TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.435 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Oyun, Dans Ve Müzik Dersine İlişkin Motivasyon Ölçeği

Özevin, B. (2006, Nisan). Oyun, dans ve müzik dersine ilişkin motivasyon ölçeği. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu'nda sunulan bildiri, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Denizli.

Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Akran Reddetme Ölçeği Öğretmen Formu (OSFEDARÖF)

Han, M., Savucu, Y. ve Yılmaz, A. (2022). Oyun, spor ve fiziki etkinlikler dersi akran reddetme ölçeği geçerlik-güvenirlik çalışması ve engelli öğrencilerin akran reddi açısından incelenmesi. Gazi Kitabevi.

Oyunsallık Ölçeği

Hazar, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutum ölçeği (Oyunsallık Ölçeği). Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 166-172.

Öz Farkındalık Ölçeği

Esentaş, M. , Işıkgöz, E., Güzel, P.ve Özbey, S. (2018). Spor yöneticilerinde öz-farkındalık: Bir ölçek uyarlama çalışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16(1),493-510.

Öz Yeterlik Ölçeği

Ertaş, H., Demir, R.N., Çiftçi Kıraç, F. and Kıraç, R. (2022). Examination of the relationship between patient empowerment and self-efficacy. Journal of Academic Perspective on Social Studies, (1), 01-10. https://doi.org/ 10.35344/japss.1031753

Öz-Düzenleme Ölçeği

Kaplan, E. (2014). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinde öz-düzenleme: ölçek uyarlama çalışması (Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeği

Yavuzalp, N. ve Bahçivan, E. (2019).Öz-Düzenlemeli Çevrimiçi Öğrenme Ölçeğinin güncellenmiş versiyonunun türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Öz-Düzenlemeli Uygulama Davranış Ölçeği

Ersozlu, Z. N., & Miksza, P. (2015). A Turkish adaptation of a Self-Regulated Practice Behavior Scale for collegiate music students. Psychology of Music, 43(6), 855-869. doi:10.1177/0305735614543283

Özel Gereksinimli Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Yılmaz, B. H., Erer, H., & İlhan, E. L. (2023). Özel Gereksinimli Bireylerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarına Yönelik Tutum Ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(3), 218-230.

Özel Öğretim Kurumlarının Tercih Edilmesine Etki Eden Faktörler Ölçeği

Karataş, S. ve Varlık, S. (2019). Velilerin özel öğretim kurumlarını tercih etmesine etki eden faktörlerin incelenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 8(1), 1-15.

Özengen Çalgı Eğitimine Yönelik Güdülenme Ölçeği

Gençel Ataman, Ö. & Güler, İ. (2020). Özengen Çalgı Eğitimine Yönelik Güdülenme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(Müzik Özel Sayısı), 294-305. doi: https://doi.org/10.35247/ataunigsed.650270

Özgün Şan Sesi Handikap Endeksi Ölçeği

Denizoğlu ,İ.İ. Şahin, M. Kazancıoğlu, A. Dağdelen, Z. Akdeniz, S. Oğuz, H. Kılıç, M. Yücedağ, A. Öğüt, M.F. (2016). Özgün Şan Sesi Handikap Endeksi ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 26(1), 1 – 6.

Öznel Sosyal Statü

Turkay, H., Mumcu, H. E., Kusan, O., Aydın, A. D., ve Güngöz, E. (2018). Öznel Sosyal Statü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 7(4): 2391/2403

Özür Dileme Motivasyonları Ölçeği

Özdemir, K ve Özkul, A. S. (2023). Özür dileme motivasyonları ölçeği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yalvaç Akademi Dergisi, 8(2), 62-73. https://doi.org/10.57120/yalvac.1306842

Para Tutum Ölçeği

Duran, S., Künü, S. & Duran, V. (2020). Para tutumu ölçeğinin geliştirilmesi. KAÜİİBFD, 11(22), 1024-1047.

Paralimpik Sporlar Farkındalık Ölçeği (PSFÖ)

Canpolat, B. ve Akyol, B. (2022). Spor bilimleri öğrencileri için Paralimpik Sporlar Farkındalık Ölçeğinin (PSFÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 1-24.

Paydaş Temelli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği

Akbaş-Tuna, A., Özkara, Z. ve Taş, A. (2019). Paydaş temelli kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 263-285. doi: 10.26745/ahbvuibfd.542265

Paylaşan Ebeveynlik Ölçeği

Alemdar, E. ve Kahraman, S. (2023). Annelerin Paylaşan Ebeveynlik (sharenting) Eylemlerini İnceleyen Ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 9 (1), 70-82 . https://doi.org/10.24289/ijsser.1220169

Performans Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri (PBDE)

Engür, M. (2013). Başarısızlık korkusu: Performans Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri (PBDE)-Türkçe versiyonun psikometrik özellikleri. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(6), 122-131.

Performans Değerlendirme Ölçeği

Ateşoğlu, L. (2019). Konaklama işletmelerinde çalışan ev idaresi personeline yönelik “Performans Değerlendirme Ölçeği”nin geliştirilmesi ve performansı etkileyen faktörlerin araştırılması: Ankara örneği (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Performans Uygulamalarına İlişkin Algı Ölçeği

Öz, T. (2020). Performans değerleme uygulamaları ve çalışma koşullarının kabin görevlileri emniyetli davranışı üzerindeki etkileri (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Perval Ölçeği

Atılgan, K. Ö. & Şahin, A. (2013).How prıce mavens perceıve value of products? a study on perval scale . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 14 (2) , 71-87

Pilotlarda Ekip Kaynak Yönetimi Ölçeği

İnan, T. T. (2019). Pilotlarda ekip kaynak yönetimi ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Management and Economics Research, 17 (3), 357-373. http://dx.doi.org/10.11611/yead.545638

Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Bakıoğlu, Ç. ve Kurtuldu, M. K. (2015). Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(1) 33-39.

Piyano Eğitiminde Motivasyonu Değerlendirme Ölçeği

Günal, F. (1999). Piyano Eğitiminde Motivasyon Değerlendirme Ölçeği oluşturma (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi