TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Kavak, S. (2007). Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeğinin geliştirilmesi ve 0–8 yaş arası engelli çocuğu olan annelerin yakınlarından aldığı desteği algılamaları (Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.


Geliştiren/Uyarlayan
Salise Kavak


Yıl
2007


Kaynak Adı
Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeğinin geliştirilmesi ve 0–8 yaş arası engelli çocuğu olan annelerin yakınlarından aldığı desteği algılamaları .


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Marmara Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp


Dosyalar

Tez
PDF


Sorumlu Yazar
Salise KAVAK


Ölçülen Özellikler
Algılanan Aile Yakınları Desteği


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

44 madde 3 alt boyut
Engelliliği kabullenme :Torununun özel gereksinimiyle ilgili yapılmaması gerekenleri bilir ve ona göre davranır.
Özveride bulunma (maddi/fiziksel destek) alt boyut:Çocuğumuza bakacağını söyleyerek, eşimle kısa bir tatil yapmamız
için ısrar eder.
İlgi gösterme (duygusal destek) :Özellikle torununu görmek için gelir.


Derecelendirme
5’li Likert


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 44 ile 220 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

Kaiser-Meyer-Olkin değerleri dört ebeveyn için ayrı ayrı uygulanmış ve dördü için de örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmaya uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bartlestt’s test uygulanarak da dördününde üçer alt boyutu kapsadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine yapı geçerliği için yapılan faktör analizi hesaplamalarında, psikolojik testlerde en güvenilir sonucu veren Varimax Rotaded yöntemi kullanılmış ve oldukça yüksek sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan tüm istatistiksel işlemlerin sonucundan da anlaşılacağı gibi Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği yüksek düzeyde güvenirlik ve geçerliğe sahiptir.


Güvenirlik

Algılanan Aile Yakınları Destek Ölçeği test- tekrar test puanları korelasyon katsayıları oldukça yüksek bulunmuştur. Aynı şekilde iç tutarlılık güvenirliği için yapılan Cronbach alfa ve split half yöntemlerinin uygulamaları da tüm ebeveynler açısından ,001 düzeyinde anlamlı sonuçlar vermiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi