TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/sporcular-icin-antrenor-davranislarini-degerlendirme-olcegi-toad.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 390 Beden Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Yapar, A. ve İnce, L.M. (2014). Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 25 (4), 203–212.


Geliştiren/Uyarlayan: Ahmet Yapar, Mustafa Levent İnce


Yıl: 2014


Kaynak Adı: Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi: Hacettepe Journal of Sport Sciences


Cilt: 25


Sayı: 4


Sayfa Aralığı: 203–212


Sorumlu Yazar: Ahmet Yapar


İletişim: yapara@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Antrenör Davranışları


Alt Boyutlar: Fiziksel Antrenman ve Planlama, hedef belirleme, olumlu antrenör davranışları, olumsuz antrenör davranışları, Teknik Beceri, Yarışma Stratejisi, zihinsel hazırlık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 47 madde ve yedi faktörden oluşmaktadır.
Fiziksel Antrenman ve Planlama (7m)
Teknik Beceri (8m)
Zihinsel Hazırlık (5m)
Hedef Belirleme (6m)
Yarışma Stratejisi (7m)
Olumlu Antrenör Davranışları (6m)
Olumsuz Antrenör Davranışları (8m)


Kimlere Uygulanabilir: Sporcular


Derecelendirme: 7'li Lİkert (1=hiçbir zaman- 7= her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek 47 puan 329 ile arasında değişmektedir.


Geçerlik:

Yapı Geçerliliği: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında 7 faktörlü bir modelle kabul edilebilir bir uygunluk gösterdiği ortaya konmuştur.


Güvenirlik:

Cronbach alfa değerleri Fiziksel Antrenman ve Planlama için .86, Teknik Beceri için .85, Zihinsel Hazırlık için .84, Hedef Belirleme için .87, Yarışma Stratejisi için .85, Olumlu Antrenör Davranışı için .81 ve Olumsuz Antrenör Davranışı değeri için ise .79 olarak saptanmıştır. Her bir alt boyut için hesaplanan Cronbach alfa değerlerinin .70’ten büyük olması ölçeğin Türkçe uyarlamasında yüksek iç tutarlılık; orta ve yüksek düzeyde madde ayırt ediciliğine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: The Adaptation of Coaching Behavior Scale for Sport (CBS-S) into Turkish: A Validity and Reliability Study


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi