TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 490 İlahiyat

19 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği (ADGÖ)

Güleç, Y. (2017). Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği (ADGÖ). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 299-315.

Cemaate Bağlılık Ölçeği

Horozcu, Ü. ve Kalkan, K. (2017). Cemaate Bağlılık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (2), 27-37

Cemaate Bağlılık Ölçeği

Horozcu, Ü., ve Kalkan, K. (2017). Cemaate Bağlılık Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,3(2), 27-37.

Çocuklar İçin Tanrı İmgesi Ölçeği

Yıldız, M. ve Arık, R. S. (2014). Measuring image of God in children. Toplum Bilimleri Dergisi, 8(15), 349-364.

Din Psikolojisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Akyıldız, S., Kahveci, H.(2022).Din Psikolojisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit İlahiyat dergisi, 21(2), 1265-1292.

Dindarlara Yönelik Algı Ölçeği

Horozcu, Ü. (2019). Dindarlara Yönelik Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 19(2), 425-451.

Dinde Yenilikçilik Ölçeği

HOROZCU, Ü . (2019). Dinde Yenilikçilik Ölçeği'nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Bilimname , 2019 (37) , 9-42 . DOI: 10.28949/bilimname.415449

Dini Yükleme Ölçeği

Şahin, A., Tatlılıoğlu, K. ve Küçükköse, İ. (2012). Dini Yükleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 131-157.

Ergenler İçin Dini İnanç Ölçeği (EDİÖ)

Horozcu, Ü. ve Demir, Z. (2018). Ergenler İçin Dinî İnanç Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 4(1), 81-92.

Geleneksel Kırgız Dini Ölçeği

Ergeshkyzy, A. & Yıldız, M. (2018). Geleneksel Kırgız Dini Ölçeği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 805-814.

Hafızlık Eğitimi Motivasyon Ölçeği (HEMÖ)

Algur, H. (2018). Hafızlık eğtimi alan bireylerin motivasyon ve psiko-sosyal durumlarının din eğitimi açısından değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Anlayışı Ölçeği

Akyüz, N. (2002). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin din anlayışı üzerine pilot bir araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIII(1), 123-134.

İlahiyatçılara Yönelik Algı Ölçeği

Horozcu, Ü. (2019). İlahiyatçılara Yönelik Algı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 5(1), 27-39.

Kırgızlarda İslam Dinine İlişkin Tutum Ölçeği

Ergeshkyzy, A. & Yıldız, M. (2018). Kırgızlarda İslam Dinine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 6(13), 356-369.

Kur’an Kursu Öğreticiliği Mesleki Etik İlkeler Ölçeği

Tosun, C., ve Mutlu, Ş. (2018). Kur’an Kursu Öğreticiliği Mesleki Etik İlkeler Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(2) , 49-77 .

Minnettarlık Ölçeği

Acar, M. C. (2022). Minnettarlık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Artuklu Akademi, 9(1), 101-112. https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1085569

Online (Çevrimiçi) Din Eğitimi Tutum Ölçeği

Yalvaç Arıcı, H. ve Çetin, H. (2021). Online (Çevrimiçi) Din Eğitimi Tutum Ölçeği. Dini Araştırmalar Dergisi, 24(61), 543-570. https://doi.org/10.15745/da.995805

Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeği

Apak, H. (2018). Sosyal Hizmet Uygulamasında Din ve Maneviyatın Rolü (SHUDMR) Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 7(3), 1889-1903.

Velilerin Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına Yönelik Tutum Ölçeği

Çakmak, F. (2013). Velilerin Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına Yönelik Tutum Ölçeği. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2). 71-97.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi