TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2001

117 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği

Kaner, S. (2001). Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği (The Questionnaire on Resource and Stress-F) Faktör Yapısı, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-10.

Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği

Demirhan, G. ve Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 9-20.

Bilimsel Düşünme Becerisi Ölçeği

Gündoğdu, M. (2001). Üniversite öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerinin yordanması (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Bilişüstü Beceri Ölçeği

Soydan, Ş. (2001). Matematik derslerinde bilişüstü becerilerin ölçülmesi: alternatif ölçek geliştirme çalışması (Yüksek Lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bilişüstü Becerileri Envanteri

Soydan, Ş. (2001). Development of instruments for the assessment of metacognitive skills in mathematics: An alternative assessment attempt (Master's thesis). Boğaziçi University Institute of Science, İstanbul.

Çatışma Çözme Ölçeği

Akbalık, F. G. (2001). Çatışma Çözme Ölçeği'nin (Üniversite Öğrencileri Formu) Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(16), 7-13.

Çatışma Çözme Ölçeği

Akbalık, G.F. (2001). Çatışma Çözme Öİçeği’nin (Üniversite Öğrencileri Formu) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(16), 7-13.

Çatışma Çözümleme Ölçeği

Beidoğlu, M. (2001). The Effect of the program for young negotiators on preservice elementary school teachers conflict resolution strategies (Master's thesis). Middle East Technical University Institute of Social Science, Ankara.

Çocuk Sağlık Anketi

Ozdogan, H. , Ruperto, N. , Kasapçopur, O. , Bakkaloglu, A. , Arisoy, N. , Ozen, S. ,Uğurlu, Ü. ,Unsal E. , Melikoglu, M. (2001). The Turkish Version Of The Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and The Child Health Questionnaire (CHQ). Clinical and experimental rheumatology,19(4).

Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği

Başal, H.A. (2001). Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 49-64.

Çocukluk Sağlık Değerlendirme Sistemi Ölçeği

Ozdogan, H. , Ruperto, N. , Kasapçopur, O. , Bakkaloglu, A. , Arisoy, N. , Ozen, S. ,Uğurlu, U. ,Unsal E. , Melikoglu, M. (2001). The Turkish Version Of The Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and The Child Health Questionnaire (CHQ). Clinical and experimental rheumatology,19(4).

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Eker, D., Arkar, H. ve Yaldız, H. (2001). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin gözden geçirilmiş formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(1), 17-25.

Çok Boyutlu Öfke Envanteri

Balkaya, F. (2001). Çok boyutlu öfke envanterinin geliştirilmesi ve bazı septom gruplarındaki etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği

Seber, G. (2001). Çoklu zeka alanlarında kendini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çoklufaktör Liderlik Anketi

Yurtkoru, S. (2001). The role of leadership in the organizational change process (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Coopersmith Özsaygı Envanteri

Sezer, S. (2001). Özsaygı düzeyini geliştirme programının ilköğretim okulu 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Davranış ve Uyum Sorunları Ölçeği

Gürpınar-Akan A. (2001). 7-12 Yaş çocuklarında görülen uyum Ve davranış bozuklukları ve benlik saygısı ilişkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Denetim Odağı Ölçeği

İmam, F. Z. (2001). Pakistan ve Türkiye`deki gençler arasında algılanan ebeveyn sıcaklığı, ebeveyn kontrolü ve bunların benlik değeri ile ve denetim odağıyla ilişkileri (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ders Kitapları Değerlendirme Ölçeği

Merdeşe, H. (2001). İlköğretimin 6, 7, 8 sınıflarında okutulan fen bilgisi ders kitaplarının kimya konularının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ders Kitapları Değerlendirme Ölçeği

Merdeşe, H. (2001). İlköğretimin 6,7,8 sınıflarında okutulan fen bilgisi ders kitaplarının kimya konularının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dini Başa çıkma Tarzları Ölçeği

Ekşi, H. (2001). Başaçıkma, dini başaçıkma ve ruh sağlığı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma: Eğitim, ilahiyat ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin karşılaştırılması (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Duygusal Bağımlılık Ölçeği

Karakurt, G. (2001). The impact of adult attachment styles on romantic jealousy (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Duygusal Zeka (EQ) ölçeği

Aydın, M. D. (2001). Liderlik ve liderlik zekası: uygulamalı bir çalışma (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eğitim Örgütlerinde İletişim Ölçeği

Dündar, İ. (2001). Eğitim örgütlerinde iletişim kalitesi (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Ekip Liderliği Ölçeği

Namlu, N. (2001). İlköğretim okulu yöneticilerinin ekip liderliği özellikleri ve iletişim becerilerine dayalı çatışma eğilimleri (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi