TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Öneri Dergisi

17 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bilgi Yönetim Süreci Performans Değerlendirme Ölçeği

Çetinkaya, A. (2012). Örgütsel Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları: Ölçek Geliştirme ve Geçerliliği Üzerine Bir Araştırma.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(38), 157-162.

Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği

Küçük, B. A. (2021). Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği (ÇAD): Türkçe'ye uyarlama çalışması. Öneri Dergisi, 16(56), 611-633. doi: 10.14783/maruoneri.875048

Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği

Aydın Küçük, B. (2021). ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ ÖLÇEĞİ (ÇAD): TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI .Öneri Dergisi , 16 (56) , 611-633 . DOI: 10.14783/maruoneri.875048

Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği (ÇAD)

Aydın Küçük, B. (2021). Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği (ÇAD): Türkçeye uyarlama çalışması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 16(56), 611-633.

Çevrimiçi Sosyal Sermaye Ölçeği

Mumcu, A. Y., Berk, G. A., & Konuk, H. (2023). Çevrimiçi Sosyal Sermaye Ölçeği’nin Türkiye’de Uyarlanması. Öneri Dergisi, 18(60), 543-560. http://dx.doi.org/10.14783/maruoneri.1253137

İlköğretimin İkinci Kademe Öğrencileri İçin Fen Bilgisi Tutum Ölçeği

Gürdal, A. , Şahin, F. & Macaroğlu, E. (1996). İLKÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİ İÇİN FEN BİLGİSİ TUTUM ÖLÇEĞİ . Öneri Dergisi , 1 (5) , 9-11 . DOI: 10.14783/maruoneri.703319

İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği

Tınaz, P., Gök, S. ve Karatuna, I. (2010). Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 9(34), 1-11.

Kendini Değerlendirme Ölçeği

Alikişioğlu, M.(2010). Satış liderinin durumsal yaklaşım temelinde Kendini Değerlendirme Ölçeği. Öneri Dergisi, 9(33), 117-126.

Lideri’nin Durumsal Yaklaşım Temelinde Kendini Değerlendirme Ölçeği

Alikişioğlu, M. (2012). SATIŞ LİDERİ’NİN DURUMSAL YAKLAŞIM TEMELİNDE KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ-SALES LEADER’S SELF-ASSESSMENT MEASUREMENT BASED ON SITUATIONAL APPROACH . Öneri Dergisi , 9 (33) , 117-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17894/187672

Meritokrasi Ölçeği

Topdemi̇r, T. A. (2019). Politik yetinin örgütsel sapma üzerindeki etkisinde meritokrasinin düzenleyici rolü. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, İstanbul.

Örgütsel Bilgi Yönetim Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları Ölçeği

Çetinkaya, A. (2012). ÖRGÜTSEL BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİM PERFORMANSI BOYUTLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Öneri Dergisi , 10 (38) , 157-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17896/187726

Öz Etkinlik Ölçeği

Özalp-Türetgen, İ., ve Cesur, S. (2007). Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri-II. Öneri, 28, 337-343.

Öz Etkinlik Ölçeği

Özalp-Türetgen, İ. ve Cesur, S. (2005). Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Öneri Dergisi, 6(24), 305-312.

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Erkmen, T. ve Esen, E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Öneri Dergisi, 10(39), 23-30.

Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeği

Arslan, A. ve Kırık, A. M. (2013). Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(40), 223-231.

Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi Ölçeği

Gök, S. & Karatuna, I. (2012). TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ORANININ VE TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, MEASURING THE OCCURRENCE AND TYPES OF WORKPLACE BULLYING IN TURKEY: A SCALE DEVELOPMENT STUDY . Öneri Dergisi , 9 (34) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17897/187730

Ülke Kişiliği Ölçeği

Aktaran, M. (2017). Ülke Kişiliği Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının güvenilirliği ve geçerliliği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (47), 133-153.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi