TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı

372 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ailede Fedakârlık Ölçeği

Akın, A. ve Baloğlu, R. (2019). Ailede Fedakârlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. D. K. Dimitrovi, D. Nikoloski, R. Yılmaz (Ed.), Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series içinde (s. 77-79). Tekirdağ, Türkiye.

Ailede Manevi Başa Çıkma Ölçeği

Doğanay, G. (2019). Ailede Manevi Başa Çıkma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye

Ailede Özerk İlişkisel Benlik Ölçekleri

Özdemir, Y., & Çok, F. (2011). Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin lise öğrencileri için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 10(1),121-132.

Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi

İnci, F. H. ve Temel, A. B. (2013). Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(4),198-206 .

Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği

Gökler-Danışman, I. ve Köksal S. (2011). Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (28), 39-46.

Akraba Evliliği Tutum Ölçeği

Alp, İ. & Şen, S. (2020). Akraba Evliliği Tutum Ölçeği: Bir metodolojik çalışma. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 6(2), 168-191.

Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği

Çekiç, A., Türk, F., Buğa, A. ve Hamamcı, Z. (2018). Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 729-744. DOI: 10.17755/esosder.355515

Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği (AEDÖ)

Çekiç, A., Türk, F., Buğa, A. ve Hamamcı, Z. (2018). Alabama Ebeveyn Davranışları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66), 728-743. doi: 10.17755/esosder.355515

Algılanan Anne Ebeveynlik Öz Yeterlilik Ölçeği

Verici, Ç. (2021). Algılanan Anne Ebeveynlik Öz Yeterlilik Ölçeği'nin Türk toplumuna uyarlanması. [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeği

Çelik, E., ve Öziş, G. (2016). Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(2), 50-66. DOI: 10.30703/cije.321396

Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeği

Çelik, A.,& Öziş, G. (2016). Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(2), 50-66.

Algılanan Ebeveyn Sosyotelizmi Ölçeği

Aslıyüksek, Z. Ş. (2022). Algılanan Ebeveyn Sosyotelizmi Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. A.R. Özpolat (Ed.), Davranışsal bağımlılıkta güncel ölçekler içinde (37-65). Vizetek.

Algılanan Ebeveyn Yetkinlik Ölçeği

Demir, S. (2023). Development of the perceived parental self-efficacy scale: Examining its relationship with trait anxiety. International Online Journal of Educational Sciences, 15(4), 596-615. https://doi.org/10.15345/iojes.2023.04.002

Algılanan Etkinlik Fayda Ölçeği

Kayhan, R. F. , Aktaş Üstün, N. , Işık, U. & Üstün, Ü. D. (2021). Algılanan Etkinlik Fayda Ölçeği Ebeveyn Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , Eğitim Bilimleri Özel Sayısı , 4624-4641 . DOI: 10.26466/opus.879141

Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ)

Yılmaz, H. (2019). İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması . Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3(1) , 3-30. DOI: 10.24130/eccd-jecs.1967201931114

Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği

Küliğ, D., & Engin, E. (2017). Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bağımlılık Dergisi, 18 (3), 80-89.

Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği

Küliğ, D., Engin, E. (2017). Alkol Bağımlılığı Sorunu Olanların Çocuklarının Yaşamsal Rolleri Ölçeği’ nin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bağımlılık Dergisi, 18 (3), 88-96.

Ana Babalık Uygulamaları Ölçeği

Kahraman, H., Yılmaz Irmak, T., ve Başokcu, T.O. (2017). Parenting Practices Scale: Its validity and reliability for parents of school-aged children. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 17 (3), 745–769.

Ana Babaya Bağlanma Ölçeği

Kapçı, E .G. ve Küçüker, S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. (17)4, 286-295.

Ana-Baba Ergen İlişki Envanteri

Eryüksel, G. N. (1996). Ana-baba ve ergen ilişkilerinin problem çözme iletişim becerileri, bilişsel çarpıtmalar ve aile yapısı açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Anlamsal Farklılık Ölçeği- Anne Olarak Ben

Çalışır, H. (2003) İlk kez anne olan kadınların annelik rolü başarımlarını etkileyen etmenlerin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Anne -Baba -Genç İlişkileri Formu (ABGİF)

Vardar, B. (1994). The Validity and reliability of the perception of psychological maltreatment inventory for adolescents (Master thesis). Boğaziçi University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Anne Baba Stres Ölçeği

Özmen-Kaymak, S., ve Özmen, A. (2012). Anne Baba Stres Ölçeğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 42(196), 20-35.

Anne Baba Stres Ölçeği

Çekiç, A., Akbaş, T. ve Hamamcı, Z. (2015). Anne Baba Stres Ölçeği’nin Türkçe’ ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 647-667.

Anne Baba Stres Ölçeği

Akay O. (2023) Özel Gereksinimli Çocuklarda Anne-Baba Stres Düzeyi ile Aile Güçlendirme İlişkisinin Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde İncelenmesi (Tez No. 815991) [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi