TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 102 İletişim, Dil ve Sözel Süreçler

164 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

4-18 Yaş Serebral Palsili Çocuklar İçin Viking Konuşma Ölçeği

Seyhan-Bıyık, K., Esen-Aydınlı, F., Sel, S.A., Incebay, O., Özcebe, E., Kerem-Günel, M. vd. (2023).Psychometric properties of the Viking Speech Scale—Turkish version for children with cerebral palsy aged 4–18 years based on live and video-based observation. International Journal of Language & Communication Disorders. 58, 687–703. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12810

8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği

Şahin, G. , Dilidüzgün, S. & Leana Taşcılar, M. (2020). 8-10 Yaş Çocukları İçin Eleştirel Okuma Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 14 (1) , 372-386 . DOI: 10.17522/balikesirnef.657527

Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği

1-Özyürek, A. ve Kurnaz, F. B. (2019). Aile İçi Şiddet Farkındalığı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 227-250. Doi: 10.23863/kalem.201.126 2-Özyürek, A., Kurnaz, F. B. ve Çetin, A. (2018). Demografik Bazı Özelliklerin Aile İçi Şiddete İlişkin Farkındalığı Yordama Düzeyi. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 47-60. Doi: 10.26899/inciss.200.

Aile İletişim Kalıpları Ölçeği

Erdoğan, Ö. ve Anık, C. (2018). Aile İletişim Kalıpları Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 29, 21-46.

Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri

Gizir, S., ve Gizir, C. A. (2005). Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 112-125.

Akademik Yazma Tutukluğu Ölçeği

Gülay, E., Ungan, S. (2022). Development of Academic Writing Block Scale (AWBS): A validity and reliability study. Participatory Educational Research , 9(2), 178-198. https://doi.org/10.17275/per.22.35.9.2  

Aktif Empatik Dinleme Ölçeği

Özçılnak, H.  (2023). Aktif-Empatik Dinleme Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerliği. (Tez No: 817329) [Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Anadil Tutumu Ölçeği

Kasap, S. (2021). Mother Tongue Attitude Scale ( MTAS). International Journal of Kurdish Studies, 7 (1), 103-122. https://doi.org/10.21600/ijoks.834913

Anlatıya Dahil Olma Ölçeği

Ağar, D. (2014). Anlatıya Dahil Olma Ölçeği'nin (Narrative Engagement Scale) uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Arkadaşlık Niteliği Ölçeği

Öztürk, N. & Kutlu, M. (2017). Arkadaşlık Niteliği Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48), 127 – 144.  

Beden Dili Kriterleri Formu

Sadioğlu, Ö. (2018). Öğretmenlik uygulaması alan sınıf öğretmeni adaylarının sınıfta kullandıkları beden dilinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (45), 190-209. https://doi.org/10.21764/maeuefd.325781

Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği

YILDIZ İ, BAŞAR K, KARADAĞ ÇAMAN Ö, İNKAYA A (2021). Berger HIV ile İlgili Damgalama Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 58(4), 292 – 299. 10.29399/npa.27299

Bilge Liderlik Ölçeği

Üzüm, B., Özkan, O. S., & Gülbahar, Y. (2022). Bilge liderlik ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1795–1803. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Bilgilendirici olmayan verileri çevrimiçi olarak sansürleyen CRLS algoritmalarının başarım analizi ölçeği

Mengüç, E. C. (2023). Kompleks düzlemde büyük-ölçekli regresyon: Bilgilendirici olmayan verileri çevrimiçi olarak sansürleyen CRLS algoritmalarının başarım analizi . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 12 (2) , 1-1 . DOI: 10.28948/ngumuh.1234303

BİT Okuryazarlığı Ölçeği

Uzun, A. (2019). Psychometric properties of the perceived ICT Literacy Scale Among Turkish University Students. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 6 (3), 644-656.

C1 Düzeyi Bağımsız Konuşma Dereceli Puanlama Anahtarı

Arıcı, M. A. ve Dilidüzgün, Ş. (2023). C1 düzeyi bağımsız konuşma başarımının değerlendirilmesine yönelik bir dereceli puanlama anahtarı önerisi. International Journal of Language Academy, 11 (1), 194-206. http://dx.doi.org/10.29228/ijla.68153

Çatışma Alanları İndeksi

Karacan-Özdemir, N., Erten-Tatlı, C., Özbay, Y., Akbaş, U., Hatipoğlu-Sümer, Z., Akçabozan-Kayabol, N. B., Çağ, P., Aydın, G., Eker-Durmuş, E. (2023). Development of Marital Conflict Areas Index and the Conflict Styles Inventory: Reliability and validity studies. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry, 1 (5), 74-86. Doi: 10.18863/pgy.1219673

Çatışma Çözme Stilleri Envanteri

Karacan-Özdemir, N., Erten-Tatlı, C., Özbay, Y., Akbaş, U., Hatipoğlu-Sümer, Z., Akçabozan-Kayabol, N. B., Çağ, P., Aydın, G., Eker-Durmuş, E. (2023). Development of Marital Conflict Areas Index and the Conflict Styles Inventory: Reliability and validity studies. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry, 1 (5), 74-86. Doi: 10.18863/pgy.1219673

Çevrimiçi Eğitime Yönelik Öz-yeterlik Algı Ölçeği (ÇEYÖAÖ)

Bahar, H. H. ve Koç, A. (2023). Çevrimiçi Eğitime Yönelik Öz-yeterlik Algı Ölçeğinin geliştirilmesi (ÇEYÖAÖ). Milli Eğitim, 52 (239), 1787-1806.

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği

Turan, L. & Gerez Taşgın, F. (2018). Çocuk Edebiyatında “Şiddet Dili” Farkındalık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12) , 232-248 . DOI: 10.29000/rumelide.472767

Çocuk Kol Rehabilitasyon Ölçeği

Altın, FN ve Tarsuslu Şimşek, T. (2022). Çocuk kol rehabilitasyon ölçeğinin türkçe geçerlik ve güvenirliği . Egzersiz Tedavisi ve Rehabilitasyon Dergisi , 9(2), 142-151 . DOI: 10.15437/jetr.902418

Çocuk Prososyallik Ölçeği: Çocuk Formu

Ata, S., Artan, İ. (2022). Çocuk Prososyallik Ölçeği: Çocuk Formu geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Spor, Eğitim Ve Çocuk, 2(3), 1-14. Doi: 10.5505/sec.2022.54154

Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Köyceğiz-Gözeler, M., Bozkurt-Polat, E. ve Kan, A. (2020). Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  M. B. Kurt (Ed.), Eğitim bilimleri alanında güncel çalışmalar içinde (s. 265-288). Duvar.

Çocukların İşitsel/Sözel Performansının Ebeveynler Tarafından Değerlendirilmesi Ölçeği

Kemaloğlu, Y. K., Gökdoğan, Ç., Eroğlu, K., Şahin Kamışlı, G. İ., Altınyay, Ş. & Bayramoğlu, İ. (2021). Validation of the Turkish Version of the Parents’ Evaluation of the Aural/Oral Performance of Children (PEACH) Rating Scale. ENT Updates 11 (3), 165-173. https://doi.org/10.5152/entupdates.2021.21096

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi