TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dinde Yenilikçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 490 İlahiyat


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

HOROZCU, Ü . (2019). Dinde Yenilikçilik Ölçeği'nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Bilimname , 2019 (37) , 9-42 . DOI: 10.28949/bilimname.415449


Geliştiren/Uyarlayan
Ümit Horozcu


Yıl
2019


Kaynak Adı
Dinde Yenilikçilik Ölçeği'nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması.


Dergi
Bilimname


Cilt
37


Link:
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/686327


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.415449


Sorumlu Yazar
Ümit Horozcu


İletişim
umit.horozcu@istanbul.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Dinde yenilikçilik


Alt Boyutlar
Eski-yeni ulema kıyası, Geleneğe bakış, Kur’an’a dönüş, Yenilikçilik hareketine bakış


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

4 alt boyut ve 21 madde
Eski-yeni ulema kıyası:Günümüz hocaları klasik âlimlerin bildikleri kadar ilme sahip olamazlar.
Geleneğe bakış:Fıkıh mezhepleri birçok konuda Kur'an'a aykırı görüşleri benimsemektedir.
Kur’an’a dönüş:Kur'an'ı müfessirlerin yorumlarından değil bizzat kendisini okuyarak anlamaya çalışmak gerekir.
Yenilikçilik hareketine bakış:Geçmişteki ulema zamanın şartlarına göre fetva verdiler fakat zaman artık değişti, fetvalar
yenilenmelidir.


Derecelendirme
7’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 7= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınacak en düşük puan 21 ve en yüksek puan 147’dir.


Ölçek Değerlendirmesi

Alınacak 21 puan, katı gelenekçi eğilime; 121 ise tamamen gelenek karşıtı radikal yenilikçi eğilime işaret etmektedir. Ölçekteki 13., 19., 7., 9., 21.,5. ve 17. maddeler ters (gelenekçi ifadeler) olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle yenilikçilik düzeyinin ölçülmesi halinde bu soruların tersten hesaplanması gerekmektedir. Öte yandan gelenekçilik ölçülmek isteniyorsa bu maddeler düz diğerleri ters olarak hesaplanmalıdır.


Geçerlik

Doğrulayıcı faktör analiziyle elde edilen uyum indeksleri ise X2 = 389.52, Df = 183 P Value: 0.00, X2 /df = 2.12, RMSEA: .094, NFI: .91, NNFI: 0.96, CFI: 0.96 ve IFI: .96, RMR: .34 ve SRMR: .83 olarak tespit edilmiştir.


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğiyle ilgili olarak Cronbahch’s Apha değerleri “Eski-yeni ulema kıyası” isimli faktör için .878, “Geleneğe bakış” isimli ikinci faktör için .818, “Kur’an’a dönüş” isimli üçüncü faktör için .785 ve “Yenilikçilik hareketine bakış” isimli dördüncü faktör için .803 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin tamamının güvenirlik katsayısı ise .898’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi