Ahlaki Kimlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, F. ve Yılmaz, F. (2015). Ahlaki Kimlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4),11-133. http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.35372

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.35372
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ferat Yılmaz
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

2 alt boyut ve 10 madde
İçselleştirme(5): Bu özelliklere sahip bir insan olmak bana kendimi iyi hissettirirdi.
Sembolleştirme(5): Sıklıkla, bu özelliklere sahip biri olduğumu gösteren kıyafetler giyerim.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
7'li Likert ("Hiç katılmıyorum” ifadesi 1 puana, “Tamamen katılıyorum” ifadesi ise 7 puana denk gelecek biçimde puanlanmaktadır.
Ölçeğin Puanlaması: 

Her alt boyut kendi içinde puanlanmaktadır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puanlar bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

AKÖ’de yer alan maddeler, üç farklı uzman tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilmiştir. Bu üç uzmana ait çeviriler karşılaştırılmış ve araştırmacılar tarafından en uygun bulunan ifadelerle, AKÖ’nün Türkçe formunun taslak hali oluşturulmuştur. Bu form oluşturulurken birebir çeviri yapmaktansa, maddelerin Türkçedeki en iyi karşılığının ifade edilmesine dikkat edilmiştir.

Geçerlik: 

Uygulanan AFA sonucu elde edilen KMO değeri .77; Bartlett Sphericity Testi sonucu ise 595.636 (p<.001, sd=45) olarak tespit edilmiştir. KMO değerinin .70 üzerinde olması ve Bartlett Sphericity testinin anlamlı çıkması toplanan verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

AKÖ’nün test-tekrar test güvenirliğini belirlemek için 44 sınıf öğretmeni adayından oluşan bir gruptan elde edilen verilere başvurulmuştur

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Self-İmportance Of Moral İdentity
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Aquino, K., & Reed II, A. (2002). The Self-İmportance Of Moral İdentity. Journalist Of Personality And Social Psychology, 83(6), 1423-1440.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.83.6.1423
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi