TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2006

245 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Psikolojik İyilik Hali Ölçeği

Cirhinlioğlu, F. G. (2006). Üniversite öğrencilerinde utanç eğilimi, dini yönelimler, benlik kurguları ve psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkiler. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Psikolojik Kabul Ölçeği

Onursal, B. (2006). İş kontrolü, psikolojik kabul, kontrol isteği ile tükenmişlik ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği

Gizir C. A., & Aydın, G. (2006). Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 87-99.

Resim-iş Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Tan, A. (2006). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin resim-iş dersine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği

Bilge, A. (2006). Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği

Bağ, B. ve Ekinci, M. (2006). Ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum tutumları ölçeğinin (Rsttö) türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(15), 63-83.

Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği

Bağ, B. ve Ekinci, M. (2006). Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeğinin (RSTTÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 63-83.

Şizofreni’de Eksiklik Sendromu Çizelgesi

Çıtak, S., Oral, E.T., Aker, A.T. ve Şenocak, M. (2006). Şizofreni’de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)'nin güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(2),115-128.

Şizotipal Kişilik Ölçeği

Şener, A., Bora, E., Tekin, I. ve Özaşkınlı, S. (2006). Şizotipal Kişilik Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerindeki Geçerlik ve Güvenirliği. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, 16(2), 84-92.

Sınav Kaygısı Ölçeği

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumluluk Ölçeği

Golzar, A. F. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine yönelik sorumluluk ölçeğinin geliştirilmesi ve sorumluluk düzeylerinin cinsiyet, denetim odağı ve akademik başarıya göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorun Tarama Ölçeği (SA-45)

Avcu, G. (2006). Symptom Assessment Questionnaire (SA-45®) sorun tarama ölçeğinin Türkiye koşullarına uygun dilsel eşdeğerlilik, geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Ölçeği

Kan, A. Ü. (2006). Yeni ilköğretim programında öngörülen temel becerileri kazanmada beşinci sınıf sosyal bilgiler ve Türkçe derslerinin etkilerine ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği örneği). (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Evin-Cansel, İ. (2006). Öğrenme stilleri,deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitim, tutum ve sosyal bilgiler program hedeflerine erişim düzeyi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği

Kabakçı, Ö. F. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sosyal Fizik Kaygı Envanteri

Mülazımoğlu Ballı, Ö., Aşçı, F. H. (2006). Sosyal Fizik Kaygı Envanteri’nin geçerlik güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 17 (1), 11-19.

Spence Çocuklar için Kaygı Ölçeği-Ebeveyn Formu

Orbay, Ö. ve Ayvaşık, H. B. (2006). Spence Çocuklar için Kaygı Ölçeği-Ebeveyn Formu: Ön Çalışma. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 9(18), 33-48.

Spor Gönüllüleri Motivasyon Ölçeği

Sertbaş, K. (2006). Universiade2005 İzmir Oyunlarında görevli gönüllü insan kaynaklarının,organizasyona katılım nedenleri ve motivasyonel faktörlerin analizi (Doktora tezi). Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Spor Yöneticilerinin Etik Kod Ölçeği

Duğan, Ö. (2006). Spor yöneticilerinin etik kod analizi: ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Spor Yöneticilerinin Etik Kodları Ölçeği

Duğan, Ö. (2006). Spor yöneticilerinin etik kod analizi: Ölçek geliştirme çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Sporcu Doyum Ölçeği

İnce, P. (2006). Antrenör davranışları ve sporcu doyumu: ölçek geliştirme ve uyarlama çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Sporda Sosyal Bütünleşme Ölçeği (SSBÖ)

Yılmaz, B., Karlı, Ü. ve Yetim, A. A. (2006). Sporda Sosyal Bütünleşme Ölçeği (SSBÖ) geçerlilik güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), 11 (4), 3-10.

Tedavi Motivasyonu Anketi

Evren, C., Saatçioğlu, Ö., Dalbudak, E., Danışmant, B. S., Çakmak, D., & Ryan, R. M. (2006). Tedavi Motivasyonu Anketi Türkçe versiyonunun alkol bağımlısı hastalarda faktör yapısı, geçerliği ve güvenirliği. Journal of Dependence, 7, 117-122.

Tıp öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının frontal lob kişilik ölçeği

Türe,  M. , Kurt, İ. , Aktürk, Z. (2006). Tıp öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının frontal lob kişilik ölçeği ve ilişkisi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(1), 19 – 27.

Travma Sonrası Dissosiyatif Yaşantı Ölçeği-R

Dürü, Ç. (2006). Travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyümenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve bir model önerisi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi