TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aşkınlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
10 Psikoloji » 178 Pozitif Psikoloji


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Özünlü, M. B. (2018). Ebeveyn yoksunluğu yaşayan bireylerde aşkınlık, kendini toparlama gücü ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan
Mehmet Berkay Özünlü


Yıl
2018


Kaynak Adı
Ebeveyn yoksunluğu yaşayan bireylerde aşkınlık, kendini toparlama gücü ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Gazi Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
Ankara


Ülke
Türkiye


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Mehmet Berkay Özünlü


İletişim
uaberkay87@gmail.com


Alt Boyutlar
Maneviyat, Mizah, Şükran, Takdir, Umut


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

5 alt boyut ve 20 madde
Maneviyat (5 m): Dini inancım günlük hayatımdaki davranışlarımı yönlendirir.
Şükran (5 m): Hayatı bana verilmiş bir hediye olarak görürüm.
Takdir (4 m): Doğada vakit geçirmekten keyif alırım.
Mizah (3 m): Başkalarını güldürebilmek için her fırsatı değerlendiririm.
Umut (3 m): Hedeflediğim şeylere ulaşmak için planlarım var.


Kimlere Uygulanabilir
18-40 yaş arası yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (1= bana hiç uygun değil - 5= bana tamamen uygun)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Modelin uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde, χ2/sd değeri 2,380 olarak bulunmuştur. RMSEA = ,054, değerleri bulunmuştur. RMSEA değeri 0,05’in altında olması model için mükemmel bir uyum, 0,08’in altında olması ise kabul edilebilir bir uyum iyiliği değeri olduğu ifade edilmektedir. Bu bulgular dikkate alındığında 20 maddelik Aşkınlık Ölçeği’nin hem I. hem de II. düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin geçerli bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur.


Güvenirlik

Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach Alfa Katsayısı güvenirliği ,87, şükran alt boyutuna ilişkin ,79, mizah alt boyutuna ilişkin ,70, umut alt boyutuna ilişkin ,73, estetik ve mükemmeliğin takdiri alt boyutuna ilişkin ,71 ve maneviyat maneviyat alt boyutuna ilişkin ,94 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi