TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/maruoneri/article/viewFile/1012000372/1012000276


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 180 Siber Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Arslan, A. ve Kırık, A. M. (2013). Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(40), 223-231.


Geliştiren/Uyarlayan: Ahmet Arslan, Ali Murat Kırık


Yıl: 2013


Kaynak Adı: Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Öneri Dergisi


Cilt: 10


Sayı: 40


Sayfa Aralığı: 223-231


Sorumlu Yazar: Ahmet Arslan


İletişim: aarslan@marmara.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Sosyal Paylaşım Ağları


Alt Boyutlar: Bağımlılık, Etik, Yakınsama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 Alt boyut ve 38 Madde
Bağımlılık (25 m): Facebook, Twitter aracılığıyla arkadaşlarımla iletişim kurarım.
Etik (9 m): Birine hakaret etmek için Facebook duvarını kullanırım.
Yakınsama (4 m): İnternet bankacılığından faydalanırım.


Kimlere Uygulanabilir: Yetişkinler


Derecelendirme: 5'li Likert (1=hiçbir zaman - 5=herzaman)


Geçerlik:

Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği’nin maddelerine yönelik yapılan faktör analizi neticesinde Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0,934 bulunmuştur. KMO, dağılımın faktörlü analiz için yeterli olup olmadığını test etmektedir. Akgül ve Çevik, KMO test sonucu için 0,800–0,900 aralığının ideal olduğunu belirtmektedirler [10]. Bartlett testi ise temelde; “değişkenlere ilişkin korelasyon matrisinin, (değişkenler arasında ilişki yoktur varsayımına dayanan) birim matrise karşı test edilme ilkesi”ne dayanmaktadır [11] Bundan dolayı küresellik testi olarak da adlandırılan Bartlett Testi korelasyon matrisinin anlamlılığını test etmektedir. Barlett testi sonucu 11117,941 (p<0,05) olarak tespit edilmiştir. Bartlett testi “korelasyon matrisi birim matrise eşittir” hipotezini test etmektedir. Hipotezin reddedilmesi değişkenler arasında korelasyonun 1’den farklı olduğunu ifade etmekte ve ölçüm yapılan değişkenin evren parametresinde çok değişkenli olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu iki bulgu faktör analizi yapılabilmesi adına araştırmada kullanılan örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermekte ve verilerin uygun olduğunu kanıtlamaktadır.


Güvenirlik:

Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği’nin bütününde yer alan maddeler için madde toplam korelasyonlarının 0,182 ile 0,687; madde-kalan korelasyon katsayılarının ise 0,210 ile 0,715 arasında değiştiği gözlenmiştir. Madde ayırt edicilik katsayılarını gösteren t-değerleri de 3,705 ile 25,044 arasında değişmektedir. Buna göre, Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği’nde yer alan maddelerin madde-kalan, madde-toplam ve maddeayırtedicilik indeksleri istatistiksel açıdan 0,01 düzeyinde anlamlı sonuç vermiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak geliştirilen Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği’ndeki maddelerin güvenirliklerinin yüksek ve aynı amacı ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi