TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2110161


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Koç, A., Uzun, N.B. & Ünaldı Coral, M.N. (2022). Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8(1), 87-98. https://doi.org/10.24289/ijsser.1031155


Geliştiren/Uyarlayan: Adem Koç, Nezaket Bilge Uzun, Mutlu Nisa Ünaldı Coral


Yıl: 2022


Kaynak Adı: Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi


Dergi: International Journal of Social Sciences and Education Research


Cilt: 8


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 99-110


DOI: https://doi.org/10.24289/ijsser.1031155


Sorumlu Yazar: Adem Koç


İletişim: ademkoc@mersin.edu.tr


Ölçülen Özellikler: çevrimiçi ölçme ve değerlendirme, özyeterlik


Alt Boyutlar: Eksiklikler, Yetkinlikler


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

M10. Çevrimiçi ölçme değerlendirme sürecinde kazanımlara uygun alternatif etkinlikler oluşturabilirim.

M33. Çevrimiçi ölçme değerlendirmede bilişsel becerileri sorgulamaya yönelik etkinlikler geliştirebilirim.

M8. Çevrimiçi öğretim sürecinde gerçekleştireceğim ölçme değerlendirme etkinlikleri ile öğrenci öğrenmelerini

takip edebilirim.

M22. Çevrimiçi ölçme değerlendirme etkinlerinde uygulama için uygun süreye karar verebilirim.

M1. Geliştirdiğim ölçme değerlendirme etkinliklerini çevrimiçi ortamlara aktarabilirim.

M21. Çevrimiçi ölçme değerlendirme uygulamaları ile öğrenci gelişimini objektif bir şekilde izleyebilirim.

M6. Çevrimiçi öğretim sürecinde öğrenci motivasyonunu artırmaya yönelik ölçme değerlendirme etkinlikleri

geliştirebilirim.

M30. Çevrimiçi ölçme değerlendirme materyali geliştirebileceğim internet sitelerini etkin bir şekilde kullanabilirim.

M20. Çevrimiçi sınav yapabileceğim uygulamalarda yaşadığım sorunları çözebilirim.

M42. Çevrimiçi ölçme değerlendirme etkinliklerine çevrimiçi öğretim sürecinin her aşamasında yer verebilirim.

M17. Çevrimiçi öğrenme sürecinde öğrencilerin öğrenme eksiklerine göre uygun geri bildirim sağlayabilirim.

M5. Çevrimiçi ölçme değerlendirmeye ilişkin yaşadığım donanımsal sorunları çözebilirim.

M14. Çevrimiçi öğrenme süreci başında öğrencileri tanımaya yönelik ne tür etkinlikler kullanacağıma karar verebilirim.

M43. Çevrimiçi öğretim sürecinde ölçme değerlendirme etkinliklerine hangi aşamada yer vereceğimi belirlemekte zorlanırım.

M36. Çevrimiçi ölçme değerlendirmede öğrencilerin uygulama yapmalarına (model/maket oluşturma gibi) yönelik etkinlik tasarlamakta zorlanırım.

M44. Çevrimiçi ölçme değerlendirme etkinlikleri ile üst düzey düşünme becerilerini sorgulamakta zorlanırım.

M48. Bireysel farklılıklara göre çevrimiçi ölçme değerlendirme etkinlikleri geliştirmekte zorlanırım.

M32. Çevrimiçi ölçme değerlendirme etkinliklerinde ders içeriğinin tamamını sorgulamakta zorlanırım.

M45. Çevrimiçi ölçme değerlendirmede akran değerlendirme etkinliklerine yer vermekte zorlanırım.

M12. Alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini çevrimiçi ortamlarda uygulamakta zorlanırım.

M16. Çevrimiçi öğrenme sürecinde öğrencilerin öğrenme eksiklerini belirlemekte zorlanırım.

M47. Çevrimiçi ölçme değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirirken her öğrencinin gerekli teknolojik araçlara

erişebilirliğini göz önünde bulundurmakta zorlanırım.

M24. Çevrimiçi öğretimde alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine (proje, portfolyo, performans vb.) yer

vermekte zorlanırım.

M34. Çevrimiçi ölçme değerlendirme etkinlikleri ile duyuşsal becerileri sorgulamakta zorlanırım.

M7. Çevrimiçi öğretim sürecinde öğrenci motivasyonunu canlı tutacak ölçme değerlendirme etkinliklerine yer vermekte zorlanırım.Kimlere Uygulanabilir: Öğretim Elemanları, Öğretmenler


Derecelendirme: 0-100 arasında 10'ar puanlık aralıklar ile değişen 11'li puanlama (0=hiç katılmıyorum; 100= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte 12 ters madde bulunmaktadır. Ölçekten elde edilebilecek minimum puan sıfır (0), maksimum puan ise 2500'dür.Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınacak düşük puanlar çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik düşük özyeterlik düzeyine; yüksek puanlar da çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik yüksek özyeterlik düzeyine işaret etmektedir.Geçerlik:

Ölçekte yer alan maddelere ilişkin hesaplanan kapsam geçerlik oranlarının 0,11 ile 1,00 arasında değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Veneziano ve Hooper’ın (1997) ölçütleri dikkate alındığında dokuz uzmanın var olduğu durumda ilgili uygunluk ölçütü 0,75’tir. Bu bağlamda kapsam geçerlik oranı 0,75 ve üzerinde bulunan toplam 49 madde doğrudan, ya da uzman görüşlerine göre küçük düzenlemelerle, deneme formuna alınmış, bu değerin altında yer alan maddelerin tamamı da deneme formundan çıkarılmıştır. Sonuçta 49 maddeden oluşan bir deneme formu oluşturulmuştur. Deneme formunda yer alan maddelerin kapsam geçerlik oranlarının ortalaması olarak hesaplanan kapsam geçerlik indeksi ise 0,91 olarak hesaplanmıştır. KGİ>KGO olduğu için de kapsam geçerlik indeksi tüm ölçek için istatiksel olarak anlamlıdır (Yurdugül, 2005) şeklinde yorumlanmıştır.Güvenirlik:

Ölçeğin açıkladığı toplam varyans oranı %65,895 ve ölçeğe ilişkin hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,958 ve McDonald omega katsayısı ise 0,962’dir. Ayrıca alt faktörlere ilişkin hesaplanan birleştirici güvenirlik katsayısının sırasıyla 0,95 ve 0,93; yakınsak geçerliğin 0,611 ve 0,537 olduğu ve ıraksak geçerliğin de her iki faktör için de sağlandığı görülmüştür.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi