TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2005

145 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ahlâki Yargı Ölçeği

Sözer-Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlak gelişimlerinin Piaget`in ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri

Gizir, S., ve Gizir, C. A. (2005). Akademik Ortamda İletişim Analizi Envanteri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 112-125.

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği

Gültekin, Z., ve Sayıl M. (2005). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.

Anne Babaların Üstün Yetenekli Çocuklarını Farkındalıklarına İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi

Avcı, A. (2005). Anne-babaların üstün yetenekli çocuklarını farkındalıklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bankacı Kişilik Envanteri

Özer, A. (2005). Kariyer Danışmanlığında Kullanilabilecek Bir Ölçme Aracı: Bankacı Kişilik Envanterinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(24), 111-130.

Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği

Ağargün, M,Y., Beşiroğlu, L., Kıran, Ü,K., Özer, Ö,A. ve Kara, H. (2005). COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 6, 221-226.

Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği

Aslan, S., Türkçapar, H., Güney, E., Eren, N., Akkoca, Y., Uğurlu, M., Karakaş, G. (2005). Beck Bilişsel İçgörü Ölçeği Türkçe Formunun Şizofrenik Hastalar İçin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması. Klinik Psikiyatri, 8,186-196.

Bem Sex-Role Inventory (BSRI)

Özkan, T., & Lajunen, T. (2005). Masculinity, femininity, and the Bem Sex Role Inventory in Turkey. Sex Roles, 52(1-2), 103-110. DOI: 10.1007/s11199-005-1197-4

Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği

Demir, K. (2005). Bilgi Yönetimi Tutum Ölçeği. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 20, 113-121.

Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği

Çobanoğlu, İ.(2005). Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutum ölçeği

Çobanoğlu, İ. (2005). Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlilik Ölçeği

Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için" bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği" geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.

Bireysel izleme Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği

Oğuz, S. (2005). Kronik kalp yetersizliği olan bireylerin hastalık yönetimine ilişkin inanç ve uyumları (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği (BDÖ-BB)

Aktürk, Z., Dağdeviren, N., Türe, M., Tuğlu, C. (2005). Birinci Basamak İçin Beck Depresyon Tarama Ölçeği’nin Türkçe çeviriminin geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 9(3), 117-122.

Biyoloji Öz-yeterlik Ölçeği

Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85-94.

Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları Ölçeği (SSHA) – Form C

Memiş, A. (2005). Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ve tutumlarının incelenmesi (ilköğretim öğrencileri üzerine bir araştırma). (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Canlılar ve Doğayla Etkileşimleri Başarı Testi

Türkmen, N. (2005). Canlılar ve doğayla etkileşimler" ünitesine yönelik çoklu zeka kuramı tabanlı rehber materyal geliştirilmesi ve öğretim sürecindeki etkililiği Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Çevre Tutum Ölçeği

Atasoy, E. (2005). Çevre içi eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma (Doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Çiftçiliği Uygulama Ölçeği (FIS)

Akçaöz, H., Özkan, B. ve Kızılay, H. (2005). Tarımsal üretimde çiftçi davranışları: Çiftçiliği Uygulama Ölçeği (FIS). Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 34(2), 63-71.

Çiftçilik Amaçları Ölçeği (FOS)

Akçaöz, H., Özkan, B. ve Kızılay, H. (2005). Tarımsal üretimde çiftçilerin tutum ve davranışları: Çiftçilik Amaçları Ölçeği (FOS). Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 15(2), 104-125.

Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeği

Kaya, A. (2005). Çocuklar İçin Yalnızlık Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 19, 220-237.

Çok Boyutlu Ağız Diş Sağlığı Kontrol Odağı Ölçeği

Bahtışen-Peker, B. (2005). Kentli erişkinlerde ağız diş sağlığı algısı ve sağlık davranışının incelenmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çokboyutlu İlişki Ölçeği

Büyükşahin, A. (2005). Çokboyutlu İlişki Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2), 97-105.

Cornell Demansta Depresyon Ölçeği

Taycan, O. (2005). Cornell demansta Depresyon Ölçeği’nin Türk demans hastalarında geçerlik ve güvenilirliği (Tıpta uzmanlık tezi). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi