TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 150 Kültür, Irk ve Etnik Kimlik

80 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeği

Özyurt, M. (2020). 21. Yüzyıl Becerileri Öğretimi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik Güvenirlik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 16 (30) , 2568-2594 . DOI: 10.26466/opus.725042

Akraba Evliliği Tutum Ölçeği

Alp, İ. & Şen, S. (2020). Akraba Evliliği Tutum Ölçeği: Bir metodolojik çalışma. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 6(2), 168-191.

Allophilia Ölçeği

Kalaycı Kırlıoğlu, H. İ. & Kırlıoğlu, M. (2021). Allophilia Ölçeği’nin Değerlendirilmesi: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 156-171.

Aşiret Algısı Ölçeği

Korkmaz, E. (2024). Tribal Perception Scale: A scale development study. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 146-164. https://doi.org/10.15182/diclesosbed.1354637

Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği

Turan, Z. (2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202 – 222.

Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği

YILDIZ İ, BAŞAR K, KARADAĞ ÇAMAN Ö, İNKAYA A (2021). Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 58(4), 292 – 299. 10.29399/npa.27299

Bireysel ve Toplumsal Hayatta Dindarlık Ölçeği

Karabağ, Rıza . “Bireysel ve Toplumsal Hayatta Dindarlık Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 52 (Haziran 2022): 79-106 . https://doi.org/10.17120/omuifd.1094243

Çeşitlilik Algısı Ölçeği

Tasa, H. & Mamatoğlu, N. (2023). Çeşitlilik Algısı Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması . İş ve İnsan Dergisi , 10 (1) , 15-23 . DOI: 10.18394/iid.1194412

Çevrimiçi Sosyal Sermaye Ölçeği

Mumcu, A. Y., Berk, G. A., & Konuk, H. (2023). Çevrimiçi Sosyal Sermaye Ölçeği’nin Türkiye’de Uyarlanması. Öneri Dergisi, 18(60), 543-560. http://dx.doi.org/10.14783/maruoneri.1253137

Çocuklar İçin Çevre Ölçeği

Koçak Tümer, N., B., & Temel, Z., F. (2021). Development Of Environmental Scale For Children, Kastamonu Education Journal, 29(4), 11-21, 29(4), 11 – 21. .https://doi.org/10.24106/kefdergi.789396

Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği

Başbay, A., ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması, Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

Çokkültürlü Yeterlik Ölçeği

Akcaoğlu, M. Ö. ve Arsal, Z. (2018) Çokkültürlü yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 261-270. https://doi.org/10.24106/kefdergi.378585

Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük algı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. DOI:10.17755/esosder.11595

Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. 10.17755/esosder.11595

Çokkültürlülük Algı Ölçeği

Ayaz, M. F. (2016). Çokkültürlülük Algı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 463-471. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.11595

Ekolojik Vatandaşlık Ölçeği

Karatekin, K. & Uysal, C. (2018). Ekolojik Vatandaşlık Ölçeği geliştirme çalışması. International Electronic Journal of Environmental Education, 8(2), 82-104.

Epistemolojik İnanç Ölçeği

Özkale, U. (2019). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması . Journal of Advanced Education Studies , 1(2) , 96-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejaes/issue/50702/623604

Erkeklere Özgü Beden Tutum Ölçeği

Uluyol, F. (2020). Erkeklere özgü beden tutum ölçeği (EÖBTÖ)’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Nesne Dergisi, 8(16), 31 – 42. https://doi.org/10.7816/nesne-08-16-03

Etnik Merkezcilik Ölçeği

Üstün, E. (2011). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve etnikmerkezcilik düzeylerini etkileyen etmenler (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Etnosentrizm Ölçeği

Albayrak, A., & Tutuncu, O. (2022). Evaluation of the Psychometric Properties of the Ethnocentrism Scale. Journal of Economy Culture and Society, Advance online publication. https://doi.org/10.26650/JECS2021-912701

Euro-Türklerin Aidiyet ve Ötekileştirilme Algısı Ölçeği

Yaman, F. (2022). Euro-Türklerin Aidiyet ve Ötekileştirilme Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İçtimaiyat, 6 (Göç ve Mültecilik Özel Sayısı), 213-228. https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.1078440

Farklı Kültürlere Bakış Aile Ölçeği

Şentuna, A. B. (2011). Okul öncesi eğitim alan 48-60 aylık çocukların farklı kültürleri tanımalarının, dünyadaki farklı kültürlere karşı bakış açılarında yaratacağı farkların incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Farklı Kültürlere Bakış Aile Ölçeği

Şentuna, A. B. (2011). Okul öncesi eğitim alan 48-60 aylık çocukların farklı kültürleri tanımalarının, dünyadaki farklı kültürlere karşı bakış açılarında yaratacağı farkların incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Farklı Kültürlere Bakış Öğretmen Ölçeği

Şentuna, A. B. (2011). Okul öncesi eğitim alan 48-60 aylık çocukların farklı kültürleri tanımalarının, dünyadaki farklı kültürlere karşı bakış açılarında yaratacağı farkların incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Göçmenler için Sosyal Uyum Ölçeği

Kaya, Ö. S. (2022). Göçmenler için Sosyal Uyum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 26(32), 353-368.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi