TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 420 Spor Bilimleri, Eğlence ve Boş Zaman

410 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

“Teknoferans”: Teknoloji Cihazı Müdahale Ölçeği

Özcan, A. ve Tezel Şahin, F. (2023). Teknoferans: Teknoloji Cihazı Müdahale Ölçeği ve Yaşam Örneklerinde Teknoloji Müdahalesi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 1-24. https://doi.org/10.21733/ibad.976200

18-22 Yaş Oyunsallık Ölçeği

Hazar, M. (2015). 18-22 yaş yetişkinlerin fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumları (18-22 Yaş Oyunsallık Ölçeğinin geliştirilmesi). Niğde Üniversitesi Beden Egitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 149-163.

24-saatlik Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (24-s FADA)

Karaca, A. ve Turnagöl, H. H. (2007). Çalışan bireylerde üç farklı fiziksel aktivite ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 68-84.

7-günlük Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (7-g FADA)

Karaca, A. ve Turnagöl, H. H. (2007). Çalışan bireylerde üç farklı fiziksel aktivite ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 68-84.

Algılanan Kurumsal Serbest Zaman Desteği Ölçeği (AKSZDÖ)

Koç, M. C., & Pekel, A. (2023). The Perceived Organizational Leisure Support Scale (POLSS): A Turkish validity and reliability study. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 23(4), 944 – 949. Doi: 10.7752/jpes.2023.04118

Alpak Akış Ölçeği

Ak, M. O. ve Alpullu, A. (2020). Alpak Akış Ölçeği Geliştirme ve Doğu Batı Üniversitelerinin Karşılaştırılması. Sport Sciences, 15(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.4.2B0122

Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği

Gürpınar, B. (2014). Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 405-412.

Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği-2

Gürpınar, B. (2016). Adaptation of The Attitudes to Moral Decision-Making in Youth Sport Questionnaire-2 into Turkish culture: a validity and reliability study. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 7(2), 27-39.

Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği-2 (YSVQ-2)

Gürpınar, B., Toprak, S., Ayvallı, M., ve Whitehead, J. (2019). Altyapı sporlarında değerler ölçeği-2’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1395-1402. doi:10.24106/kefdergi.2547

Amatör Balıkçı Motivasyon Ölçeği

Ardahan, F. (2012). Amatör Balıkçı Motivasyon Ölçeğinin geçerlilik güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Sport and Exercise, 14(3), 59-65.

Antrenör – Oyuncu Etkileşim Ölçeği

Akyüz, U. (1998). 1. lig bayan ve erkek takımlarında antrenör-oyuncu etkileşimi ve performansa etkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Antrenör- Sporcu İlişkisi Ölçeği

Ekenci, M.T., Yücel, M.G. ve Ekenci, G. (2017). Antrenör-Sporcu İlişkisi ölçeğinin Türkiye için güvenirlik ve geçerlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5,(40),1-13.

Antrenör-Sporcu İlişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği

Çetin, E. (2022). Antrenör-sporcu ilişkisi Duygusal Kötü Muamele Ölçeği’nin (Asidkmö) Türkçeye uyarlanması, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(4), 142-156. Doi: 10.33689/spormetre.1133456

Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri

Altıntaş, A., Kazak-Çetinkalp, Z. ve Aşçı, F.H. (2012). Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.

Antrenörlerin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği (AMEİÖ)

Tuncel, S. D. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Ölçek geliştirme: Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.

Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Filiz, B. ve Demirhan, G. (2017). Antrenörlük Davranışı Değerlendirme Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15 (1), 1-10.

Araç Kalite Ölçeği

Yıldız, B. & Çavdar, E. (2020). Dimensions of Vehicle Quality: Scale Development Study . BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies , 2 (4) , 500-522 .https://doi.org/10.47103/bilturk.773732

Assessment Scale in Patients with Multiple Sclerosis(Multipl Sklerozlu Hastalarda Değerlendirme Ölçeği)

Özkeskin M, Özden F, Yüceyar N. The reliability and validity of the turkish version of the fatigue assessment scale in patients with multiple sclerosis. Neurol Sci Neurophysiol 2022;39:109-14

Atletizme Yönelik Tutum Ölçeği

Türksever-Güngör, S. (2018). Atletizme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Avcı Ölçeği

Büyükarıkan, U. (2018). Avcı Ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi. Turkish Journal of Forestry, 19(2), 163-169. DOI: 10.18182/tjf.386961

Aydınlık Üçlü Ölçeği

Pektaş, S. & Durmuş, G. (2022). Adaptation of the Light Triad Scale to Turkish: A Validity and Reliability Study . Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 664-674 . https://doi.org/10.38021asbid.1167809

Badminton Tutum Ölçeği

Güllü, M. ve Akarsu, M. (2023). Öğrenciler için Badminton Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of History School, 16(67), 3855-3873.

Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği

Turan, Z. (2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202 – 222.

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testi

Dervent, F., Devrilmez, E., İnce, M. L. ve Ward, P. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testi'nin güvenirlik ve geçerliği. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 29(1), 39-52. doi: 10.17644/sbd.326631

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle ilgili Mesleki Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, E. B., Akşit, S., & Arslan, Y. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Mesleki Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 38-54.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi