Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Tanrıverdi, G., ve Demirbaş, M. (2012). Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 83-101.

Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Gülşah Tanrıverdi
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

Ölçek 27 madde 6 faktörden oluşmaktadır
Faktör: Derste Uygulanan Yöntem ve Teknikler :Fizik laboratuvarında deney konularına göre farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını isterim.
:Derse Karşı Öğretmenin Tutumu: 17. Laboratuvardaki öğretmenin tutumu laboratuvara karşı olan tutumumu etkiler.
Laboratuvardaki Teknik İmkanlar :laboratuvarda yaparak yaşayarak deneyleri yapmanın daha kalıcı olduğunu düşünüyorum
Dersi Günlük Hayatla İlişkilendirme: Öğrendiğim teorik bilgileri laboratuar ortamında gerçek hayatla ilişkilendirdiğimde daha kalıcı olduğunu düşünürüm
Derse Karşı Öğrencinin Kişisel Tutumları :12. Orta öğretimden gelen ön yargılarımı kıramadığım için, laboratuara karşı olumsuz tutum içerisindeyim
Alan Bilgisi: 6. Laboratuarda deneyle ilgili teorik bilgimde eksiklik olduğunda o deneyi yapmaktan hoşlanmam

Ölçeğin Türü: 
Derecelendirme: 
5 li likert tipi “(1) kesinlikle katılmıyorum”, (2) “katılmıyorum”, (3) “kararsızım”, (4) “katılıyorum” ve (5) “kesinlikle katılıyorum”
Ölçeğin Puanlaması: 

Ölçekten alınabilecek puan 27 ile 135 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 
-
Geçerlik: 

Ölçeğe yapılan analizler sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı .82 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (X²=1247,642, df=351, p=.000<.001). KMO’nun .60’dan yüksek, Bartlett testinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir (

Güvenirlik: 

Ölçümlerin güvenirliğinin yüksek olması demek ölçümlerinizdeki tesadüfi hataların az olması demektir. Ölçümlerimizde hata az veya ölçümlerimiz gerçeğe daha yakın oldukça güvenirliği yüksek olur

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi