Özgecilik Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Ümmet, D. (2012). Üniversite öğrencilerinde özgecilik davranışının transaksiyonel analiz ego durumları ve yaşam doyumu bağlamında incelenmesi (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Durmuş ÜMMET
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

7 alt boyut ve 38 madde
Gönüllü faaliyetlere katılım (7m):
Maddi Yardım(6m):Maddi yetersizliği olan kişilere para yardımında bulunurum.
Travmatik Durumlarda Yardım(6m):Bir yakınını kaybetmiş kşileri teselli etmeye çalışırım.
Yaşlı/hastalara yardım(4m):Elinde alışveriş torbası gibi ağır eşya taşıyan yaşlı/hasta kimselere yardım ederim.
Fiziksel güce dayalı yardım(5m):Yakınlarımın ihtiyacı olduğunda elimden gelen tamir,tadilat gibi işlerine yardımcı olurum.
Eğitim sürecinde yardım(5m):Maddi imkansızlığı olan çocukların çeşitli sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olurum.
Yakınlık duygusundan kaynaklanan yardım(5m):Komşu, akraba gibi yakınlarımın ev işlerine yardımcı olurum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

Testin geçerlilik aşamasında faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Toplam güvenirlik katsayıları sosyal bilimlerde kabul edilebilen yeterli yüksekliğe sahiptir.Ölçeğin toplam Cronbach Alpha değeri ,931, toplam Guttman değeri ,892 ve toplam Spearman Brown değeri ise,892 olarak bulunmuştur.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi