TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Akyıldız, M. ve Altun, E. (2012). Kimya öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 44-63.


Geliştiren/Uyarlayan
Barış Demirdağ, Burak Feyzioğlu, Eralp Altun, Murat Akyıldız


Yıl
2012


Kaynak Adı
Kimya öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları Ölçeği geliştirilmesi


Dergi
Türk Fen Eğitimi Dergisi


Cilt
9


Sayı
4


Sayfa Aralığı
44-63


Link:
https://pegem.net/dosyalar/dokuman/138803-2014012316717-5.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Eralp Altun


İletişim
eralp.altun@ege.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Laboratuar Uygulamaları


Alt Boyutlar
Laboratuvarın Amaçları, Laboratuvarın Etkililiği, Planlama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut 20 madde
Laboratuvarın Amaçları (11 m): Laboratuvar deneyleri öğrenme kalıcılığını artırır.
Laboratuvarın Etkililiği (6 m): Laboratuvar çalışmaları zaman kaybıdır.
Planlama (3 m): Laboratuvar çalışmaları öğretmenin iş yükünü arttırır.


Kimlere Uygulanabilir
Fen Bilgisi Öğretmenleri, Kimya Öğretmenleri


Derecelendirme
5'li Likert


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 25 ile 125 arasında değişmektedir


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Faktör analizi yapılmadan önce, verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-MeyerOlkin (KMO) ve Barlett Sphericity testi ile incelenmiştir. Araştırmada, ölçeğin KMO değeri 0,91 olarak bulunmuştur. Bu durumda, 0,91’lik değer, oldukça yüksektir ve katılımcı grubun faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği ise Barlett Sphericity testi ile test edilmektedir (Tavşancıl, 2002). Yapılan sphericity testi sonucunda kay-kare değeri 4197,81 (p< 0.01) bulunmuştur. Sonucun anlamlı çıkması, verilerin normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Böylece KMO ve Barlett testi sonuçları, bu veriler üzerinden faktör analizi yapılabileceğini, yani verilerin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya çıkarmıştır. Faktör analizinde maddelerin ölçekte kalması için faktör yükleri için alt sınır 0.40 olarak kabul edilmiştir.Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) 21 madde ile başlanmıştır. İlk analiz sonuçları screeplot ve faktör özdeğerleri açısından incelendiğinde, ölçek maddelerinin öz değeri 1’den büyük 3 temel faktörde toplandığı görülmüştür

.


Güvenirlik

Ölçeğin alt faktörlerinin
güvenirlik katsayıları 0.92 ile 0.70 arasında, ölçeğin maddelerinin faktör yükleri 0.83 ile 0.45, ayırt
edicilik katsayıları 0.42 ile 0.79 arasında değişmektedir. Ölçeğin üç faktörlü yapısının doğrulayıcı
faktör analizi sonucu RMSEA değeri 0.06 olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi