TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Basım Yeri: Ankara

44 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Sarıçam, H., & Çelik İ. (2018). Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının beliren yetişkinlerde psikometrik özellikleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (ss.1773-1779). Ankara: PegemA Yay. DOI: 10.14527/9786052414743

Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeği

Şahingöz, S. A., Özgen, L., & Yalçın, E. (2019). Akdeniz Diyet Kalitesi Ölçeğinin (Mediterranean Diet Quality-KIDMED) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. In Proceedings Book of 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life & Sport, (pp. 1078-1088). Malatya Turgut Ozal University Scientific Publication.

Algılanan Ebeveyn Sosyotelizmi Ölçeği

Aslıyüksek, Z. Ş. (2022). Algılanan Ebeveyn Sosyotelizmi Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. A.R. Özpolat (Ed.), Davranışsal bağımlılıkta güncel ölçekler içinde (37-65). Vizetek.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Savaşır, I., Sezgin, N., ve Erol, N. (1994). Ankara gelişim tarama envanteri el kitabı. Ankara, Türk Psikologlar Birliği.

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Abacıgil, F., Harlak, H. ve Okyay, P. (2016). Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği Türkçe uyarlaması. Okyay, P. ve Abacıgil, F. (Ed.) Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması içinde (s. 21-41). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 1025.

Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Köyceğiz-Gözeler, M., Bozkurt-Polat, E. ve Kan, A. (2020). Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  M. B. Kurt (Ed.), Eğitim bilimleri alanında güncel çalışmalar içinde (s. 265-288). Duvar.

Çokkültürlü Kişilik Ölçeği (ÇKKÖ) Kısa Formu-40

Sarıçam, H. (2014, Mayıs). Öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik düzeyleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. 4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE2014, Hacettepe Üniversitesi,Ankara.

Dayanıklılık Ölçeği

Argon, T. & Kaya, A. (2017, 20-21-22-23 Nisan). Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması (Bildiri Sunumu). 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Side-Antalya, Türkiye.

Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Anlar, B. ve Yalaz, K. (1996). Denver II gelişimsel tarama testi Türk çocuklarına uyarlanması ve standardizasyonu el kitabı. Ankara: Meteksan Matbası.

Eğitim Felsefesi Eğilimleri Ölçeği

Aytaç, A., ve Uyangör, N. (2020). Eğitim felsefesi eğilimleri ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. A. Doğanay ve O. Kutlu (Editörler). Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları II içinde (s. 147-161). Ankara: Akademisyen Kitabevi.

Eğlence Mekanları Bağımlılığı Ölçeği

Yazıcıoğlu-Coşgun, M.M. (2022). Eğlence Mekanları Bağımlılığı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik analizi. A.R. Özpolat (Ed.), Davranışsal Bağımlılıkta Güncel Ölçekler içinde (s. 67-92). Vizetek Yayıncılık.

Ergen Özgüven Ölçeği

Arı, A. E. (2023). Ergen özgüven ölçeğinin geliştirilmesi. A. R. Özpolat (Ed.),  21. Yüzyıl davranışları (öz denetim, atılganlık, özgüven) içinde (s. 5–40). Vizetek Yayıncılık

Ergenlerde Atılganlık Ölçeği

Saruhan, U. (2023). Ergenlerde atılganlık ölçeğinin geliştirilmesi . A. R. Özpolat (Ed.), 21. Yüzyıl davranışları (öz denetim, atılganlık, özgüven) içinde (s. 41-76). Vizetek Yayıncılık.

Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı

Temel F., Ersoy Ö., Avcı N. ve Turla A. (2004). Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı. Ankara: Rekmay Limited Şirket.

Göreli Yoksunluk Ölçeği- Ergen Formu

Duran Mucuk M. ve Şahin E.S.,(2022), Göreli Yoksunluk Ölçeği- Ergen Formu’nun (GYÖ- EF) geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği, 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – Özet Kitapçığı, ss:194-195. https://pdrkongre2022.pdr.org.tr/dosyalar/files/PDR%20Kongre%20%C3%96zet%20Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20-%202022(1).pdf

Hacettepe Kişilik Envanteri

Özgüven, İ. E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri el kitabı (2. revizyon). Ankara: PDREM.

Hedef Dil Olarak Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeği

Melanlıoğlu, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gizil güç: Tutumlar. Kesit Yayınları.

İlkokul Hareketli ve Sağlıklı Yaşam Yeterlik Algısı Ölçeği

Aydoğan, R., ve Gündoğdu, K. (2019, 9-12 Ekim). İlkokul Hareketli ve Sağlıklı Yaşam Yeterlik Algısı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. The 7th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Türkiye.

İlkokul Öğrencilerinin Sınıf Önünde Konuşma Kaygısı Ölçeği

Uysal, H., Sakız, G., Birkan, G. Z., ve Akman, A. (2019, 23-27 Ekim). İlkokul öğrencilerinin sınıf önünde konuşma kaygısı: Bir ölçek geliştirme çalışması [Bildiri sunumu]. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Türkiye.

Kanıta Dayalı Uygulamaların Kuruma Entegrasyonu İçin Kurum Kültürü Ve Hazıroluşluk Ölçeği

Ayhan-Öncü, Y., Seren-İntepeler, Ş., Kocaman, G. The Validity and Reliability of Organizational Culture and Readiness for System-Wide Implementation of EBP (OCRSIEP) for Turkish Sample. 7th International Nursing Management Conference (INMC 2018), ISBN:978-975-491-476-4: pp:25-29.

Kendini Değerlendirme Envanteri

Kuzgun, Y. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık Ölçeği

Tunç, A. (2022). Kişilerarası İlişkilerde Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi. A.R. Özpolat (Ed.), Davranışsal Bağımlılıkta Güncel Ölçekler içinde (s.9-36). Vizetek Yayıncılık

Kuder İlgi Alanları Tercih Envanteri

Özoğlu, S. Ç. (1977). Kuder ilgi alanları tercihi envanteri, mesleki form CH el kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Kurumsal Sosyal İnovasyon Ölçeği

Esen, A. ve Maden Eyiusta, C. (2015). Kurumsal sosyal inovasyon: örgütlerde sosyal inovasyon becerisinin ölçümüne yönelik bir ölçek geliştirme projesi (Proje No. 113K258). TÜBİTAK.

Matematik Öğrenmeye İlişkin İnanç Ölçeği

Birgin, O. (2016). Matematik öğrenmeye ilişkin inanç ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Proceedings of 1st INES International Academic Research Congress (ss. 3663-3670). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi