A Tipi Kişilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Durak-Batıgün, A. ve Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları İçin iki ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Durak Batıgün
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4 alt boyut ve 25 madde
İşe Verilen Önem (12 m): Bir başka insanı beklerken bile kendi sorunlarınızla uğraşmak
Sosyal Etkinliklerden Uzaklaşma (3 m): Tatillerinizi işlerinizi yetiştirmek amacıyla kullanmak
Hıza Verilen Önem (6 m): Başarılarınızı hızlı çalışma yeteneğinize atfetmek
Zamanlamaya verilen önem (3 m): Yavaş çalışan birini görünce rahatsız olmak

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
1-5 arası puanlanan Likert tipi derecelendirme
Ölçeğin Puanlaması: 

Puan aralığı 1-125'tir

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Yüksek puanlar bireylerdeki A-tipi kişilik özelliklerinin yoğunluğunu göstermektedir.

Geçerlik: 

A-Tipi Kişilik Ölçeği’nden alınan toplam puanlar ile Stres Belirtileri,
Strese Yatkınlık ve Stresle Başaçıkma Ölçekleri
arasındaki korelasyon katsayıları, I. örneklem için
r= -.05 (p> .05) ile r = -.29 (p‹ .001) arasında, II. örneklem için r= .44 (p‹ .01) ile r = -.07 (p> .05)
arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı, I. örneklem için .86 (N=426),
II. örneklem için .90 (N=94) dır.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi