Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Akın, Ü. ve Yıldız, B. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49 - 62. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171

DOI: 
http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 10 madde
Akademik Potansiyel Memnuniyeti (5 m): İstediğimde okulda başarılı olmamı sağlayacak doğal bir yeteneğim olduğunu bilmek bana haz veriyor.
Algılanan Akademik Potansiyel (5 m): Güçlü akademik beceriler geliştirebilmek için doğal bir yeteneğe sahip olduğuma inanıyorum.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li Lİkert (1= bana hiç uygun değil - 7= bana tamamen uygun)
Ölçeğin Puanlaması: 
-
Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Öğrencilerin akademik potansiyellerine yönelik inanç ve duygularını değerlendirmek
amacıyla Patall, Awad ve Cestone (2014) tarafından geliştirilen Akademik Potansiyele Yönelik
İnanç ve Duygular Ölçeği, 10 maddeden ve iki alt boyuttan oluşan 7’li Likert tipi (“1” Bana hiç
uygun değil, “7” Bana tamamen uygun) bir derecelendirme içermektedir. Ölçekte ters madde
bulunmamaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, akademik potansiyele yönelik inanç ve
duyguların yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecinde, öncelikle ölçeği geliştiren Erika A. Patall ile
elektronik posta yoluyla iletişim kurulmuş ve ölçeğin uyarlanabileceğine ilişkin gerekli izin
alınmıştır. İlk aşamada, ölçeğin İngilizce formu iyi düzeyde İngilizce bilen 3 öğretim üyesinden
oluşan bir komisyon tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar geri
tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra
Türkçe form anlam ve dil bilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve
denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Ardından denemelik Türkçe form, psikolojik danışma ve
rehberlik ve ölçme ve değerlendirme alanında uzman olan 2 öğretim üyesine inceletilerek
görüşleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, akademik potansiyel memnuniyeti alt ölçeği için .75, algılanan akademik potansiyel alt ölçeği için .81 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Academic Potential Beliefs and Feelings Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Patall E. A., Awad, G. H., & Cestone, C. M. (2014). Academic potential beliefs and feelings: Conceptual development and relations with academic outcomes. Self and Identity, 1(13), 58–80.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi