TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Formu

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 102 İletişim, Dil ve Sözel Süreçler » 142 Sosyal Beceriler » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı

40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 440 Temel İnsan ve Toplum Bilimleri


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

1-Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 227-250. Doi: 10.23863/kalem.201.126

2-Özyürek, A., Kurnaz, F. B. ve Çetin, A. (2018). Demografik Bazı Özelliklerin Aile İçi Şiddete İlişkin Farkındalığı Yordama Düzeyi. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 47-60. Doi: 10.26899/inciss.200.


Geliştiren/Uyarlayan: A. Özyürek, F. B. Kurnaz


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.


Dergi: Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi


Cilt: 9


Sayı: 1


Sayfa Aralığı: 227-250


DOI: 10.23863/kalem.201.126


Sorumlu Yazar: Arzu Özyürek


İletişim: karabuk_arzu@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Aile İçi Şiddet Farkındalığı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: • Ölçekte 1-5. maddeler “Aile İçi Şiddetin Tanımlanması”, 6-10. maddeler “Aile İçi Şiddetin Sonuçları”, 11-15. maddeler “Aile İçi Şiddetin Kabullenilmesi” ve 16-20. maddeler “Aile İçi Şiddetin Normalleştirilmesi” alt boyutlarını oluşturmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: 18 ile 83 yaş grubu bireyler


Derecelendirme: Ölçme aracı, üçlü derecelendirilerek (katılıyorum, kısmen katılıyorum ve katılmıyorum) puanlanan ve aile içi şiddetle ilgili farkındalığı ölçen ifadelerden oluşmaktadır.


Ölçek Puanlaması: -Her maddeden elde edilebilecek en yüksek puan üç, en düşük puan birdir.
-Ölçekte yer alan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.maddeler, ters puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi: -Aile İçi Şiddetin Tanımlanması alt boyutundan elde edilen yüksek puan, şiddetin doğru tanımının yapılabildiğinin; Aile İçi Şiddetin Sonuçları alt boyutundan elde edilen yüksek puanlar bireyin aile içi şiddetin sonuçlarını kavrayabildiğinin; Aile İçi Şiddetin Kabullenilmesi faktöründen elde edilen yüksek puanlar bireyin aile içi şiddetle ilgili durumları kabullenme göstermediğinin; Aile İçi Şiddetin Normalleştirilmesi alt boyutundan elde edilen yüksek puanlar bireyin aile içi şiddeti normalleştirmediğinin göstergesidir.
-Ölçeğin tümünden elde edilen toplam puanların yüksek olması, bireyin aile içi şiddeti yorumlamada bilimsel ve hukuki alanlarda beklenen davranış ve tutumlara uyumlu görüşlere sahip olduğu, aile içi şiddete yönelik farkındalığının yüksek düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir.


Geçerlik: Çalışma grubunu, Açımlayıcı Faktör Analizi için farklı bölümlerde öğrenim gören 142 kadın ve 103 erkek olmak üzere 245 lisans öğrencisi; Doğrulayıcı Faktör Analizi için 174 kadın ve 111 erkek olmak üzere farklı yaş grubundan ve farklı öğrenim düzeyinden 285 kişi oluşturmuştur. Üçlü likert tipindeki ölçek maddelerinin ayırt ediciliğini belirlemek için madde-toplam puan korelasyonları hesaplanmış, üst %27’lik grup ve alt %27’lik grubun madde puanları arasındaki fark t-Testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ölçek maddelerinin ayırıcılığının yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçek toplam puanlarının güvenirliğinin 0.85 olduğu, faktörlerin güvenirliğinin 0.70 ile 0.83 arasında değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, 20 maddelik dört faktörlü Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeğinin güvenilir ve geçerli sonuçlar verdiğine ilişkin kanıtlar sunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi