TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Aile Bütünlük Duygusu Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Çeçen, A. R. (2007). The Turkish Version of the Family Sense of Coherence Scale-Short Form (FSOC-S). Initial development and validation. Educational Sciences. Theory & Practice, 7(3), 1199-p1220.


Geliştiren/Uyarlayan: Ayşe Rezan ÇEÇEN EROĞUL


Yıl: 2007


Kaynak Adı: The Turkish Version of the Family Sense of Coherence Scale-Short Form (FSOC-S). Initial development and validation


Dergi: Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP)


Cilt: 7


Sayı: 5


Sayfa Aralığı: 1199-1220


Sorumlu Yazar: Ayşe Rezan ÇEÇEN


İletişim: arcecen@cu.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Aile Bütünlük Duygusu


Alt Boyutlar: Anlamlılık, Anlaşılabilirlik, Yönetilebilirlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

12 maddeden oluşmaktadır.


Derecelendirme: 1 ve 7 arasında değişen 7’li likert tipi


Ölçek Puanlaması:

12 ile 84 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekten alınacak yüksek puanlar cevaplayan bireyin ailesine ilişkin bütünlük duygusunun yüksek olduğuna işaret etmektedir.


Çeviri Süreci:

İngilizceden Türkçeye çevirisi üç öğretim üyesi ve araştırmacı tarafından yapılmış ve kontrol edilmişltir. Ölçek maddeleri İngilizce karşılıkları ile birlikte eğitim bilimleri bölümünde görev yapan iki ve İngilizce öğretmenliği bölümünde görev yapan bir öğretim üyesine sunulmuştur. Sonrasında araştırmacı Türkçeye çevrilen maddeleri anlam, içerik ve anlaşılabilirlik açısından değerlendirmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Sonraki aşamada oluşturulan Türkçe form iki Türk dili okutmanına verilerek dilbilgisi açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Bu aşamadan sonra her iki
dili de iyi derecede kullanabilen iki öğretim elemanına verilerek yeniden İngilizceye çevrilmesi sağlanmıştır. Bu geri çevirme yöntemi sonucunda orijinalini en iyi temsil ettiğine inan›lan Türkçe karşılıklar ölçeğe alınmıştır.


Geçerlik:

Maddelere ait faktör yükleri incelendiğinde ölçekte bulunan maddelerin faktör yüklerinin .49 ile .74 arasında değiştiği gözlenmiştir.


Güvenirlik:

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .80, Guttman güvenirlik katsayısı .75 ve Spearman güvenirlik katsayısı ise .75 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Family sense of coherence and family adaptation


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Antonovsky, A., & Sourani, T. (1988). Family sense of coherence and family adaptation. Journal of Marriage and The Family, 50, 79-82.


Orijinal Ölçek Yazarlar: A. Antonovsky, T. Sourani


Orijinal Ölçek Yıl: 1988


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Family sense of coherence and family adaptation


Orijinal Ölçek Dergi: Journal of Marriage and The Family


Orijinal Ölçek Cilt: 50


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 79-82


Orijinal Ölçek Geçerlik:

Daha önce yap›lan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında ölçeğin madde-toplam puan korelasyonlarının .45 ile .65 arasında değiştiği, ölçeğin aile fonksiyonlarının değerlendirme indislerinde pozitif işlevlerle olumlu orta düzeyde yüksek, olumsuz işlevlerle negatif korelasyonlara sahip olduğu rapor edilmektedir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik:

Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ise .88 ve .77 olarak belirtilmektedir.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi