Kısa Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği Erişkin Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Erinç, Z. Ö., İnce, G., Eliaçık, K., Öztürk, Y. K., Elmalı, F., Emir, B., Kanık, A. ve Helvacı, M. (2022). Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeğinin yetişkinlere uyarlanması: Geçerlilik-güvenilirlik çalışması. İzmir Tıp Fak Dergisi, 1(1), 12-17.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Özün Erinç
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği-9
Son 1 yıl içerisinde
Aşağıdaki 9 tane ifadeyi ne sıklıkla yaşadığınız karşısında bulunan “0-7” (“0=Hiçbir zaman”, “1=Günde bir kereden daha az”, “2=Günde 1-2 defa”, “3=Günde 3-5 defa”, “4=Günde 6-10 defa”, “5= Günde 11-20 defa”, “6= Günde 21-40 defa”, “7= Günde 40 kereden fazla” anlamına gelmektedir) arasındaki rakamları (X) işareti koyarak belirtiniz. Lütfen sadece tek rakamı işaretleyiniz ve boş bırakmayınız.
1.Sosyal medyayı tekrar kullanabileceğin zamana kadar kendini sürekli olarak başka hiçbir şey düşünemez halde buldun mu? 0 1 2 3 4 5 6 7
2. Sosyal medyada daha fazla zaman harcamak istediğin için kendini
sürekli memnuniyetsiz (tatmin olmamış) hissettin mi? 0 1 2 3 4 5 6 7
3.Sosyal medyayı kullanmadığında kendini sıklıkla kötü hissettin mi? 0 1 2 3 4 5 6 7
4.Sosyal medyada daha az zaman harcamaya çalıştın ama başaramadın mı? 0 1 2 3 4 5 6 7
5.Olumsuz duygulardan kaçmak için sosyal medyayı sıklıkla kullandın mı? 0 1 2 3 4 5 6 7
6. Sosyal medya kullanımı yüzünden başkalarıyla sürekli olarak
tartışma yaşadın mı? 0 1 2 3 4 5 6 7
7.Anne babana veya arkadaşlarına sosyal medyada geçirdiğin süreyle ilgili sürekli yalan söyledin mi? 0 1 2 3 4 5 6 7
8.Sosyal medya kullanmak istediğin için diğer aktiviteleri (örn. hobiler, spor) sürekli olarak ihmal ettin mi? 0 1 2 3 4 5 6 7
9.Anne baban ve kardeşlerinle sosyal medya kullanımı yüzünden ciddi çatışmalar yaşadın mı? 0 1 2 3 4 5 6 7
Puanlama: Dokuz maddenin toplamı üzerinden artan puanlar sosyal medya kullanım bozukluğunun da arttığını göstermektedir. Ölçek 2 alt ölçekten oluşmakta olup, 1-5 sorular ‘Psikosyal Disfonksiyon’ alt grubunu, 6-9 arasındaki maddeler ‘Sosyal İzolasyon’ alt ölçeğini göstermektedir.

NOT: Sosyal medya bağımlılığı ciddi bir psikolojik sorun olsa da otoriteler tarafından bağımlılık olarak değerlendirilmesi hususunda ortak bir açıklama yok. Dolayısıyla kesme puanı belirlemek risk oluşturmaktadır. Fakat ölçeği kullananlar ve yapılan çalışmalara baktığımızda 33-35 puan sonrasının ciddi risk oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tavsiye edilen toplam puan üzerinden artan ve azalan şeklinde yorum yapmaktır.

Önerilen dizinleme
Erinç ZÖ, İnce G, Eliaçık K, Kılıç Öztürk Y, Elmalı F, Emir B, Kanık MA, Helvacı M. (2022). Adaptation of Social Media Use Disorder Scale: Validity and Reliability Study . İzmir Tıp Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 12-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izmirtip/issue/70501/1113587
Türk kültürüne adaptasyon: Sarıçam H, Karduz FF. Sosyal medya kullanım bozukluğu ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. J Measur Evaluat Edu Psychol. 2018:9;116-35.

Orijinal kaynak
Eijnden, R. J. J. M., Lemmens, J., & Valkenburg, P. M. (2016). The social media disorder scale. Computers in Human Behavior, 61, 478-487. doi: 10.1016/j.chb.2016.03.038

Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
Son 1 yıl içerisinde Aşağıdaki 9 tane ifadeyi ne sıklıkla yaşadığınız karşısında bulunan “0-7” (“0=Hiçbir zaman”, “1=Günde bir kereden daha az”, “2=Günde 1-2 defa”, “3=Günde 3-5 defa”, “4=Günde 6-10 defa”, “5= Günde 11-20 defa”, “6= Günde 21-40 defa”, “7= Günde 40 kereden fazla” anlamına gelmektedir)
Ölçeğin Puanlaması: 

Dokuz maddenin toplamı üzerinden artan puanlar sosyal medya kullanım bozukluğunun da arttığını göstermektedir. Ölçek 2 alt ölçekten oluşmakta olup, 1-5 sorular ‘Psikosyal Disfonksiyon’ alt grubunu, 6-9 arasındaki maddeler ‘Sosyal İzolasyon’ alt ölçeğini göstermektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Sosyal medya bağımlılığı ciddi bir psikolojik sorun olsa da otoriteler tarafından bağımlılık olarak değerlendirilmesi hususunda ortak bir açıklama yok. Dolayısıyla kesme puanı belirlemek risk oluşturmaktadır. Fakat ölçeği kullananlar ve yapılan çalışmalara baktığımızda 33-35 puan sonrasının ciddi risk oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tavsiye edilen toplam puan üzerinden artan ve azalan şeklinde yorum yapmaktır.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi