TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bracken Temel Kavram Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Bütün Ayhan, A., ve Aral, N. (2007). Bracken Temel Kavram Ölçeği-gözden geçirilmiş formunun altı yaş çocukları için uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 42-51.


Geliştiren/Uyarlayan
Aynur Bütün Ayhan, Neriman Aral


Yıl
2007


Kaynak Adı
Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formunun Altı Yaş Çocukları İçin Uyarlama Çalışması


Dergi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi


Sayı
32


Sayfa Aralığı
42-51


Link:
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=577


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Aynur Bütün Ayhan


İletişim
a_butun@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Bracken Temel Kavram Ölçeği, Kavram Gelişimi


Alt Boyutlar
Birey.-Sos. Farkındalık, Boyut, Harf, Karşılaştırma, Miktar, Okul Olgun. Puanı, Renk, Sayı/Sayma, Şekil, Yapı- Materyal, Yön/konum, Zaman/Sıralama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Renk () :
Harf () :
Sayı-sayma () :
Boyut () :
Karşılaştırma () :
Şekil () :
Okul Olgunluğu Puanı () :
Yön-Konum () :
Birey.-Sosyal Farkındalık () :
Yapı-Materyal () :
Miktar () :
Zaman-
Sıralama () :


Kimlere Uygulanabilir
2 yaş 6 ay-7 yaş 11 ay Çocuklar


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi

Çocuğun ilk altı alt testten elde ettiği puan daha sonraki alt testlerin başlama noktasını belirlemektedir. Çocukların ilk altı alt testten elde ettikleri puana göre puan aralığı belirlenmekte ve bu puan aralığına denk düşen harf tespit edilmektedir. Puanlar on bir puan aralığına ayrılmış ve A’dan K’ye kadar harflendirilmiştir. Çocuğun daha sonraki alt testlere başlayacağı harf belirlendikten sonra her alt testte belirlenen harfin bulunduğu sorudan başlanmaktadır. Bu alt testlerde de çocuk belirlenen sorudan başlamakta ard arda üç yanlış yaptığında test bitirilmektedir. Tüm testler uygulandıktan sonra tüm alt testlerden elde edilen puanlar toplanarak toplam kavram puanı elde edilmektedir.


Çeviri Süreci

İlk olarak, İngilizce formun Türkçe’ye çevirme işlemi yapılmış ve iki uzmanın görüşü alınmıştır. Daha sonra geri-çevir tekniğiyle değerlendirme formu iki uzman tarafından tekrar İngilizce’ye çevrilmiş ve İngilizce ifadeler ile karşılaştırılmıştır. İngilizce form ile Türkçe’den İngilizce'ye çevrilen form arasında ifade birliği olduğu görülmüştür. Daha sonra Türkçe’ye çevrilen Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu iki Türk Dili Uzmanı tarafından ifadelerin anlaşılırlığı açısından incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak forma son şekli verilmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin geçerliği ölçüt geçerliği ile güvenirliği ise Kuder Richardson 20 katsayısı ve test-tekrar test korelasyonu ile analiz edilmiştir. Ölçeğin ölçüt geçerliği çalışmalarında öğretmen değerlendirmeleri esas alınmış ve Bracken Temel Kavram
Ölçeği -Gözden Geçirilmiş Formu’na göre kavram gelişimleri zayıf ve iyi olan çocukların öğretmenler tarafından da iyi ve
zayıf olarak değerlendirildikleri saptanmıştır.


Güvenirlik

Güvenirlik çalışmaları sonucunda Bracken Temel Kavram Ölçeği -Gözden Geçirilmiş Formu alt testleri için Kuder Richardson 20 katsayısının .54- .91 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin zamana bağlı kararlı ölçümler verip vermediğini değerlendirmek için test-tekrar test korelasyonu hesaplanmış ve okul olgunluğu puanı için korelasyon .84, toplam kavram puanı için ise .87 olarak belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Bracken Basic Concept Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Kitap


Orijinal Kaynak / Referans

Bracken, B. A. (1998). Bracken Basic Concept Scale-Revised, Examiner’s Manual. The Psychological Corporation. San Antoinio: Harcourt Brace & Company.


Orijinal Ölçek Yazarlar
B.A Bracken


Orijinal Ölçek Yıl
1998


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
racken Basic Concept Scale-Revised, Examiner’s Manual.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi