TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Taburculuk Sonrası İyileşme Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının bilimsel araştırmalarda kullanılması için sorumlu yazara araştırmanın amacı ile bilgi notu içeren bir e-posta gönderilerek izin alınması zorunludur.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Eti Aslan F, Çınar F, Korkmaz E, Azizoğlu H. Validity and Reliability Study of the Turkish Form of Post-Discharge Surgical Recovery Scale. Florence Nightingale J Nurs. 2021 Jun 1;29(2):158-166. doi: 10.5152/FNJN.2021.19219. PMID: 34263234; PMCID: PMC8245018.


Geliştiren/Uyarlayan
Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar, Evin Korkmaz, Hatice Azizoğlu


Yıl
2021


Kaynak Adı
Validity and Reliability Study of the Turkish Form of Post-Discharge Surgical Recovery Scale


Dergi
Florence Nightingale Journal of Nursing


Cilt
29


Sayı
2


Sayfa Aralığı
158-166


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Evin Korkmaz


İletişim
ewinkrkmz@hotmail.com


Ölçülen Özellikler
Cerrahi iyileşme, İyileşme, Taburcukluk, Taburculuğa Hazıroluşluk


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
15 madde


Ölçek Türü
Klinisyen Değerlendirme


Kimlere Uygulanabilir
Cerrahi kliniği Hastaları


Derecelendirme
1 ile 10 arasında puanlama yapılmaktadır. 1=Kesinlikle katılmıyorum, 10= Kesinlikle katılıyorum şeklinde yapılmaktadır.


Ölçek Puanlaması
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 150, en düşük puan 15 ‘dir. Ölçekten elde edilen puan toplam olası puana bölünür ve 100 ile çarpılır (Örneğin, 120 ÷ 150 x 100 =%80).


Ölçek Değerlendirmesi
Ölçekteki maddeler, sağlık durumu, aktivite, yorgunluk, iş yeteneği ve etnografik olmak üzere beş ana temadan oluşmaktadır. Ölçeğin puan hesaplaması hastanın taburculuğa hazır olma yüzdesinin belirlenmesini sağlamaktadır. Elde edilen puan taburculuk sonrası iyileşmeyi yüzdelik olarak vermektedir. Yüksek puanlar, ameliyat sonrası daha iyi bir iyileşmeyi göstermektedir.


Çeviri Süreci
Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinden önce ölçeği geliştiren araştırmacılardan ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin izin alındı. Ölçek uyarlama sürecinde öncelikle dilsel eşdeğerlik çalışmaları yapıldı, ardından yapı geçerliği ve güvenirlik için madde analizleri tamamlandı. Ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin sağlanması için Taburculuk Sonrası İyileşme Ölçeği, öncelikle İngilizce’den Türkçe’ye çevrildi. Oluşturulan form tekrar İngilizceye çevrildi. Son olarak İngilizceye çevrilen formdaki maddeler ile orijinal ölçek maddeleri dilbilgisi, anlam ve kelime açılarından farklı iki uzmana inceletildi. Her iki formun birbirine benzediği ile ilgili ortak görüş alındı ve ölçeğin son hali ortaya çıkarıldı. Çeviri işlemleri tamamlandıktan sonra, dilsel eşdeğerliliğin istatiksel olarak belirlenmesi amacıyla uygulama aşamasına geçildi. Bu aşamada, öncelikle iki dilli grup deseni benimsenmiş ve ölçek araştırmacıların görev yaptığı bir vakıf
üniversitesinin İngilizce öğrenim gören 3. ve 4. sınıflarına devam etmekte olan 30 öğrenciye uygulandı. Dilsel eşdeğerlik için korelasyon analizi yapıldı ve analiz sonucunda Taburculuk Sonrası İyileşme Ölçeğinin Türkçe formu (= 2,68, ss= ,41) ile orijinal formu (= 2,82, ss= ,31) arasında üst düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r= ,85, p < 01) olduğu belirlendi.


Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Kaynak / Referans

Kleinbeck, S. V.M. (2000). Self-reported at-home postoperative recovery. Research in Nursing & amp; Healt, Volume 23, issue 6.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Kleinbeck, S. V.M.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi