Öğretmen Adayları İçin Güvenli İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Doğanç, E. ve Korucu, A. T. (2020). Öğretmen Adayları İçin Güvenli İnternet Kullanımı Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1), 201-218.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Engin DOĞANÇ
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

30 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.
Sosyal Paylaşım Sitelerinde Güvenlik (9m): Truva atlarının bilgisayarıma girmesini önlemek için gerekli önlemleri alabilirim.
Kötü Amaçlı Yazılım (8m): Sosyal paylaşım sitelerinde profil bilgilerimi istemediğim kişilerden gizleyebilirim.
Web Güvenliği ve Sosyal Ağ Mühendisliği (7m): E-postaları kimlik avına karşı koruyabilirim.
Bilgisayar Güvenliği (6m): Güvenlik dosyalarımı güncelleyebilirim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum - 5=Kesinlikle Katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en az puan 32, en fazla puan 150'dir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Çeviri Süreci: 

Öğretmen adaylarının güvenli İnternet kullanımı öz-yeterlik ve algılarını ölçmek amacı ile İngilizce olarak geliştirilen ölçek Türkçe diline çevrilmiş, yapılan bu çeviri alanında uzman olan (Türkçe öğretmeni, İngilizce öğretmeni, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı) dört kişi tarafından kontrol edilmiş, tekrar İngilizce diline çevrilerek karşılaştırmalar yapılmış ve dil geçerliği sağlanmıştır.

Geçerlik: 

KMO değeri= 0.957; Bartlett testi değeri ise χ2= 34287.486; (p= .000) olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı α=.952 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The scale for the self-efficacy and perceptions in the safe use of the Internet for teachers: The validity and reliability studies
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi