genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında tutumlarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Geometri Tutum Ölçeği

Bindak,R. (2004).Geometri Tutum Ölçeği güvenirlik geçerlik çalışması ve bir uygulama. (Doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Diyarbakır.

Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği

Özdişci, S. (2019). Geometriye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi