TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2007

203 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi

Tekin, O., Özkara, A., Cebeci, S., Işık, B., Çatal, F. ve Doğan, D. G. (2007). 11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Anketi (380 öğrenci üzerinde pilot çalışma). Yeni Tıp Dergisi, 24, 198-204.

24-saatlik Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (24-s FADA)

Karaca, A. ve Turnagöl, H. H. (2007). Çalışan bireylerde üç farklı fiziksel aktivite ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 68-84.

7-günlük Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (7-g FADA)

Karaca, A. ve Turnagöl, H. H. (2007). Çalışan bireylerde üç farklı fiziksel aktivite ölçeğinin güvenirliği ve geçerliği. Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 68-84.

Ahlaki Olgunluk ölçeği

Şengün, M. ve Kaya, M. (2007). Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24(24-25), 51-64.

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Şengün, Mustafa , Kaya, Mevlüt . “Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 / 24-25 (Temmuz 2007): 51-64 .

Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K)

Çeçen, R. (2007). Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) kısa formunun Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1199-1220.

Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) Kısa Formu

Çeçen, A. R. (2007). Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1199-1220.

Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği

Çeçen, A. R. (2007). The Turkish Version of the Family Sense of Coherence Scale-Short Form (FSOC-S). Initial development and validation. Educational Sciences. Theory & Practice, 7(3), 1199-p1220.

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği

Akın, A. (2007). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 9-17.

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Yılmaz, M., Gürçay, D., ve Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği

Kavak, S. (2007). Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeğinin geliştirilmesi ve 0–8 yaş arası engelli çocuğu olan annelerin yakınlarından aldığı desteği algılamaları (Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Duru, E. (2007). Re-examination of the psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support among Turkish university students. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal. 35(4), 443-452.

Ampute Vücut İmajı Ölçeği

Bayramlar, K., Bumin, G., Yakut, Y., ve Şener, G. (2007). Ampute Vücut İmajı Ölçeği (Amputee Body Image Scale -ABIS) Türkçe uyarlamasının geçerliği. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 18(2), 79-83.

Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum Ve Beceri Ölçeği

Işık, M. (2007). Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum Ve Beceri Ölçeğinin uyarlanması ve uygulanması (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Anne Babalık Becerilerinde Özyeterlik Ölçeği

Elibol, F., Mağden, D., ve Alpar, R. (2007). Anne Babalık Becerilerinde Özyeterlik Ölçeğinin (1-3 Yaş) Geçerlik ve Güvenirliği. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(3)- 25-31.

Bar-on Duygusal Zeka Ölçeği Çocuk ve Ergen Formu

Köksal, A. (2007). Üstün zekalı çocuklarda duygusal zekayı geliştirmeye dönük program geliştirme çalışması (Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Başarı Yönelimleri Ölçeği

Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 7(26), 1-12.

Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği

Daşdan, E. N., Çamlıyer, H., Çamlıyer, H. ve Kazak-Çetinkalp, Z. (2007). Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği’nin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 3-10.

Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği

Güleç, H. Sayar, K. ve Yazıcı Güleç, M. (2007). Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam, 20(1),16-24.

Bilgisayar Kaygısı Ölçeği

Tekinarslan, E. ve Bıçak, B. (2007). Türkçeye uyarlanan bir Bilgisayar Kaygısı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(15), 139-156.

Bilişötesi Farkındalık Envanteri

Akın, A., Abacı, R. ve Çetin, B. (2007). Bilişötesi Farkındalık Envanteri’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(2), 655-680.

Bilişsel Hatalar Ölçeği

Alçalar, N. ve Bahadır, G. (2007). Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 10(19), 77-89.

Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeği

Aydemir, Ö., Eren, İ., Savaş, H., Kalkan-Oğuzhanoğlu, N., Koçal, N., Devrimci-Özgüven, H., ... Vahip, S. (2007). Bipolar Bozuklukta İşlevsellik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenilirlik ve geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 344-352.

Boş Zaman Engelleri Ölçeği

Gürbüz, B., & Karaküçük, S. (2007).Boş Zaman Engelleri Ölçeği: Ölçek geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 3-10.

Bracken Temel Kavram Ölçeği

Bütün Ayhan, A., ve Aral, N. (2007). Bracken Temel Kavram Ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi