TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 490 İlahiyat

36 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği (ADGÖ)

Güleç, Y. (2017). Adil Davranışlar Gösterme Ölçeği (ADGÖ). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 299-315.

Cemaate Bağlılık Ölçeği

Horozcu, Ü. ve Kalkan, K. (2017). Cemaate Bağlılık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (2), 27-37

Cemaate Bağlılık Ölçeği

Horozcu, Ü., ve Kalkan, K. (2017). Cemaate Bağlılık Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,3(2), 27-37.

Dijital Oyunlardaki Kutsal Ögelere Yönelik Oyuncu Tutumları Ölçeği

Özkan, M. N. (2022). Dijital Oyunlarda Kutsal Sembolizmi ve Oyuncularına Yansımaları (Tez No. 752784) [Yüksek Lisans Tezi, İbn Haldun Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Din Öğretiminin Ötekileştirme Eğilimini Önleme Düzeyi Ölçeği

Yıldırım, R. (2020). Din Öğretiminin Ötekileştirme Eğilimini Önleme Düzeyi Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Tokat İlmiyat Dergisi. 8(2). 547-572. https://doi.org/10.5281/zenodo.4399231

Din Psikolojisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Akyıldız, S., Kahveci, H.(2022).Din Psikolojisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit İlahiyat dergisi, 21(2), 1265-1292.

Din-Bilim İlişkisi Tutum Ölçeği

Çakmak, A., Çakmak, F., & Aydeni̇z, H. (2022). Din-Bilim İlişkisi Tutum Ölçeği. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 26(3), 955-970. https://doi.org/10.18505/cuid.1078101

Dindarlara Yönelik Algı Ölçeği

Horozcu, Ü. (2019). Dindarlara Yönelik Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 19(2), 425-451.

Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği

Topuz, İ. (2013). Dindarlık tipolojileri ile benlik saygısı arasındaki ilişki: yetişkinler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (30), 35-50.

Dinde Yenilikçilik Ölçeği

HOROZCU, Ü . (2019). Dinde Yenilikçilik Ölçeği'nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Bilimname , 2019 (37) , 9-42 . DOI: 10.28949/bilimname.415449

Dinî Başa Çıkma Ölçeği

Abanoz, S. (2023). Dinî Başa Çıkma: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eskiyeni, 48, 201-222. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.1226612.

Dini Yükleme Ölçeği

Şahin, A., Tatlılıoğlu, K. ve Küçükköse, İ. (2012). Dini Yükleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 131-157.

Ergenler İçin Dini İnanç Ölçeği (EDİÖ)

Horozcu, Ü. ve Demir, Z. (2018). Ergenler İçin Dinî İnanç Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 4(1), 81-92.

Geleneksel Kırgız Dini Ölçeği

Ergeshkyzy, A. & Yıldız, M. (2018). Geleneksel Kırgız Dini Ölçeği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 805-814.

Hac Motivasyonları Ölçeği

Karaca, F. (2019). Hac Motivasyonları Ölçeği. Euroasia Journal of Sciences and Humanities, 6 (9), 28-32.

Hac ve Umre Seyahatleri Memnuniyet Ölçeği

Şen, L. M. , Zengin, B. ve Taş, M. (2015). Hac ve Umre Organizasyonlarında Müşteri Memnuniyeti: Sakarya İli Alan Araştırması. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (4) , 92-103.

Hafızlık Eğitimi Motivasyon Ölçeği (HEMÖ)

Algur, H. (2018). Hafızlık eğtimi alan bireylerin motivasyon ve psiko-sosyal durumlarının din eğitimi açısından değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hafızlık Eğitimi Tutum Ölçeği

Osmanoğlu, C., & Algur, H. (2023). Hafızlık Eğitimi Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bilimname, (49), 1-30. Doi: 10.28949/bilimname.1254493

İbadet Erteleme Ölçeği

Abanoz, S. ve Belen, F. Z. (2023). İbadet Erteleme: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Kocatepe İslami İlimler Dergisi, 6(2), 514-540. https://doi.org/10.52637/kiid.1364489

İçsel Dini Motivasyon Ölçeği

Karaca, F. (2001). Din psikolojisinde metot sorunu ve bir Dindarlık Ölçeğinin Türk toplumuna standardizasyonu. EKEV Akademi Dergisi, 3(1), 187-201.

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Anlayışı Ölçeği

Akyüz, N. (2002). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin din anlayışı üzerine pilot bir araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIII(1), 123-134.

İlahiyatçılar İçin Hadislere Yaklaşım Ölçeği

Horozcu, Ü. & Güşen, S. A. (2018). İlahiyatçılar için hadislere yaklaşım ölçeğinin (İHYÖ) güvenirlik ve geçerlik çalışması . İslami İlimler Dergisi , 13 (2) , 321-338 . DOI: 10.34082/islamiilimler.511598

İlahiyatçılara Yönelik Algı Ölçeği

Horozcu, Ü. (2019). İlahiyatçılara Yönelik Algı Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, 5(1), 27-39.

Kelâm Dersine Karşıı Tutum Ölçeği

Kandemir, A. M. & Kandemir, S. (2022). İlahiyat öğrencilerinin kelâm dersi ve öğretimine karşı tutumları: bir ölçek geliştirme çalışması . Kader , 20 (1) , 305-322 .https://doi.org/10.18317/kaderdergi.1101573

Kırgızlarda İslam Dinine İlişkin Tutum Ölçeği

Ergeshkyzy, A. & Yıldız, M. (2018). Kırgızlarda İslam Dinine İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 6(13), 356-369.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi