Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Can, C., Kayan, R.F., Bardakci S. (2019). Adaptation of the sport injury anxiety scale to Turkish: Validity and reliability study. Turkish Journal of Sports Medicine, 54(1), 52-63. doi: 10.5152/tjsm.2019.116

DOI: 
10.5152/tjsm.2019.116
Sorumlu Yazar: 
Çağdaş CAZ
İletişim: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum - 2= Katılmıyorum - 3= Kararsızım - 4= Katılıyorum - 5= Kesinlikle Katılıyorum
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 19 ile 95 arasında değişmektedir. Ölçekte ters kodlanması gereken madde yoktur.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

SYKÖ ile elde edilen verilerin değerlendirmesi yapılırken, alt ölçeklerden alınan toplam ya da
ortalama puanlar dikkate alınır. Herhangi bir alt ölçekten alınan puan yükseldikçe sporcunun
yaralanma kaygısının ilgili boyutunun da yükseleceği sonucuna varılmaktadır. Örneğin,
sporculuk yeteneğini kaybetme kaygısı (YKK) alt ölçeği üç maddeden oluşmaktadır ve her madde 1-5 arasında derecelendirilmektedir. Dolayısıyla bu alt boyuttan alınabilecek toplam puan 3-15 arasında değişmektedir. Düşük-orta-yüksek gibi herhangi bir derecelendirme söz konusu olmasa
da, YKK alt ölçeğinden yüksek puan alan bir sporcunun daha düşük puan alan bir sporcuya göre yeteneğini kaybetme kaygısının daha yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır.

Geçerlik: 

SYKÖ için ortaya konulan tüm bu geçerlik ve güvenirlik analizi bulguları ölçeğin Türk
sporcuların yaralanma kaygılarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla geçerliğe ve yüksek güvenilirliğe sahip olduğu
gösterilen SYKÖ, gerek spor psikologları, gerekse araştırmacılar tarafından veri toplama
amaçlı kullanılabilir.

Güvenirlik: 

SYKÖ için ortaya konulan tüm bu geçerlik ve güvenirlik analizi bulguları ölçeğin Türk
sporcuların yaralanma kaygılarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla geçerliğe ve yüksek güvenilirliğe sahip olduğu
gösterilen SYKÖ, gerek spor psikologları, gerekse araştırmacılar tarafından veri toplama
amaçlı kullanılabilir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Caz, C., Kayhan, R.F., ve Bardakçı, S. (2019). Adaptation of the sport injury anxiety scale to Turkish: Validity and reliability study. Turk J Sports Med. 54(1):52-63.

DOI: 
10.5152/tjsm.2019.116
Orijinal Form Geçerlik: 

SYKÖ için ortaya konulan tüm bu geçerlik ve güvenirlik analizi bulguları ölçeğin Türk
sporcuların yaralanma kaygılarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla geçerliğe ve yüksek güvenilirliğe sahip olduğu
gösterilen SYKÖ, gerek spor psikologları, gerekse araştırmacılar tarafından veri toplama
amaçlı kullanılabilir.

Orijinal Form Güvenirlik: 

SYKÖ için ortaya konulan tüm bu geçerlik ve güvenirlik analizi bulguları ölçeğin Türk
sporcuların yaralanma kaygılarının ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla geçerliğe ve yüksek güvenilirliğe sahip olduğu
gösterilen SYKÖ, gerek spor psikologları, gerekse araştırmacılar tarafından veri toplama
amaçlı kullanılabilir.