TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı

372 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile İhtiyaçları Ölçeği

Bilgin, S., Coban, G.I., Tanriverdi, D.(2012). Reliability and validity of the Family Needs Scale ın a Turkish population. Rehabılıtatıon Nursıng, 1-6.

Aile İklimi Ölçeği

Gönül, B., Işık-Baş, H. ve Şahin-Acar, B. (2018). Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik açıdan incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 165-200.

Aile İlişkileri Ölçeği (Family Relationship Scale)

Demirtaş, S. (2011). Çocuklar için Aile İlişkileri Ölçeği'nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aile İşlevsellik Tarzı Ölçeği

Danışman, I. G., & Tiftik, N. (2014). Measuring family strengths and capabilities: Reliability and validity of the Turkish version of the Family Functioning Style Scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 346-350. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.709

Aile Kabul-Reddetme Ölçeği

Cenkseven, F. (2000). Kekeme ve kekeme olmayan çocukların anne-çocuk ilişkisini reddedici algılama düzeylerinin öz-kavramlarına etkisinin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Aile Karar Verme Ölçeği

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aile Krizine Yönelik Kişisel Değerlendirme Ölçeği

Sari, A., & Çetinkaya-Duman, Z. (2020). Strategies used by families to cope with chronic mentalillnesses: Psychometric properties of the Family Crisis Orientedpersonal Evaluation Scale.Perspect Psychiatr Care, 56, 462-473. https://doi.org/10.1111/ppc.12457

Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği (ALYÖ)

Baloğlu, N. ve Bulut, M. B. (2016). Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği (ALYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1037- 1048.

Aile Okuryazarlığı Ölçeği

Kılıç, F., Doğan, M. C. ve Özden, B. (2017). Aile Okuryazarlığı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. HAYEF: Journal of Education, 14(2), 203‒219. http://dx.doi.org/10.26650/hayef.2017.14.2.0021

Aile Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Kısa Formu (APSÖKF)

Ekşi, H. ve Güler, M.  (2023, 17-18 Temmuz). Aile psikolojik sağlamlık ölçeği kısa formu (APSÖKF) nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 9. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye.

Aile Rol Performansı Ölçeği

Akın, A. ve Uğur, E. (2014). Aile Rol Performansı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 4(2), 125-133.

Aile Sağlık Davranış Ölçeği

Öztürk, G., & Kolcu, M. (2023). Are child and parent health behaviors associated with childhood obesity? A descriptive and methodological study. Journal of pediatric nursing, 72, 99–105. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.07.010

Aile Sağlık İklim Ölçeği

Güney, E., Karataş Okyay E. & Uçar T. (2021). Families’ Health Behavior: Validity and Reliability of the Turkish Version of the Family Health Climate Scale. Social Work in Public Health, 36 (6), 707-722. https://doi.org/10.1080/19371918.2021.1948484

Aile Stresörleri ile Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeği

Ekşi, H., Özdemir-Kemahlı, P. ve Abdullayev, K. (2017, Kasım). Aile Stresörleri İle Başa çıkma Yöntemleri Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (ASBYÖ). 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (ISCER), Antalya, Türkiye.

Aile Üyeleri Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirme Envanteri

Cingil, D., & Gözüm, S. (2008). Yaşlı bireyler için ‘Aile Üyeleri Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirme Envanteri’nin geçerlilik ve güvenirliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1(1), 5-18.

Aile Uyum Ölçeği

Duman Kula, M. , Ekşi, H. & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (1) , 97-106 .

Aile Uyum Ölçeği Kısa Formu

Duman-Kula, M., Ekşi, H., & Demirci, İ. (2018). Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 97-106. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457082

Aile Uyum Ölçeği Kısa Formu (AUÖ-KF5)

Sarıçam, H. (2018). Aile Uyum Ölçeği Kısa Formunun (AUÖ-KF5) Türkçe’ye uyarlanması: Ön geçerlik ve güvenirlik çalışması. D. Köksal ve A. Ataç (Ed). VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, (ss.335-340). Manisa: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği. Doi: 10.13140/RG.2.2.31737.77920

Aile Uyum Yeteneğini ve Birliğini Değerlendirme Ölçeği – IV

Türkdoğan, T., Duru, E. ve Balkıs, M.(2017). Aile Uyum Yeteneğini ve Birliğini Değerlendirme Ölçeği - IV’ ün Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1442- 1444). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Aile Yapısı Anketi

İçli, G. (1994). Sosyal sorunlar çerçevesinde kentsel ailede aile içi ilişkiler -Sivas ili örneği (Doktora tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

Aile Yaşam Döngüsü Ölçeği

Selman, A. (2019). AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 32-42. DOI: 10.46236/jovosst.570453.

Aile Yeterlik Ölçekleri

Yılmaz-Bingöl, T., ve Kalkan, M. (2018). Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (12), 141-169.

Aile Yılmazlık Ölçeği

Kaya, M., & Arıcı, N. (2012). Turkish version of shortened Family Resiliency Scale (FRAS): The study of validity and reliability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 55, 512-520. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.531

Aile-çocuk İlişkileri Ölçeği Anne Formu

Anjel, M. (1993). The transliteral equivalence, reliability and validity studies of the parental acceptance-rejection questionnaire (parq) mother-form: A Tool for Assessing Child Abuse (Master's thesis). Boğaziçi University Institute for Graduate Studies in Social Sciences, İstanbul.

Ailede Ataerkillik Ölçeği

Özbek, M. (2019, 14 – 17 Şubat). Ailede Ataerkillik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Türkiye.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi