TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: İbrahim Demirci

İbrahim Demirci
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
32 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği

Dinçer, D., Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-421. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965

Aile Uyum Ölçeği

Duman Kula, M. , Ekşi, H. & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 97-106 .

Aile Uyum Ölçeği Kısa Formu

Duman-Kula, M., Ekşi, H., & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 97-106. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457082

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Bergen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği

Demirci, İ. (2019) Bergen sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilişkisinin değerlendirilmesi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 20(1),15-22. http://dx.doi.org/10.5455/apd.41585

Çevrimiçi Danışmanlık Tutumu Ölçeği

Demirci, İ., Şar, A. H. & Manap, A. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Online Counseling and face-to-face counseling Attitudes Scale. International Journal of Psychology and Educational Studies, 1 (1), 15-22. https://doi.org/10.17220/ijpes.2014.01.002

EPOCH İyi Oluş Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2015). Ergenler için beş boyutlu iyi oluş modeli: EPOCH Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği. Gençlik Araştırmaları Dergisi 3(3), 9-30.

Facebook Bağımlılığı Ölçeği

Akın, A., Demirci, İ. ve Kara, S. (2017). Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Akademik Bakış Dergisi, 59, 65-72.

Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Sarıçam, H., Aşut, S., Arslan, S., Demirci, İ., Toprak, H., & Çardak, M., (2013, Nisan). Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), 26-28 Nisan, Kütahya, Türkiye.

Hasta Sağlık Anketi-4

Demirci, İ., Ekşi., H. (2018). Don't bother your pretty little head otherwise you can’t enjoy life. ERPA International Congresses on Education 2018, 28 June -1 July 2018, Istanbul / Turkey.

Huzur Ölçeği

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(29), 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799 Demirci, İ. (2017). Huzurlu ve mutlu yaşamın değerler ve karakter güçleri bağlamında karma bir araştırmayla incelenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

i-Trolleme Ölçeği

Türk Kurtça, T., & Demirci, İ. (2022). Psychopathy, impulsivity, and internet trolling: role of aggressive humour. Behaviour & Information Technology, 1-12.

İlişkilerde Güven Ölçeği

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice 18(29) 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799

Karakter Gelişim İndeksi

Ekşi, H , Demirci, İ , Kaya, Ç . ve Ekşi, F . (2017). Karakter Gelişim İndeksi’nin Türk Ergenlerdeki Psikometrik Özellikleri. Ege Eğitim Dergisi, 18(2), 476-500. https://doi.org/10.12984/egeefd.284832

Karakter Güçleri Envanteri (VIA-IS-P)

Demirci, İ., Güldal, Ş. & Ekşi, H. (2021, October). Classification and measurement of character strengths: VIA-IS-P and GASC-24 forms. 22nd International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Muş, Türkiye.

Karşılıklı Mutluluk Ölçeği

Ekşi, H., Demirci, İ., & Ses, F. (2017, August). Psychometric Features of the Interdependent Happiness Scale (IHS). XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine.

Kişisel Erdemler Ölçeği

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice 18(29) 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799

Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeği

Koç, E., Ekşi, H. ve Demirci, İ. (2018). Kısa Can Sıkıntısı Eğilimi Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 11 - 12 Mayıs İstanbul.

Külltürel Erdemler Ölçekleri (Kanaat, Maneviyat, Yardımseverlik)

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice 18(29) 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799

Mutluluğa Aşırı Değer Verme Ölçeği

Demirci, İ., Ekşi., H., Ekşi, F. (2018). Is happiness priceless? Valuing happiness can lead to unhappiness. ERPA International Congresses on Education 2018, 28 June -1 July 2018, Istanbul / Turkey.

Mutluluk Korkusu Ölçeği

Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D. ve Kardaş, S. (2016). Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 2057-2072.

Mutluluk Ölçeği

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice 18(29) 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799

Narsistik Hayranlık ve Rekabet Ölçeği

Demirci, İ. ve Ekşi, F. (2017). Büyüklenmeci narsisizmin iki farklı yüzü: Narsistik hayranlık ve rekabetin mutlulukla ilişkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46, 37-58. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/337694

Okul Bağlılığı Ölçeği

Akın, A., Sarıçam, H., Demirci, İ., Usta, F., Yalnız, A., ve Yıldız, B. (2013). Okul Bağlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (ss.172-174). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Okul Tükenmişliği Ölçeği

Akın, A., Sarıçam, H., Demirci, İ., Yalnız, A., Usta, F., & Yıldız, B. (2013). Okul Tükenmişliği Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Istanbul 2013 World Congress of Psychological Counselling and Guidance Book of Abstracts (pp.175-177). Istanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi