TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 603 Dahili Tıp Bilimleri

261 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5-D Kaşıntı Ölçeği

Altınok Ersoy, N., ve Akyar, İ. (2018). Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 5-D Kaşıntı Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması.ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 455-461. https://doi.org/10.31067/0.2018.66

Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası

Yıldız, S. (2011). Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası'nın Türk populasyonu için adaptasyonu (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi

Aydın, M. Ş. (2015). Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi Türkçe uyarlamasının geçerlilik güvenilirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ağır Bozukluk Bataryası

Ertaş, T. (2011). Türkçeye uyarlanmış Ağır Bozukluk Bataryası'nın demanslı bireylerde geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ağır Solunum Yetmezliği Anketi

Ergan, B., Dabak, G., Şenbaklavacı, Ö., Uslu, S. ve Wındısch, W. (2017). ”Severe Respiratory Insufficiency (SRI)” anketinin Türkçeye çevirisi ve transkültürel adaptasyonu. Tuberk Toraks, 65(1),66-68.

Akne Yaşam Kalite Ölçeği

Tuncayengin, Ö., Gürel, M.S. ve Şimşek, Z. (2010). Türkçe Akne Yaşam Kalite Ölçeği geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin akne şiddeti ile değişimi. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 20(3),117-125.

Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği

Karapolat, H., Eyigor, S., Kirazli, Y., Celebisoy, N., Bilgen, C., & Kirazli, T. (2010). Reliability, validity, and sensitivity to change of Turkish Activities-specific Balance Confidence Scale in patients with unilateral peripheral vestibular disease. International Journal of Rehabilitation Research, 33(1), 12-18. DOI: 10.1097/MRR.0b013e32832c0d72

Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi

Yıldız,M. (2016). Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği

Citaker, S., Kafa, N., Kanik, Z. H., Ugurlu, M., Kafa, B., & Tuna, Z. (2016). Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the Lower Extremity Functional Scale on patients with knee injuries. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 136(3), 389-395. doi:10.1007/s00402-015-2384-6

Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği Ayak Bileği-Ayak Arkası Ölçeği

Akbaba, Y. A., Celik, D., & Ogut, R. T. (2016). Translation, cross-cultural adaptation, reliability, and validity of Turkish version of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society Ankle-Hindfoot Scale. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 55 (6), 1139-1142. DOI: 10.1053/j.jfas.2016.06.001

Ankilozan Spondilit Çalışma Dengesizliği Ölçeği

Küçükdeveci, A. A., Ataman, Ş., Genç, A., Kutlay, Ş., Elhan, A. H., Őztuna, D., & Tennant, A. (2015). Adaptation and validation of the Ankylosing Spondylitis Work Instability Scale (AS-WIS) for use in Turkey, Rheumatology International, 35(1), 125-131.

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği

Soykan, A. (2014). The Reliability and Validity of Arizona Sexual Experiences Scale in Turkish ESRD Patients Undergoing Hemodialysis. International Journal of Impotence Research, 16, 531–534.. doi:10.1038/sj.ijir.3901249

Aşı Kararsızlığı Ölçeği

Önal, Ö., Eroğlu, H. N., Evcil, F. Y., Kişioğlu, A. N., & Uskun, E. (2021). Validity and reliability of Turkish version of the vaccine hesitancy scale “Turkish version of the vaccine hesitancy scale”. Turk Arch Pediatr, 56(3), 230-5. doi: 10.5152/TurkArchPediatr.2021.20028

Aşı Karşıtlığı Ölçeği

Kılınçarslan, M.G., Sarıgül, B., Toraman, Ç., & Şahin, E. M. (2020). Development of valid and reliable Scale of Vaccine Hesitancy in Turkish language. Konuralp Medical Journal, 12(3), 420-429. doi: 10.18521/ktd.693711

Asthma Self-Management Anketi

Çalışgan, A. (2015). Asthma self-management anketinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Uyku Ölçeği

Ayhan, E. (2011). Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Uyku Ölçeğinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Ataksi Değerlendirme ve Derecelendirme Skalası

Salcı, Y., Fil, A., Keklicek, H., Çetin, B., Armutlu, K., Dolgun, A., ... & Karabudak, R. (2017). Validity and reliability of the International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) and the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) in multiple sclerosis patients with ataxia. Multiple sclerosis and related disorders, 18, 135-140.

Ataxia Değerlendirme ve Derecelendirme Ölçeği

Salcı, Y., Fil, A., Keklicek, H., Çetin, B., Armutlu, K., Dolgun, A., ... & Karabudak, R. (2017). Validity and reliability of the International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) and the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) in multiple sclerosis patients with ataxia. Multiple Sclerosis And Related Disorders,, 18, 135-140. DOI: 10.1016/j.msard.2017.09.032

Avrupa Osteoporoz Vakfı’nın (QUALEFFO) Yaşam Kalitesi Anketi

Kocyigit, H., Gülseren, Ş., Erol, A., Hizli, N., & Memis, A. (2003). The reliability and validity of the Turkish version of Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Clinical rheumatology, 22(1), 18-23. DOI: 10.1007/s10067-002-0653-6

Ayak Bakımı Davranış Ölçeği

Kır-Biçer, E. (2011). Diyabetli hastalarda ayak bakım uygulamaları ve öz etkililiğin değerlendirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Bakım Verme Deneyiminin Olumlu Yönleri Ölçeği

Gönen-Şentürk, S., Akpınar-Söylemez, B., Akyol, M.A., Işik, A.T., & Küçükgüçlü, Ö. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the Scale for Positive Aspects of Caregiving Experience. Perspectives Psychiatrıc Care, 58(4),1651-1656. Doi: 10.1111/ppc.12973

Barf Bulantı Ölçeği

Şişman, H.(2015). Barf Bulantı Ölçeği’ nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Uğur, S., Günaydın, G., Alkan, Z.B., Pala, Ö.O., Hazar-Kanık, Z., Çıtaker, S. vd. (2017). Copıng Strategies Questionnaire Anketinin Türkçe’ye çevirisi ve kültürel adaptasyonu. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.47). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Basit Omuz Testi

Ayhan, Ç., Ünal, E. ve Yakut, Y. (2010). Basit Omuz Testi’nin Türkçe versiyonu: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(2), 68-74.

Basınç Ülseri Önleme Bilgi Değerlendirme Aracı

Tulek, Z., Polat, C., Ozkan, I., Theofanidis, D., & Togrol, R. E. (2016). Validity and reliability of the Turkish version of the Pressure Ulcer Prevention Knowledge Assessment Instrument. Journal of Tissue Viability, 25 (4), 201-208. DOI: 10.1016/j.jtv.2016.09.001

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi