TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

A Sosyal Beceri Ölçeği-80

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 142 Sosyal Beceriler


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Tatar, A., Özdemir, H., Dindar-Haşlak, F., Atsızelti, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu, F., ... Uyğur, G. (2018). Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 69-88.


Geliştiren/Uyarlayan: Arkun Tatar, Ayşe Refika Uysal, Behmen Çelikbaş, Fadime Dındar Haşlak, Feyza Çavuşoğlu, Gaye Saltukoğlu, Gizem Uyğur, Hüdanur Özdemir, Mehmet Talha Özüdoğru, Melek Astar, Nazlıcan Toklu, Şükrü Atsızelti


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi


Dergi: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi


Cilt: 6


Sayı: 68


Sayfa Aralığı: 69-88


Sorumlu Yazar: Arkun Tatar


İletişim: atatar@fsm.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Sosyal Beceri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek toplam 80 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: 18 Yaş Üstü Yetişkinler


Derecelendirme: 5'li likert (Hiç Uygun Değil=1 ve Tamamen Uygun=5 )


Geçerlik:

Ayırt edici geçerlilik işlemi için yapılan karşılaştırmalarda A-SBÖ-80'in Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Anksiyete alt boyutu, Büyük Beş-50 Kişilik Testi Duygusal Dengelilik faktörü ile düşük düzeyde ve Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği'in tüm alt boyutlarıyla ters yönlü bağıntılar sağlanmıştır.


Güvenirlik:

Ölçeğin tüm grup için 0,956, kadınlarda ve erkeklerde ise 0,955 iç tutarlılık güvenirlik değeri gösterdiği görülmüştür. Ölçeğin tek numaralı maddelerden oluşan birinci yarısının 0,915, çift numaralı maddelerden oluşan ikinci yarısının ise 0,916 iç tutarlılık güvenirlik değeri hesaplanmıştır. Ölçeğin bu iki yarısı arasındaki benzerlik bağıntısı ise 0,922 olarak belirlenmiştir. Tüm grup için hesaplanan hem eşit iki yarı için Sperman-Brown Katsayısının hem de Guttman İki Yarım Test Kat- sayısının 0,959 olduğu görülmüştür. Ölçeğin 15 gün sonra yeniden uygulanmasıyla elde edilen test-tekrar test bağıntı katsayısıyla hesaplanan güvenirlik değeri de 0,698 olmuştur. Bu uygulamada tüm grup için ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik değeri ise 0,948 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi