TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: F. Hülya Aşçı

F. Hülya Aşçı
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
28 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akıldışı Performans İnançları Envanteri-2

Urfa, O. ve Aşçı, F. H. (2018). Akıldışı Performans İnançları Envanteri–2’nin psikometrik özelliklerinin sınanması. Psikoloji Çalışmaları - Studies in Psychology, 38(2), 219-236. doi:10.26650/SP2018-0004

Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği

Karadağ, D., ve Aşçı, F. H. (2020). Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği’nin bireysel sporlarda psikometrik özelliklerinin sınanması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 421-440.

Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği

Elmas, A. G., Akın, N. K., ve Aşçı, F. H. (2018). Antrenör Kaynaklı Destekleyici ve Kısıtlayıcı Güdüsel İklim Ölçeği’nin Türk adolesan sporcuları için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 16(3), 61-80. doi: 10.1501/Sporm_0000000376

Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri

Altıntaş, A., Kazak-Çetinkalp, Z. ve Aşçı, F.H. (2012). Antrenör-Sporcu İlişkisi Envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.

Beden Eğitimi Dersi için Durumsal Güdülenme Ölçeği

Daşdan-Ada, E. N., Aşçı, F. H., Kazak-Çetinkalp, F. Z. ve Altıparmak, M. E. (2012) Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (DGÖ) beden eğitimi ders ortamı için geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 7-12.

Beden Eğitimi Öz-Yeterlik, Beden Eğitimi Diğer-Yeterlik ve Beden Eğitimi İlişki Temelli Öz-Yeterlik Ölçeği

Keskin Akın, N. ve Aşçı, H. (2021). Beden Eğitimi Dersinde Üçlü Yeterlilik Algılarının: Ölçek uyarlama çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 302-311. DOI: 10.5336/sportsci.2020-79776

Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Algısı Envanteri

Altıntaş, A., Çağlar, E., Aşçı, F. H., Güven Karahan, B. ve Uygurtaş, M. (2009). Çocuklar ve Gençler için Fiziksel Benlik Algısı Envanteri'nin yapı ve ölçüt bağıntılı geçerliğinin test edilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), 2, 3-12.

Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2

Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. ve Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeklerinin uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçekleri

Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. ve Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçekleri'nin uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2

Altıntaş, A., Aşçı, F. H. ve Dolu-Çağlar, E. (2016). Ebeveyn Güdüsel İklim Envanteri-2’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bil Fakültesi Spormetre Dergisi, 14 (2), 163-174.

Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2

Ersöz, G., Aşçı, F. H. ve Altıparmak, E. (2012). Egzersizde Davranışsal Düzenlemeler Ölçeği-2: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 4(1), 22-31.

Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Vlachopoulos, S. P., Asci, F. H., Cid, L., Ersoz, G., González-Cutre, D., Moreno-Murcia, J. A., & Moutão, J. (2013). Cross-cultural invariance of the basic psychological needs in exercise scale and need satisfaction latent mean differences among Greek, Spanish, Portuguese and Turkish samples. Psychology of Sport and Exercise, 14(5), 622-631.

İmpulsif Duygu Arayışı Ölçeği

Yıldırım, S., Bilgin,  E., Yüksel, Y., Demirhan, G. & Aşçı, H. F. (2021). Adaptation of the Impulsive Sensation Seeking Scale to Turkish. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 8(2), 151-156. DOI: 10.5152/ADDICTA.2021.21030.

Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri – Kısa Form

Urfa, O., Yıldızer, G., Aşçı, F. H., Çağlar, E., ve Miçooğulları, B. O. (2019). Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri Kısa Formunun ergenlerde geçerlilik ve güvenirliliği. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 153-163. DOI: 10.5336/sportsci.2019-66687

Sosyal Fizik Kaygı Envanteri

Mülazımoğlu Ballı, Ö., Aşçı, F. H. (2006). Sosyal Fizik Kaygı Envanteri’nin geçerlik güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 17 (1), 11-19.

Spor Duygu Ölçeği

Urfa, O. ve Aşçı, F. H. (2019). Spor Duygu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(4), 42-55. DOI: 10.33689/spormetre.518329

Spor Kaygı Ölçeği-2

Karadağ, D., & Aşçı, F. H. (2020). Adölesan sporcularda çok Boyutlu kaygının değerlendirilmesi: Spor Kaygı Ölçeği-2’nin geçerlik ve güvenirliği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 12(3), 330-338. doi: 10.5336/sportsci.2020-75226

Spora Katılım Güdüsü Ölçeği

Oyar, Z. B., Aşçı, F. H., Çelebi, M. ve Mülazımoğlu, Ö. (2001). Spora katılım güdüsü ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. HÜ Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 21-23.

Spora Katılım Güdüsü Ölçeği

Oyar, Z. B., Aşçı, F. H., Çelebi, M. ve Mülazımoğlu, Ö. (2001). Spora Katılım Güdüsü Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 21 - 32.

Sporcu Bağlılık Ölçeği

Kelecek,S., Kara, M.F., ve Aşçı,H. (2018). Sporcu Bağlılık Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 16(3). 39-47.

Sporcu Tükenmişlik Ölçeği

Kelecek, S., Kara, F. M., Çetinkalp, F. Z.K. ve Aşçı, F. H. (2016). ''Sporcu Tükenmişlik Ölçeği'' nin Türkçe uyarlaması. Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 150-161.

Sporda Güdülenme Ölçeği-II

Yıldız, A., Altıntaş, A., Elmas, S., & Aşçı, F. H. (2019). Investigating the psychometric properties of Sport Motivation Scale-II. Spor Hekimliği Dergisi, 54(1), 33-44. doi: 10.5152/tjsm.2019.114

Sporda Psikolojik İhtiyaç Durumları Ölçeği

Sarı, İ., Urfa, O., Ersöz, G. ve Aşçı, F.H. (2022). Sporcuların Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Tatmini ve Engellenmesinin Ölçülmesi: Ölçek uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 33(2), 85-104. https://doi.org/10.17644/sbd.999376

Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (SOPDD-2) Ölçeği

Daşdan-Ada, E. N., Aşçı, F. H., Kazak-Çetinkalp, F. Z. ve Altıparmak, M. E. (2012). Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (Sopdd-2) Ölçeğinin beden eğitimi dersi için değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 23(2), 43-49.

Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2

Aşçı, F.H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeklerinin Uyarlama Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18 (4), 182-196.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi