TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Şehirler: Samsun

30 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Şengün, M. (2008). Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Aile İhtiyaçları Ölçeği

Sağlam, Z. (2020). Palyatif hastalarına bakım veren aile üyelerinin bakım ve tedavi sürecine ilişkin gereksinimleri [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Aile Varlığı Özgüven Ölçeği

Öztürk, E. A. (2020). Hemşirelerin resüsitasyon sırasında ailenin varlığının risk ve faydalarına ilişkin algı ve kendilerine güvenlerini etkileyen faktörler [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Aile Varlığı Risk-Yarar Ölçeği

Öztürk, E. A. (2020). Hemşirelerin resüsitasyon sırasında ailenin varlığının risk ve faydalarına ilişkin algı ve kendilerine güvenlerini etkileyen faktörler [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Amaçların Gerçekleşme Düzeyini Ölçen Envanter

Çelik, K. (1999). İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Biyoçeşitliliğe Yönelik Farkındalık Ölçeği

Saraç-Öztaş, Z. (2019). Biyoçeşitliliğe ve biyokaçakçılığa yönelik farkındalık ölçeklerinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin farkındalık düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Biyokaçakçılığa Yönelik Farkındalık Ölçeği

Saraç-Öztaş, Z.(2019). Biyoçeşitliliğe ve biyokaçakçılığa yönelik farkındalık ölçeklerinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin farkındalık düzeyleri [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği

Balaban Kaptan, H. (2021). Çalışan gebelere yönelik tutum ölçeği: ölçek geliştirme çalışması. [Yüksek Lisans Tezi].On Dokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.

Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği

Balaban-Kaptan, H. (2021). Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 671953) [Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

Yılmaz, M. (1997). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Dini Bilgi Ölçeği

Yılmaz, S. (1999). 7 - 9 yaş çocuklarının dini bilgi ve duygu gelişimleri üzerinde ailenin etkisi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Dini Davranış Envanteri

Karaçoşkun, M. D. (1998). Psiko-sosyal açıdan iman (dini inanç)-amel (dini davranış) ilişkisi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Dini İnanç Envanteri

Karaçoşkun, M. D. (1998). Psiko-sosyal açıdan iman (dini inanç)-amel (dini davranış) ilişkisi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Dini İnanç Envanteri

Aydın, A. R. (1995). Dini inkarın psiko-sosyal nedenleri (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Doktorların Hastalarına Yönelik Tutumları Envanteri

Cihan, H. (1999). Doktorların hastalarına karşı tutum belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Erteleyici Bilişler Ölçeği

Genç, A., ve Barut, Y. (2018, 25-27 Ekim). Erteleyici Bilişler Ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

Eşli Dans Yapan Bireyler İçin Cinsellik Algı Ölçeği

Öz, F. (2021). Eşli dans yapan bireyler için cinsellik algı ölçeği. [Yüksek Lisans Tezi]. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.

Görsel Sanatlar Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterlik Ölçeği

Hiçyılmaz, Y. (2018). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz yeterlikleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Güncel Sanat Tutum Ölçeği

Uzun, Y. (2021). Güncel sanat tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve resim-iş öğretmenliği öğrencilerinin güncel sanata yönelik tutumlarının incelenmesi. [Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun.

İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Gereksinimlerini Belirlemeye Yönelik Anket

Ermiş, A. (2009). An English language needs assessment of the preparatory-class students of the Faculty of Divinity and the Department of the Teacher Training for the Culture of Religion and Ethics for primary school at Ondokuz Mayıs University. (Master's thesis). Ondokuz Mayıs University Graduate School of Social Sciences, Samsun.

İlköğretimde Fen ve Teknoloj Dersinde Yapılan Proje Çalışmalarıyla İlgili Öğrenci Görüşleri Anketi

Şahin, M. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

İlköğretimde Yapılan Proje Çalışmalarıyla İlgili Öğretmen Görüşleri Anketi

Şahin, M. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Kindarlık Duygudurumu Ölçeği

Tiryaki Göksu, Y. (2018). Üniversite öğrencilerinin kindarlık duygudurumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Kişilerarası Yeterlik Ölçeği Yetişkin Formu

Baytemir, K. (Mayıs, 2016). Kişilerarası Yeterlik Ölçeğinin üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyomu (HEDEFE DOĞRU). (ss.354-362). Samsun, Türkiye

Michigan Hand Outcomes Ölçeği

İlhanlı, İ. (2009). Karpal Tünel Sendromu'nda Michigan Hand Outcomes Questionnaire Türkçe versiyonu:: Bir geçerlik-güvenilirlik çalışması. (Tıpta Uzmanlık tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi