TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 603 Dahili Tıp Bilimleri

294 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5-D Kaşıntı Ölçeği

Altınok Ersoy, N., ve Akyar, İ. (2018). Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda 5-D Kaşıntı Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması.ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(4), 455-461. https://doi.org/10.31067/0.2018.66

7-12 Yaş Arası Kanserli Çocuklarda Hafıza Belirti Değerlendirme Ölçeği

Şenol, Ş. & Efe, E. (2022). Psychometric properties of the Turkish version of the memorial symptom assessment scale in children aged 7–12 with cancer. Turkish Journal of Health Science and Life, 5 (3), 222-229. https://doi.org/10.56150/tjhsl.1074721

Açık Agresyon Ölçeği

Kutlu, L. ve Aştı, N. (2019). Açık agresyon ölçeği’nin türk psikiyatrik hasta grubunda geçerlik ve güvenirlik çalışması . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 6(3) , 513-526 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/49408/537792

Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası

Yıldız, S. (2011). Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası'nın Türk populasyonu için adaptasyonu (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi

Aydın, M. Ş. (2015). Adolesan/Yetişkin Duyu Profili Anketi Türkçe uyarlamasının geçerlilik güvenilirlik çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ağır Bozukluk Bataryası

Ertaş, T. (2011). Türkçeye uyarlanmış Ağır Bozukluk Bataryası'nın demanslı bireylerde geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ağır Solunum Yetmezliği Anketi

Ergan, B., Dabak, G., Şenbaklavacı, Ö., Uslu, S. ve Wındısch, W. (2017). ”Severe Respiratory Insufficiency (SRI)” anketinin Türkçeye çevirisi ve transkültürel adaptasyonu. Tuberk Toraks, 65(1),66-68.

Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği

Yurt, Y., Yakut, Y. ve Şener, G. (2017). Ağrıya bağlı öz derecelendirilmiş fonksiyon kaybı ölçeği türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 4(3), 134-138 . https://dergipark.org adresinden alınmıştır.

Akne Yaşam Kalite Ölçeği

Tuncayengin, Ö., Gürel, M.S. ve Şimşek, Z. (2010). Türkçe Akne Yaşam Kalite Ölçeği geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin akne şiddeti ile değişimi. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 20(3),117-125.

Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği

Karapolat, H., Eyigor, S., Kirazli, Y., Celebisoy, N., Bilgen, C., & Kirazli, T. (2010). Reliability, validity, and sensitivity to change of Turkish Activities-specific Balance Confidence Scale in patients with unilateral peripheral vestibular disease. International Journal of Rehabilitation Research, 33(1), 12-18. DOI: 10.1097/MRR.0b013e32832c0d72

Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi

Yıldız,M. (2016). Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği

Citaker, S., Kafa, N., Kanik, Z. H., Ugurlu, M., Kafa, B., & Tuna, Z. (2016). Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the Lower Extremity Functional Scale on patients with knee injuries. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 136(3), 389-395. doi:10.1007/s00402-015-2384-6

Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği Ayak Bileği-Ayak Arkası Ölçeği

Akbaba, Y. A., Celik, D., & Ogut, R. T. (2016). Translation, cross-cultural adaptation, reliability, and validity of Turkish version of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society Ankle-Hindfoot Scale. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 55 (6), 1139-1142. DOI: 10.1053/j.jfas.2016.06.001

Ankilozan Spondilit Çalışma Dengesizliği Ölçeği

Küçükdeveci, A. A., Ataman, Ş., Genç, A., Kutlay, Ş., Elhan, A. H., Őztuna, D., & Tennant, A. (2015). Adaptation and validation of the Ankylosing Spondylitis Work Instability Scale (AS-WIS) for use in Turkey, Rheumatology International, 35(1), 125-131.

Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği

Soykan, A. (2014). The Reliability and Validity of Arizona Sexual Experiences Scale in Turkish ESRD Patients Undergoing Hemodialysis. International Journal of Impotence Research, 16, 531–534.. doi:10.1038/sj.ijir.3901249

Aşı Kararsızlığı Ölçeği

Önal, Ö., Eroğlu, H. N., Evcil, F. Y., Kişioğlu, A. N., & Uskun, E. (2021). Validity and reliability of Turkish version of the vaccine hesitancy scale “Turkish version of the vaccine hesitancy scale”. Turk Arch Pediatr, 56(3), 230-5. doi: 10.5152/TurkArchPediatr.2021.20028

Aşı Karşıtlığı Ölçeği

Kılınçarslan, M.G., Sarıgül, B., Toraman, Ç., & Şahin, E. M. (2020). Development of valid and reliable Scale of Vaccine Hesitancy in Turkish language. Konuralp Medical Journal, 12(3), 420-429. doi: 10.18521/ktd.693711

Aşı Tereddüdü 5’li Likert Ölçeği

Aslan, K. T., Ay, P., Kaş, D., Tosun, F., Yürükcü, İ., Kekeç, E., Şahin, M. F., & Apaydın Kaya, Ç. (2021). Adaptation and validation of the Turkish version of the vaccine hesitancy 5 point Likert Scale. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 17 (12), 5176–5182. https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1953347

Asthma Self-Management Anketi

Çalışgan, A. (2015). Asthma self-management anketinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Astım Kontrol Algısı Ölçeği

Koçak, Z., & Gönderen-Çakmak, H. S. (2023). Turkish validity and reliability study for the Perceived Control of Asthma Questionnaire. Journal of Asthma, 60(4), 835-842. https://doi.org/10.1080/02770903.2023.2185156

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Uyku Ölçeği

Ayhan, E. (2011). Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Uyku Ölçeğinin kronik obstrüktif akciğer hastalığında geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Ataksi Değerlendirme ve Derecelendirme Skalası

Salcı, Y., Fil, A., Keklicek, H., Çetin, B., Armutlu, K., Dolgun, A., ... & Karabudak, R. (2017). Validity and reliability of the International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) and the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) in multiple sclerosis patients with ataxia. Multiple sclerosis and related disorders, 18, 135-140.

Ataxia Değerlendirme ve Derecelendirme Ölçeği

Salcı, Y., Fil, A., Keklicek, H., Çetin, B., Armutlu, K., Dolgun, A., ... & Karabudak, R. (2017). Validity and reliability of the International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) and the Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) in multiple sclerosis patients with ataxia. Multiple Sclerosis And Related Disorders,, 18, 135-140. DOI: 10.1016/j.msard.2017.09.032

Avrupa Osteoporoz Vakfı’nın (QUALEFFO) Yaşam Kalitesi Anketi

Kocyigit, H., Gülseren, Ş., Erol, A., Hizli, N., & Memis, A. (2003). The reliability and validity of the Turkish version of Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Clinical rheumatology, 22(1), 18-23. DOI: 10.1007/s10067-002-0653-6

Ayak Bakımı Davranış Ölçeği

Kır-Biçer, E. (2011). Diyabetli hastalarda ayak bakım uygulamaları ve öz etkililiğin değerlendirilmesi (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi