Genel İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Kalafatoğlu, M. R. ve Balcı-Çelik, S . (2020). Genel İyi Oluş Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 15 (25) , 3633-3653 . DOI: 10.26466/opus.644835

DOI: 
https://doi.org/10.26466/opus.644835
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Mehmet Rüştü Kalafatoğlu
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

1- Kendimi mutlu hissederim.
13- Kendimi etrafımdaki insanlara yakın ve bağlı hissederim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
5'li Likert (1=Hiç uygun değil - 5=Tamamen uygun)
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek en düşük puan 13, en yüksek puan 65'tir. Ölçekte ters madde yer almamaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçekten elde edilecek puanların yüksekliği, bireyin genel iyi oluş düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

GİOÖ-KF’ nu Türkçe’ ye uyarlamak amacıyla öncelikle ölçeği geliştiren yazarlardan Ylenio Longo ile e-posta yoluyla iletişime geçilmiş ve uyarlama için gerekli izinler kendisinden alınmıştır. Ölçeğin İngilizce orijinal formu öncelikle 6 İngilizce öğretmeni tarafından dilimize çevrilmiştir. Daha sonra psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında uzman 3 akademisyen tarafından ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları gözden geçirilmiştir. Anlam ve dil bilgisi açısından gerekli düzenlenmeler 1 Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı tarafından yapılmıştır. Daha sonra İngiliz Dili ve Eğitimi alanında 1 akademisyen tarafından ölçeğin Türkçe formu yeniden İngilizce diline çevrilmiştir. Çeviri sonrası gerekli düzenlemeler üzerinde görüşülerek ölçeğin Türkçe formu uygulamaya hazır hale gelmiştir. GİOÖ-KF’ nu Türkçe’ye uyarlamak amacıyla İngilizce ve Türkçe dillerine hâkim Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerden 30 kişilik bir gruba (19 kadın, 11 erkek) İngilizce ve Türkçe formlar araştırmacılar tarafından uygulanarak ölçeğin dil geçerliliği çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak İngilizce formunun uygulandığı gruba 2 hafta sonra Türkçe formu uygulanarak iki form arasındaki korelasyon katsayısı .747 olarak bulunmuştur.

Geçerlik: 
-
Güvenirlik: 
-

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Short Version of the Scales of General Well-Being
Orijinal Kaynak/Referans: 

Longo, Y., Coyne, I. ve Joseph, S. (2018). Development of the short version of the scales of general well-being: The 14-item SGWB. Personality and Individual Differences, 124, 31–34. https://doi.org/10.1016/j.paid. 2017.11.042

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi