TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Arkun Tatar

Arkun Tatar
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
28 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A Aleksitimi Ölçeği

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Alioğlu, S., Çimen, S., Güven, H., ve Ay, Ç. E. (2017). Özellik yaklaşımıyla aleksitimiyi ölçme-ı: a aleksitimi ölçeği madde seçimi ve faktör yapısının oluşturulması. Nöropsikiyatri Arşivi; 54: 216-224. DOI: 10.5152/npa.2017.12769

A İş Stresi Ölçeği-20

Tatar, A. (2020). Madde yanıt kuramıyla A İş Stresi Ölçeği-20’nin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.1), 14-22. doi:10.5455/apd.77173

A Psikolojik Yıldırma Ölçeği

Tatar, A., Namlı, M., Özüdoğru, M., Uysal, A., Yeşilkanat, G., Bahadır, E., ... Aydın, S. (2017). A Psikolojik Yıldırma Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İşte Davranış Dergisi, 2(2), 79-88. DOI: 10.25203/idd.328590

A Sosyal Beceri Ölçeği-80

Tatar, A., Özdemir, H., Dindar-Haşlak, F., Atsızelti, Ş., Özüdoğru, M. T., Çavuşoğlu, F., ... Uyğur, G. (2018). Yetişkinler için A Sosyal Beceri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 69-88.

Beş Faktör Kişilik Envanteri

Somer, O., Korkmaz, M. ve Tatar, A.(2000). Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin geliştirilmesi-I: Ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17(49), 21-33.

Beş Faktör Kişilik Ölçeği-Kısa Form

Tatar, A. (2016). Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Kısa Formunun geliştirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17, 14-23. doi: 10.5455/apd.202977

CES Depresyon Ölçeği

Tatar A., Kayıran S., Saltukoğlu G., Ozkut Zeybek E., Emeksiz M. (2013). Analysis of the center for epidemiologic studies depression Scale (CES-D) in children and adolescents from the perspective of the item response theory. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 23(3), 242 – 253. https://doi.org/10.5455/bcp.20130324030600

CES-Depresyon Ölçeği

Tatar, A. ve Saltukoğlu, G. (2010). CES-Depresyon Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ve madde cevap kuramı kullanımı ile Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 20(3), 213-227.

Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği

Tatar, A., Bekiroğlu,B., Çelikbaş, B., Özdemir,H., Yağızer, R., Battal, F., Kurt, G.D., Ören,Z.ve Astar,M.(2017).Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi.Journal of Social And Humanities Sciences, 4(13), 1484-1493.

Duygusal Özerklik Ölçeği

Tatar, A., Bildik, T., Yektaş, Ç., Hamidi, F. ve Özmen, H. E. (2016). Duygusal Özerklik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve klinik başvurusu olmayan ergen öğrencilerde duygusal özerkliğin incelenmesi. Nobel Med, 12(1), 39-48.

Gözden Geçirilmiş A Erteleme Ölçeği-15

Tatar, A., Saltukoğlu, G. ve Özdemir, H. (2019). Gözden Geçirilmiş A Erteleme Ölçeği-15 formunun geliştirilmesi ve faktör yapısının incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3 (6), 195-204. https://doi.org/10.31461/ybpd.610231

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği

Tatar, A., Tok, S. ve Saltukoğlu, G. (2011). Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 21(4), 325-338.

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği

Tatar, A. & Ayhan, D. (2022). Klinik Olmayan Türk Örneklemde Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Madde Tepki Kuramı ile Değerlendirilmesi . Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi , 4 (1) , 84-93 . https://doi 10.35365/ctjpp.22.1.09

İki Boyutlu Beden İmgesi Ölçeği

A. Tatar, N. Kılıç, A. Zekioğlu, B. Bekiroğlu, G. Saltukoğlu, F. Aksu ve F. Dindar, (2017) İki boyutlu beden imgesi ölçeği’nin genel örnekleme uyarlanması, psikometrik özelliklerinin madde cevap kuramı ile incelenmesi ve cinsiyet farklılıklarının karşılaştırılması”, Researcher, 5(4), 21-40.

İş Ortamı Stres Ölçeği

Tatar, A. (2009). Doğrulayıcı Faktör Analiziyle İş Ortamına Yönelik Stresi Ölçmek Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İş Ortamı Stres Ölçeği’nin (İOSÖ) Güvenirlik ve Geçerliliği. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23.

Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeği

Tatar, A., Özüdoğru, M.,Uysal, A., ve Uyğur, G. (2017). A Kent Yaşamından Memnuniyet Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kent Akademisi Dergisi, 10(32), 413-431.

Koronavirüs Takıntı Ölçeği

Çamkerten, S., Ayhan, D., ve Tatar, A. (2021). Koronavirüs Takıntı Ölçeği ’nin Türkçe’ye çevirisi ve geçerlik, güvenilirlik çalışmaları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 30 (2), 77-83. https://doi.org/10.17942/sted.795565

Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği Kısa Formu

Tatar, A. ve Bekiroğlu, B. (2019). Kutcher ergen depresyon ölçeği kısa formunun (KEDÖ-6-TR) Türkçe'ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. International Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, 5(22), 1200-1209. doi: 10.31576/smryj.331

Öz Bildirim Türü Stres Ölçeği

Tatar, A., Saltukoğlu, G., ve Özmen, E. (2018). Madde Yanıt Kuramıyla Öz Bildirim Türü Stres Ölçeği geliştirme çalışması-I: Madde seçimi, faktör yapısının oluşturulması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 55(2).doi:10.5152/npa.2017.18065

Schutte Duygusal Zeka Testi – Asıl Form-

Tatar, A., Tok, S., Tekin Bender, M. ve Saltukoğlu, G. (2017). Asıl Form Schutte Duygusal Zeka Testinin Türkçeye çevirisi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, 18(2):139-146.

Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği

Ataş, A., Efeçınar, H. ve Tatar, A. (2016). Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği'nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(46), 71-85.

Sosyal İzolasyon Ölçeği

Çelikbaş, B. & Tatar, A. (2021). Yalnızlık Ölçeği, Yalnızlık Tercihi Ölçeği ve Sosyal İzolasyon Ölçeği: Geliştirme ve ilk geçerlik çalışmaları. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 7(43), 665-676. http://dx.doi.org/10.31576/smryj.847

Sportif Ortam Stres Ölçeği

Tatar, A., Tok, S. ve Zekioğlu, A. (2018). Sportif Ortam Stres Ölçeği: Madde seçimi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 91-100. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000378

UKMH Duygusal Zeka Testi

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Serdar, T. ve Bender, M. T. (2016). UKMH Duygusal Zeka Testinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17.

Üniversite Öğrencileri İçin A Öğrenci Memnuniyet Ölçeği

Tatar, A., Çavuşoğlu, F., Özüdoğru, M.T., Uyğur, G., Toklu, N., Haşlak, F.D., vd. (2017). Üniversite Öğrencileri İçin A Öğrenci Memnuniyet Ölçeği’nin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science, 5(56), 214-230.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi