TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 150 Kültür, Irk ve Etnik Kimlik

45 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Turan, Z. (2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202 – 222.

Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği

Başbay, A., ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması, Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği

Akcaoğlu, M. Ö. ve Arsal, Z. (2018) Çokkültürlü yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 261-270. https://doi.org/10.24106/kefdergi.378585

Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük algı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. DOI:10.17755/esosder.11595

Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. 10.17755/esosder.11595

Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595

Etnik Merkezcilik Ölçeği

Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Etnosentrizm Ölçeği

Albayrak, A., & Tutuncu, O. (2022). Evaluation of the Psychometric Properties of the Ethnocentrism Scale. Journal of Economy Culture and Society, Advance online publication. https://doi.org/10.26650/JECS2021-912701

Farklı Kültürlere Bakış Aile Ölçeği

Şentuna, A. B. (2011). Okul öncesi eğitim alan 48-60 aylık çocukların farklı kültürleri tanımalarının, dünyadaki farklı kültürlere karşı bakış açılarında yaratacağı farkların incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Farklı Kültürlere Bakış Aile Ölçeği

Şentuna, A. B. (2011). Okul öncesi eğitim alan 48-60 aylık çocukların farklı kültürleri tanımalarının, dünyadaki farklı kültürlere karşı bakış açılarında yaratacağı farkların incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Farklı Kültürlere Bakış Öğretmen Ölçeği

Şentuna, A. B. (2011). Okul öncesi eğitim alan 48-60 aylık çocukların farklı kültürleri tanımalarının, dünyadaki farklı kültürlere karşı bakış açılarında yaratacağı farkların incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Göçmenler için Sosyal Uyum Ölçeği

Kaya, Ö. S. (2022). Göçmenler için Sosyal Uyum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(32), 353-368.

Güvenlik İklimi Ölçeği

Sakallı, A.E., Temur, S., Badem, M.A. & Karataş, E. (2022). Güvenlik İkliminin Güvenlik Performansına Olan Etkisi: Türkiye’deki Çalışanlar Arasında Bir Çalışma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (33), 93-106. DOI: 10.31590/ejosat.1023484

Irksal Mikroagresyon Ölçeği

Özmen, M., Yıldırım, O., & Türk, N. (2022). Adaptation Of The Racial Microaggression Scale to Turkish Culture: Validity and reliability study. İçtimaiyat, 6(2), 686-698. https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1186906

Kolektif Dayanıklılık Ölçeği

Dalmış, İ., Akdeniz, S., & Hamarta, E. (2021). Adaptation of Collective Resilience Scale to Turkish culture and examination of its psychometric properties. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 11(61), 161-175.

Kültürel Bileşenler Envanteri

Razi, S. (2012). Developing the inventory of cultural components to assess perception in language learning. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 6(2), 169-186.

Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği- KDAÖ

Güçlücan, N. ve Trüküm, A.S. (2017). Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ejer 2017 Bildiri Özetleri Kitabı içinde (ss.1518-1520). 11-14 Mayıs 2017, Pamukkale Üniversitesi,Denizli.

Kültürel Duyarlılık Algıları Ölçeği

Güçlücan, N. (2016). Psikolojik danışmanların kültürel duyarlılık algılarının demografik ve mesleki değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kültürel Farkındalık Ölçeği

İz, F. B., & Temel, A. B. (2017). Cultural Awareness Scale: Psychometric properties of the Turkish version. Collegian, 24(5), 499-504.

Kültürel Farkındalık Ölçeği

İz-Başalan, F., & Temel-Bayık, A. (2017). Cultural Awareness Scale: Psychometric properties of the Turkish version. Collegian, 24, 499-504. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2016.08.010

Kültürel Tevazu Ölçeği

Kuşci, İ. ve Oğuz Duran, N. (2022). Kültürel Tevazu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması için bir ön çalışma. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29), 97-109.

Kültürlenme Ölçeği

Aliyev, R. (2011). Farklı kültürlerden gelen yüksek öğretim öğrencilerinin eğitim ortamlarındaki ilk etkileşim algılarının ve kültürlenme düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kültürlerarası Düşünme ve Akıl Yürütme Biçimleri (IMTARS-E) Ölçeği

Akarsu, F. (2007). Kültürlerarası Düşünme ve Akıl Yürütme Biçimleri (IMTARS-E) Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2), 1-12.

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği

Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kültürlerarası Etkileşim Algısı Ölçeği

Aliyev, R. (2011). Farklı kültürlerden gelen yüksek öğretim öğrencilerinin eğitim ortamlarındaki ilk etkileşim algılarının ve kültürlenme düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi