Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Tez
Kaynak/Referans: 

Güçlücan, N. (2016). Psikolojik danışmanların kültürel duyarlılık algılarının demografik ve mesleki değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Neslihan Güçlücan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

12. Kendiminkine benzer aile yapısı olan danışanlarla çalışırken
kendimi daha rahat hissediyorum.

17. Ne kadar çabalarsam çabalayayım benimkinden farklı bir aile
geçmişine sahip danışanlarla çalışmakta zorlanıyorum.

24. Karşı cinsten danışanlarla çalışırken kendi cinsiyetimdeki
danışanlarla çalıştığımdan farklı stratejilere ihtiyaç duyuyorum.

28. Kültürel açıdan çeşitlilik gösteren danışanlarla çalışmaktan
tedirgin oluyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi ile faktör yapısı doğrulanan verilere güvenirlik analizi
uygulanmıştır. Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeğinin tamamına ilişkin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Geliştirilen bu ölçme aracı, ideal olarak bir
ölçeğin güvenirliğinin .70’in üzerinde olması gerektiği koşulunu taşımaktadır (Bryman,
2008, s. 78; DeVellis, 2012, s. 36). Ölçeğin her iki faktörünün Cronbach Alpha değerleri
hesaplandığında, Faktör 1 için .98, Faktör 2 için ise .79 değerlerine ulaşılmıştır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi