TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 440 Temel İnsan ve Toplum Bilimleri

158 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Açık – Deniz Orkinos Balık Yetiştiriciliği ve Yasal Sınırlamaları Ölçeği

Koçak, E. (2018). AÇIK – DENİZ ORKİNOS BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE YASAL SINIRLAMALARIN BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR TESİS ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 558-565 . DOI: 10.28948/ngumuh.443592

Adölesanlarda Meyve-Sebze Tüketimi İçin Değişim Süreci Ölçeği

Erol, S. , Ergün, A. ve Kadıoğlu, H. (2016). Adölesanlarda meyve-sebze tüketimi için değişim süreci ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması . Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi , 3(2) , 106-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsp/issue/25146/265519

Afet Tehdidi için Psikolojik Hazırlık Ölçeği

Türkdoğan-Görgün, C., Koçak-Şen, İ., & McLennan, J. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of the Psychological Preparedness for Disaster Threat Scale. Nat Hazards.  https://doi.org/10.1007/s11069-023-06006-w

Ahlaki Öfke Ölçeği

Çelik Ok, M. (2019). Ahlaki Öfke Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Muhakeme Dergisi , 2 (2) , 19-28. https://doi.org/10.33817/muhakeme.626140

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

1-Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 227-250. Doi: 10.23863/kalem.201.126 2-Özyürek, A., Kurnaz, F. B. ve Çetin, A. (2018). Demografik Bazı Özelliklerin Aile İçi Şiddete İlişkin Farkındalığı Yordama Düzeyi. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 47-60. Doi: 10.26899/inciss.200.

Algılanan Kolektif Süreklilik Ölçeği

Elban, M. (2022). The adaptation of Perceived Collective Continuity Scale (Cultural and historical continuity) into Turkish: A validity and reliability study. Turkish History Education Journal, 11(1), 44-55. https://doi.org/10.17497/tuhed.1065357.

Ambulans Ekibi Mesleki Adanmışlık Ölçeği

Uysal, İ., Korkmaz, G., & Toraman, Ç. (2024). The relationship between ambulance team’s professional commitment, occupational anxiety, and resilience levels. BMC Health Services Research, 24(716). https://doi.org/10.1186/s12913-024-11158-x

Antibiyotik Kullanım Ölçeği

Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 1248-1276. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.160

Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği

Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine verdikleri önemin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması: Avrasya Mağaza Atmosferi Ölçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,30, 444-473. doi: 10.16992/ASOS.1326

Avrupa Birliği'ne Üyeliği Algılama Düzeyini Ölçmeye Yönelik Anket

Poyraz, Z. (2008). Türk toplumunun, Avrupa Birliği'ne üyeliği algılama düzeyi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Balıkesir Örnekleminde Bir Ölçek

Şentuna, B. & Çakı, F. (2020). Balıkesir örnekleminde bir ölçek geliştirme çalışması: Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği (YSSÖ) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (3) , 2039-2061 . DOI: 10.15869/itobiad.726159

Barış Tutum Ölçeği

Urlu, E., &Tomul, E. (2018). Barış Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (p. 30). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Bilinçli Tüketici Ölçeği

Bugday, B, E. (2015). Bilinçli Tüketici Ölçeği geliştirme çalışması (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bireysel Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Asar, İ. (2017). Lisansüstü öğrencilerinin kişilik yapılarıyla bireysel sosyal sorumluluk bilinçleri arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.

Bireysel Yaratıcılık Ölçeği

Yıldız, N. O. , Kaçay, Z. ve Soyer, F. (2022). Bireysel yaratıcılık ölçeği türk kültürüne uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education , 12(3), 712-729. https://doi.org/10.19126/suje.1064436  

Çalışma Hayatı Ölçeği

Deniz, L. ve Tutgun-Ünal, A. (2019). Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1025-1057. doi: 10.26466/opus.557240

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği

Oktav, T., Dereceli, E. ve Ülkü, H. H. (2021). Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyleri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-14. https://doi.org/10.30803/adusobed.814381

Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Kanbur, E. , Kanbur, A. & Özdemir, B. (2022). Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13(30), 16-28 .

Çiftçiler için Girişimcilik Ölçeği

Çınar G., Armağan, G., Özden, A., ve Çınar, N. (2017). Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği geliştirilmesi ve çiftlik performansı üzerindeki etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2), 323-333. https://doi.org/10.24181/tarekoder.369401

Çiftçiliği Uygulama Ölçeği (FIS)

Akçaöz, H., Özkan, B. ve Kızılay, H. (2005). Tarımsal üretimde çiftçi davranışları: Çiftçiliği Uygulama Ölçeği (FIS). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34(2), 63-71.

Çiftçilik Amaçları Ölçeği (FOS)

Akçaöz, H., Özkan, B. ve Kızılay, H. (2005). Tarımsal üretimde çiftçilerin tutum ve davranışları: Çiftçilik Amaçları Ölçeği (FOS). Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 15(2), 104-125.

Cinsiyet Özcülüğü Ölçeği

Şahin, Ö. ve Soylu Yalçınkaya, N. (2022). Cinsiyet Özcülüğü Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Nesne Dergisi, 10(23), 17-31. doi: 10.7816/nesne-10-23-02

Çocuk Hakları Ölçeği

Ay-Zöğ, D. (2008). Öğrencilerin çocuk haklarını algılama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (İstanbul ili Beyoğlu ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çocuk-Ergen Öteki Odaklı Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Ekşi H. ve Yürür B. C. (2023, 4-6 Ağustos). Çocuk-Ergen Öteki Odaklı Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması [Bildiri sunumu]. 4. Baskent International Conference On Multidisciplinary Studies, Ankara, Türkiye.  

Covid-19 Hijyen Ölçeği

Çiçek, B., Şahin, H., ve Erkal, S. (2020). Covid-19 Hijyen Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 15(6), 339-350. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45906

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi