TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sporcu Bağlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Kelecek,S., Kara, M.F., ve Aşçı,H. (2018). Sporcu Bağlılık Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 16(3). 39-47.


Geliştiren/Uyarlayan
F. Hülya Aşçı, Feyza Meryem Kara, Selen Kelecek


Yıl
2018


Kaynak Adı
Sporcu Bağlılık Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması.


Dergi
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
16


Sayı
3


Sayfa Aralığı
39-47


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
10.1501/Sporm_0000000374


Sorumlu Yazar
Selen Kelecek


İletişim
skelecek@baskent.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Bağlılık


Alt Boyutlar
Adanmışlık, Coşku, Dinçlik, Güven


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Güven: “Spor branşımda başarılı olmak için gerekli beceri/tekniğe sahip olduğuma inanırım.”
Adanmışlık: “Spordaki hedeflerimi başarma konusunda kararlıyımdır.”
Dinçlik: “Spor branşım ile uğraşırken kendimi enerjik/dinamik hissederim.”
Coşku: “Spor branşımda eğlenirim.”


Kimlere Uygulanabilir
Spor Kulüplerinde Lisanslı Olarak Süper Lig ve 1. Liglerde Oynayan Profesyonel Sporcular


Derecelendirme
1= (Neredeyse Hiç) ile 5= (Hemen Hemen Her Zaman)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Ölçeğin çevrilme sürecinde Brislin (1986) tarafından önerilen standart çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçek çeviri-geri çeviri yöntemi ile İngilizceden Türkçeye daha sonra tekrar İngilizce çevrilmiştir. Dilsel eşdeğerliliğinin sağlanması için, ölçeğin İngilizcesi İngilizce alanında uzman 1, İngilizce bilen spor alanında uzman 3 kişi tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.


Geçerlik

Yapı geçerliğini test etmek için Temel Bileşenler Faktör Analizi Varimax dönüştürmesi uygulanmıştır. Temel bileşenler analizinde kısmi korelasyonların küçük olup olmadığını ve dağılımın faktör analizi için yeterli olup olmadığını test etmek için KMO testi; faktör analizinin değişkenler için uygun olup olmadığının sınanması için ise Barlett testi kullanılmıştır. KMO test sonucu tüm katılımcılar için 0.77; Barlett testi sonucu 2140.921 (p<0.01) olarak bulunmuştur.


Güvenirlik

Ölçek maddelerinin birbirleri ile ilişkili olarak aynı yapıyı ölçüp ölçmediğinin bir göstergesi olan iç tutarlık, Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Buna göre, ölçeğe ait Cronbach alfa katsayılarının Güven alt boyutu için 0.92; Coşku alt boyutu için 0.90; Dinçlik alt boyutu için 0.83 ve Adanmışlık alt boyutu için 0.75 olduğu belirlenmiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi