TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 240 Diğer Psikolojik Bozukluklar

134 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Açık Agresyon Ölçeği

Kutlu, L. (2003). Açık Agresyon Ölçeği'nin (The Overt Aggression Scale) Türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik-güvenirlik çalışması(Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ağırlık Kendini Damgalama Ölçeği Türkçe

Sevincer, G. M., Kaya, A., Bozkurt, S., Akin, E. & Kose, S. (2017). Reliability, validity, and factorial structure of the Turkish version of the Weight Self-Stigma Questionnaire (Turkish WSSQ). Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27:4, 386-392. DOI: 10.1080/24750573.2017.1379717.

Agorafobi Ölçeği

Aydın, O., Çöldür, E. Ö., & Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Agorafobi Ölçegi Türkçe Formunun geçerliligi ve güvenilirligi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Suppl.2), 24-30. doi: 10.5455/apd.240408

Aile Yeme Tutum ve Davranış Ölçeği

Mançe, Ö. (2006). İlk yıl üniversite öğrencilerini patalojik yeme tutumlarına yatkın yapan faktörler. (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği

Saçak, K. (2019). Turkish version of the Perceived Devaluation-Discrimination Scale: An adaptation study [Unpublished master's thesis], Middle East Technical University, Ankara.

Anoreksiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği

Ergüney, F. E. (2012). Yeme bozukluğu hastalarında tedavi motivasyonu, beden imgesi ve depresyonun değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Anoreksiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği ve Bulimiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği

Ergüney-Okumuş, F. E., Sertel-Berk, H. Ö. S., Yücel, B., & Rieger, E. (2018). The Anorexia Nervosa Stages of Change Questionnaire and the Bulimia Nervosa Stages of Change Questionnaire: Their psychometric properties in a Turkish sample. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19, 29-33. doi: 10.5455/apd.288471

Antisosyal Davranış Ölçeği

Kartallar, R. (1996). Antisosyal Davranış Ölçeği geliştirmeye yönelik bir çalışma (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Demirdis, E., & Celik, S. B. (2013). Separation Anxiety Inventory: Validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1727-1731.

Barratt Dürtüsellik Ölçeği

Güleç, H., Tamam, L., Yazıcı-Güleç ,M., Turhan, M., Karakuş, G., Zengin, M.& Stanford, M.S.(2008). Psychometric properties of the Turkish version of The Barratt Impulsiveness Scale-11.Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 18(4), 251-258.

Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu

Tamam, L., Güleç, H. ve Karataş, G. (2013). Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (Bıs-11-Kf) Türkçe uyarlama çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 130-134. doi: 10.4274/npa.y 6296

Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği

Güleç, H. Sayar, K. ve Yazıcı Güleç, M. (2007). Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam, 20(1),16-24.

Belirti Yorumlama Ölçeği

Yener-Duman, Ö., Usubütün, S. ve Göka, E. (2004).Belirti Yorumlama Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği.Türk Psikiyatri Dergisi,15(1),26-40.

Bipolar Prodrom Belirti Ölçeği

Aydemir, Ö., Öztekin, S., & Akdeniz, F. (2018). Reliability and Validity Study of the Turkish Version of Bipolar Prodrome Symptom Scale. Turkish Journal of Psychiatry, 29(2).

Bradford Somatik Envanteri'nin Türkçe Versiyonu

Kose, S., Tekintas, N. S., Durmus, F. B., Akin, E. & Sayar, K. (2017). Reliability, Validity, And Factorial Structure of The Turkish Version of The Bradford Somatic Inventory (Turkish BSI-44) in A University Student Sample. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27 (1), 62-69. DOI: 10.1080/24750573.2017.1293245

Bulimiya Nervoza Değişim Evreleri Ölçeği

Ergüney, F. E. (2012). Yeme bozukluğu hastalarında tedavi motivasyonu, beden imgesi ve depresyonun değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Camberwell Gereksinim Değerlendirme Ölçeği -Kısa Formu ve Öz Bildirim Formu

Tuncer, Z. G. (2018). Kronik Ruhsal bozukluğu olan bireylerde Camberwell Gereksinim Değerlendirme Ölçeği Kısa Formu/Öz Bildirim Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Çocuk Kaygı Ölçeği

Güngör, H. ve Buluş, M. (2016). Ebeveyn mükemmeliyetçiliğinin 5-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının algılanan kaygı düzeyini öngörmedeki rolü. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi, (39), 147-159.

Çocuklar İçin Aleksitimi Ölçeği

Koçak, R., Karaboğa, M. ve Baloğlu, M. (2015). Çocuklar için Aleksitimi Ölçeği (ÇAÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10(11), 1023-1036.

Çocuklarda Yeme Davranışı Anketi

Yılmaz, R., Esmeray, H. ve Erkorkmaz, Ü. (2011). Çocuklarda Yeme Davranışı Anketinin Türkçe uyarlama çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 12, 287-294.

Çocukluk Disosiyasyon Soru Listesi

Salih-Zoroğlu, S. (1997). Çocukluk Çağı Disosiyasyon Soru Listesinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul.

Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği

İncekaş-Gassaloğlu, S., Baykara, B., Avcil, S. ve Demiral, Y. (2016). Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(4), 266-274.

Çok Boyutlu Boyutlu Obsesif-Kompulsif Bozukluğu Ölçeği

Şafak, Y., Say Öcal, D., Özdel, K., Kuru, E., & Örsel, S. (2018). Dimensional Approach to Obsessive-Compulsive Disorder: Dimensional Obsessive-Compulsive Scale with Turkish Psychometric Properties. Turkish Journal of Psychiatry, 29(2).

Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Mızrak, Ö. E. (2006). Anksiyete bozukluğu ve/veya depresif bozukluk tanısı alan hastalarda çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi