TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Mustafa ÖZGENEL

Mustafa ÖZGENEL
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
10 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bireysel Performans Ölçeği

Altun E., ve Özgenel M., (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.454

Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği

Aygün, C. ve Özgenel, M. (2019). Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 1806-1835. doi:10.26466/opus.552489

Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ)

Özgenel, M., Canpolat, Ö. ve Ekşi, H. (2019). Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 629–662. doi: 10.15805/addicta.2019.6.3.0086

Marmara Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği

Özgenel, M. & Çetin, M. (2018). Development of the Marmara Critical Thinking Dispositions Scale: Validity and reliability analysis. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(32), 991-1015.

Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Yazıcı, Ş. ve Özgenel, M. (2020). Marmara Öğrenme Çevikliği Ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of History School, 44, 365-393.

Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği

Özgenel, M., ve Çetin, M. (2017). Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46(46), 113-132. doi: 10.15285/maruaebd.335087

Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği

Özgenel, M. (2019). Öğretmen performans değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of teacher performance evaluation scale: Validity and reliability study]. B. Kocaoğlu (Ed.), 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi [V. International Social and Education Sciences Studies Congress] içinde (s. 64-65). Balıkesir: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi.

Öğretmenlik Mesleği İmaj Ölçeği

Özgenel, M., Işık, M. ve Bahat, İ. (2019). Öğretmenlik İmajı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(3), 871-892. doi:10.30964/auebfd.461440

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Altun E. ve Özgenel M. (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. doi:10.5961/jhes.2021.454

Örgütsel İmaj Ölçeği

Altun E., ve Özgenel M., (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.454

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi