TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı

372 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İlkokul Dönemi (7-11 Yaş) Annelik Bekçiliği Ölçeği (İABÖ): Anne Formu ve Baba Formu

Karabulut, H. (2021). Okul öncesi dönem (3-6 yaş) ve ilkokul dönemi (7-11 yaş) için Annelik Bekçiliği Ölçeği’nin (ABÖ) uyarlanması: anne ve baba formu. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 4(7), 34-53.

İlkokul Dönemi Baba Katılım Ölçeği (İ-BAKÖ)- Anne Formu ve Baba Formu

Karabulut, H. (2019). İlkokul döneminde çocuğu olan anneler ve babalar için baba katılım ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal, beşeri ve idari bilimler-2 alanında yeni ufuklar içinde (s. 201-217). Ankara: Gece Akademi.

İnmeli Hastalara Bakım Veren Hasta Yakınlarının Bakıma Hazır Oluşluk Ölçeği

Karaman, S. & Karadakovan, A. (2015). İnmeli hastalara bakım veren hasta yakınlarının bakıma hazır oluşluk ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması . Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 31(1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/49336/630188

İnönü Evlilik Tutum Ölçeği

Bayoğlu, F., & Atli, A. (2014). İnönü Evlilik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 397-415.

İnternet Kullanımında Ebeveyn Aracılığı Ölçeği

Atalan Ergin, D. & Kapçı, E. G. (2019). Validity and reliability study of Parental Mediation for Internet Usage Scale adolescent and parent forms in the Turkish sample . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 10 (2) , 117-132 . https://doi.org/10.21031/epod.457218

İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği

Amanvermez, Y.,& Denizli, S. (2016). İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği Türkçe formunun uyarlanması: Yapı geçerliği ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1), 1- 17.

İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği

Taşdelen-Karçkay, A., Bakalım, O., ve Yörük, C. (2016). İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği: Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 79-92.

Kanserli Çocukların Aile Bakım Vericileri İçin Bakım Yükü Ölçeği

Çevik-Özdemir, H. N., Şenol, S. (2022). Development of the Caregiving Burden Scale for Family Caregivers of Children With Cancer. Western Journal of Nursing Research, 44(3), 328-337. https://doi.org/10.1177/01939459211041170

Kararların Paylaşımı Ölçeği

Saygılı, D. ve Aytaç, B. (2020). Kararların paylaşımı ölçeği’nin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne Dergisi, 8(18), 390 – 404. https://doi.org/10.7816/nesne-08-18-03

Kardeş İlişkileri Ölçeği (KİÖ)

Aktaş, E . (2017). Kardeş İlişkileri Ölçeği’nin (KİÖ) geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44) , 499-515. https://doi.org/10.21764/maeuefd.340206

Karışıklık, Karmaşa ve Düzen Ölçeği

Demir, Ü. ve Gürol, A. (2019). Ev içi kaosun temel göstergelerinin tanımlanması: Karışıklık, Karmaşa ve Düzen Ölçeği..4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. 14-17 Şubat, Yalova, Türkiye

Kayınvalide Kayınpeder Kabul-Red Ölçeği

Aslan Cevheroğlu, B., Tutarel Kışlak, Ş., & Say, G. (2022). Kayınvalide Kayınpeder Kabul-Red Ölçeği/Kısa Formun Türkçeye uyarlama çalışması . Klinik Psikoloji Dergisi , 6 (3) , 342-353 .https://doi.org/ 10.5455/kpd.26024438m000073

Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği

Sümer, N. ve Anafarta-Şendağ, M. (2009). Orta çocukluk döneminde ebeveynlere bağlanma, benlik algısı ve kaygı. Türk Psikoloji Dergisi, 24, 86-101.

Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu

Dirik, G., Yorulmaz, O. ve Karancı, A.N. (2015). Çocukluk Dönemi Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(2), 123-130.

Kontrol Kuramına Dayalı Anababa-Ergen İlişkileri Ölçeği

Kaner, S. (2000). Kontrol Kuramına Dayalı Anababa-Ergen İlişkileri Ölçeği Geliştirme Çalışmaları . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 33 (1) , . DOI: 10.1501/Egifak_0000000025

Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği (LAAÖ)

Sevim, S.A.(2014). Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği ergen ve ana baba sürümlerinin uyarlanması. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences , 27(4), 291-300. doı:10.5350/DAJPN2014270402

Marmara Anneye Bağlanma Stilleri Ölçeği

Otrar, M., & Kurt, B. (2017). Marmara Anneye Bağlanma Stilleri Ölçeği (MABSÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(6). ISSN: 2146-9199.

Marmara Kardeş Kıskançlığı Ölçeği

Otrar, M., ve Kurt Kaya, B. (2021). Marmara Kardeş Kıskançlığı Ölçeği kısa formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 53(53), 157-181. https://doi.org/10.15285/maruaebd.653473

Maslach Tükenmişlik Ölçeği

Duygun, T. (2001). Zihinsel engelli ve sağlıklı çocuk annelerinde stres belirtileri stresle başaçıkma tarzları ve algılanan sosyal desteğin tükenmişlik düzeyine olan etkisi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Maternal Bağlanma Ölçeği

Kavlak, Şirin(2009). Maternal Bağlanma Ölçeği'nin Türk toplumuna uyarlanması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 188-202.

Maternal Psikolojik Kontrol Ölçeği

Metin Orta, İ., Metin Camgöz, S. (2021). Development of a maternal psychological control scale: A study with Turkish university students. Current Psychology, 42, 817-830. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01410-6.

McMaster Aile Değerlendirme Ölçeği

Ulusoy, Y. ve İnceoğlu, F. (2021). Kadınlarda ailenin işlevselliği, roller ile karşılıklı bağımlılık arasındaki ilişkide gerçek ve psikolojik doğum sırasının düzenleyici rolü. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2707-2732

NöroPLAY Oyun Davranış Değerlendirme ve NöroPLAY Ebeveyn Oyun Davranış Değerlendirme Ölçeği

Bıçakçı, M. Y., Ekici, B., Aksu, Ş. S., Konuk, F. K., Tazegül, E. N. G., ve Unay, Ö. S. (2021). NöroPLAY Yönteminin İzleminde Kullanılan NöroPLAY Oyun Davranış Değerlendirme Ölçeği ve NöroPLAY Ebeveyn Oyun Davranış Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 228-254. http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151333

Ödüllere İlişkin Anne Baba Tutumları Ölçeği

Dikici, H. ve Özdemir, S. (2021). Ödüllere İlişkin Anne Baba Tutumları Ölçeği: Ölçek uyarlama çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1484-1497.

Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri

Bolat, E. Y., Gürsoy, F. ve Strom, R. (2016). Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 961-970.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi