TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 310 Eğitim Yönetimi


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yazıcı, Ş. ve Özgenel, M. (2020). Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of History School, 44, 365-393.


Geliştiren/Uyarlayan
Mustafa ÖZGENEL, Şebnem YAZICI


Yıl
2020


Kaynak Adı
Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Tarih Okulu Dergisi


Cilt
13


Sayı
44


Sayfa Aralığı
365-393


Link:
https://toad.halileksi.net/file%3A///C%3A/Users/Lenovo/Desktop/makale_marmararenmeevikliilei.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
http://dx.doi.org/10.29228/Joh41492


Sorumlu Yazar
Şebnem YAZICI


İletişim
sebnemyaz@gmail.com


Alt Boyutlar
Değişimde Çeviklik, İnsan İlişkilerinde Çeviklik, Öz Farkındalık, Sonuç Yaratmada Çeviklik, Zihinsel Çeviklik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

İnsan İlişkilerinde Çeviklik: 4 madde
Değişimde Çeviklik: 6 madde
Zihinsel Çeviklik: 8 madde
Sonuç Yaratmada Çeviklik: 6 madde
Öz Farkındalık : 6 madde


Kimlere Uygulanabilir
İlkokul Öğretmenleri, Ortaöğretim Öğretmenleri, Ortaokul Öğretmenleri


Derecelendirme
5'li likert tipi (1=hiçbir zaman - 5=her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 30 ile 150 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Taslak ölçeğin Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) uygunluğunu değerlendirmek için Normallik Testi, Kaiser -Meyer -Olkin (KMO) ve faktör yapılarına ayrılıp ayrılmayacağını tespit etmek için Barlett’s Testi (Bartlett test of Sphericity) yapılmıştır. Yapılan testler sonucu verilerin Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizinde (AFA) dik döndürme (Varimax Rotation) yapılmış, işlem sonrası elde edilen faktörler toplam puan arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Ortaya çıkan yapıyı test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.


Geçerlik

Alan yazında öğrenme çevikliği ölçekleri incelenmiş ve teoriye bağlı kalınarak madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler bir ölçme değerlendirme ve altı eğitim yönetimi ve denetimi uzmanına gönderilerek görüşleri alınmış ve gerekli düzeltmeler yapılarak taslak forma son hali verilmiştir.


Güvenirlik

Öğrenme çevikliği ölçeğinin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa iç tutarlılık, madde toplam korelasyon ve madde kalan korelasyon %27 grup altüst madde ayırt edici bağımsız gruplar t testi, test-tekrar test bağımlı gruplar t testi ve
test-tekrar test korelasyon analizleri yapılmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi