TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 641 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ameliyathanede Dikkat Dağıtıcı Unsurlar İndeksi

Er, Ö. S., & van Giersbergen, M. Y. (2024). The distraction perceptions of health care professionals in the operating room: The disruptions in surgery index (DiSI). Journal of PeriAnesthesia Nursing, 39(1), 109-115. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2023.07.010

Ameliyathanede Yabancı Cisim Unutulması Risk Tanılama Ölçeği

Erkan, H.N. ve Soyer-Er, Ö. (2023). Ameliyathanede Yabancı Cisim Unutulması Risk Tanılama Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Tez No. 825382) [Yüksek lisans tezi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ameliyathanelerde Yapısal Kalite İndikatörleri Ölçeği

Soyer Er, Ö. ve Altınbaş, Y. (2024). Ameliyathanelerde Yapısal Kalite İndikatörleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(1), 33-44.

Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği (CDSBRÖ)

Özsoy, H. , Güreş, Z., Dolgun, E. & Yavuz van Giersbergen, M. (2023).  Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği (CDSBRÖ) Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 37 (3), 237- 242.

Endotrakeal Entübasyon Uygulaması Tutum Değerlendirme Ölçeği

Parlak, G. (2019). Paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin endotrakeal entübasyon ve tüp yerinin doğrulanması konusundaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi  (Tez No. 713580) [Yüksek Lisans tezi, Okan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kolorektal Kanser Cerrahisine Hazır Oluşluk (KoCH) Ölçeği

Sutsunbuloglu, E., Vural, F., Bagriacik-Altintas, S., Oztürk-Kaynar, G., Bisgin, T., Canda, A. E., & Sokmen, S. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of The Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ-TR). Journal of PeriAnesthesia Nursing, 37(5), 640-645. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2021.10.010  

Peristomal Cilt Lezyonlarını Değerlendirme Aracı (SACS)

Ay, A., & Bulut, H. (2015). Assessing the validity and reliability of the peristomal skin lesion assessment instrument adapted for use in Turkey. Ostomy Wound Manage, 61(8), 26-34.

Taburculuk Sonrası İyileşme Ölçeği

Eti Aslan F, Çınar F, Korkmaz E, Azizoğlu H. Validity and Reliability Study of the Turkish Form of Post-Discharge Surgical Recovery Scale. Florence Nightingale J Nurs. 2021 Jun 1;29(2):158-166. doi: 10.5152/FNJN.2021.19219. PMID: 34263234; PMCID: PMC8245018.

Transplantasyon Adaylarının Psikososyal Değerlendirmesi Ölçeği

Güneş, D., Erci, B., Uncu, F., & Sarıtaş, S. (2023). Turkish Validity and Reliability Study of the Scale of Psychosocial Assessment of Candidates for Transplantation PACT. Transplantation Proceedings, 55(7), 1530–1534. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2023.03.087

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi