TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) Kısa Formu

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.kuyeb.com/pdf/tr/c63ce3d2f4c011d624473a2646d6ef24nfull.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Çeçen, A. R. (2007). Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1199-1220.


Geliştiren/Uyarlayan: Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL


Yıl: 2007


Kaynak Adı: Aile Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu Ölçeği (ABDÖ-K) Kısa Formunun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları


Dergi: Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)


Cilt: 7


Sayı: 3


Sayfa Aralığı: 1199-1220


Sorumlu Yazar: A. Rezan Çeçen


İletişim: arcecen@cu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Aile Bütünlük Duygusu, Aile İşlevleri


Alt Boyutlar: Anlamlılık, Anlaşılabilirlik, Yönetilebilirlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

3 alt boyut ve 12 madde
Anlaşılabilirlik (4 m):
Yönetilebilirlik (5 m):
Anlamlılık (3 m):


Kimlere Uygulanabilir: Ergenler, Yetişkinler


Derecelendirme: 7'li Likert


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 12 ile 84 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınacak yüksek puanlar cevaplayan bireyin ailesine ilişkin bütünlük duygusunun yüksek olduğuna işaret etmektedir.


Çeviri Süreci:

ABDÖ’nün ingilizceden Türkçeye çevirisi üç öğretim üyesi ve araştırmacı tarafından yapılmış ve kontrol edilmiştir. Ölçek maddeleri ingilizce karşılıkları ile birlikte eğitim bilimleri bölümünde görev yapan iki ve İngilizce öğretmenliği bölümünde görev yapan bir öğretim üyesine sunulmuştur. Sonrasında araştırmacı Türkçeye çevrilen maddeleri anlam, içerik ve anlaşılabilirlik açısından değerlendirmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sonraki aşamada oluşturulan Türkçe form iki Türk dili okutmanına verilerek dilbilgisi açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Bu aşamadan sonra her iki dili de iyi derecede kullanabilen iki öğretim eleman›na verilerek yeniden İngilizceye çevrilmesi sağlanmıştır. Bu geri çevirme yöntemi sonucunda orijinalini en iyi temsil ettiğine inanılan Türkçe karşılıklar ölçeğe alınmıştır.


Geçerlik:

madde-toplam puan korelasyonları incelendiğinde ise ölçeğin madde toplam puan korelasyonlarının .48 ile .65 arasında değiştiği ve p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu gözlenmiştir.


Güvenirlik:

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .80, Guttman güvenirlik katsayısı .75 ve Spearman güvenirlik katsayısı ise .75 olarak hesaplanmıştır. Her bir alt ölçek için hesaplanan iç tutarlılık katsayıları sırasıyla aile bütünlüğü duygusu anlaşılabilirlik alt boyutu için .68, yönetilebilirlik alt boyutu için .71 ve anlamlılık boyutu için .58’dir. test-tekrar test güvenirliği hesaplanmıştır ve iki ölçek arasındaki korelasyon katsayısının .85 olduğu gözlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Family Sense of Coherence Scale - Short Form (FSOC-S)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Antonovsky, A., & Sourani, T. (1988). Family sense of coherence and family adaptation. Journal of Marriage and The Family, 50, 79-82.


Orijinal Ölçek Yazarlar: A. Antonovsky, T. Sourani


Orijinal Ölçek Yıl: 1988


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Family sense of coherence and family adaptation


Orijinal Ölçek Link: http://psych.wfu.edu/furr/362/Family%20Sense%20of%20Coherence%20Scale.pdf


Orijinal Ölçek Dergi: Journal of Marriage and The Family


Orijinal Ölçek Sayı: 50


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 79-82


Orijinal Ölçek Geçerlik:

Daha önce yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının .45 ile .65 arasında değiştiği, ölçeğin aile fonksiyonlarını değerlendirme indislerinde pozitif işlevlerle olumlu orta düzeyde yüksek, olumsuz işlevlerle negatif korelasyonlara sahip olduğu Sagy (1998) tarafından rapor edilmektedir


Orijinal Ölçek Güvenirlik:

Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ise .88 (Sagy, 1998) ve .77 (Sagy & Dotan, 2001) olarak belirtilmiştir.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi